Waarom vrijwilliger worden?
Zoals u weet is Udenhout een dorp dat sterk vergrijst. Een van de risico’s die daarbij optreden, is een verhoogde kans op een plotselinge hartstilstand. Dat kan bij uw partner zijn, bij een van uw buren, iemand van de biljartclub, of van de tennisclub, enfin, noem maar op.

Gelukkig hebben zich de laatste jaren mogelijkheden ontwikkeld, waardoor iemand die daarvan slachtoffer was, niet langer een kans van ca. 77% had om er als een kasplantje, of nog erger: er helemaal niet meer uit te komen. Tegenwoordig heeft 60% kans om na er een hartfalen toch op zijn minst behoorlijk goed doorheen te komen.

Voorwaarde daarbij is, dat er binnen 4, maar uiterlijk binnen 6 minuten begonnen is met reanimeren.

In 2007 is in Tilburg de „Stiching AED Tilburg” opgericht. Doel daarvan is, om over het hele gebied van de gemeente tot zgn. „6-minuten-zônes”te komen. Dat zijn zônes waarbinnen de reanimatie van mensen tijdig -dus binnen 6 minuten- in gang kan worden gezet.

Ook in Udenhout is de handschoen daarvoor opgepakt. Vanuit de Dorpsraad is een initiatief ondernomen om bij bedrijven, instellingen, artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, particulieren en andere potentiële financieel ondersteuners geld binnen te krijgen voor de aanschaf van  AED (Automatische Externe Defillibrators) -apparaten. Nu zijn er in Udenhout 14 AED’s opgehangen die van buitenaf geopend kunnen worden, en daarmee 24 uur per dag kunnen worden inzet. Dat is voor Udenhout voldoende. Maar met alleen die AED’s zijn we er niet. Er zijn ook mensen nodig om die apparaten te bedienen, of om met reanimatie te beginnen zolang de AED nog niet op de „plek des onheils” is gearriveerd. Per AED dienen er ca 15 personen te zijn die kunnen reanimeren en de apparatuur kunnen bedienen. Rond de 200 vrijwilligers zijn er hiervoor dan ook nodig in ons dorp. Dat aantal is nog niet gehaald (voorjaar 2016). Daarnaast is er altijd sprake van een zeker verloop. De projectgroep AED Udenhout vraagt dan ook aan alle mensen in Udenhout die ouder zijn dan 16 jaar, om zich voor een cursus reanimeren/ AED-gebruik aan te melden -voorzover zij dit althans al niet hebben gedaan. De cursus is -in ieder geval voorlopig-gratis. Hij vindt op  twee avonden plaats. Na twee jaar kunt u deze verkort (een avond) herhalen (ook gratis); dan blijft u ingeschreven als hulpverlener en kan om uw bijstand worden gevraagd. Tevens doen wij een dringend verzoek aan BedrijfsHulpVerleners zich voor dit belangrijke onderwerp aan te melden. Dit gebeurd namelijk niet automatisch als u uw certificaat heeft behaald.

Inschrijven kunt u bij www.aed-tilburg.nl. Daar zit een „knop” die u kunt indrukken, waarna u de gewenste gegevens kunt invullen (naam, adres e.d.). Daarna krijgt u van AED-Tilburg bericht wanneer u in Udenhout -of elders in Tilburg- een cursus kunt volgen. Als u de cursus heeft gevolgd, wordt u gevraagd of u zich wilt laten inschrijven bij HartslagNu (zie ook www.hartslagnu.nl). Dat is een landelijke organisatie waar alle vrijwilligers bij staan ingeschreven, en waarmee de Meldkamers (politie, brandweer, ambulancediensten) samenwerken. Dat laatste is belangrijk, want…

Hoe werkt het?
Als iemand in uw omgeving met een hartstilstand te maken heeft, belt de persoon die daarbij aanwezig is 112. Daarna komt achter de schermen in een zeer hoog tempo een hele organisatie op gang. Er worden twee ambulances naar de plek des onheils gezonden; van de vrijwilligers die in de directe omgeving wonen, wordt een deel direct naar het slachtoffer gestuurd. Het andere deel gaat naar de kast in de buurt om de AED op te halen, en gaat daarmee zo snel mogelijk naar het slachtoffer om met het apparaat te helpen bij de reanimatie. Die is inmiddels begonnen, zoals u terecht heeft verondersteld. Daarmee wordt doorgegaan tot het slachtoffer weer bij is gekomen, dan wel tot ambulance-personeel de reanimatie heeft overgenomen en het slachtoffer heeft meegenomen naar het ziekenhuis. Wellicht kunt u bij de werkzaamheden van de ambulance-mensen nog ondersteuning verlenen. Alles bij elkaar dus enorm belangrijk dat u zich voor het slachtoffer inzet. Vooral voor Udenhout is dit extra belangrijk. De aanrijtijd van de ambulance voor dit dorp is namelijk véél langer dan de eerder genoemde 4 tot 6 minuten waarbinnen met reanimatie begonnen moet zijn. Dit speelt met name in de nachtelijke uren.

In Tilburg loopt het aantal oproepen voor vrijwilligersondersteuning in de honderden. In Udenhout zijn de aantallen -ook relatief- gelukkig tot nu toe gematigd te noemen. Maar dit kan natuurlijk van de ene op de andere dag omslaan. Vandaar het dringende verzoek aan de inwoners van Udenhout om zich aan te melden voor het volgen van de cursus. Anderen zullen u er heel dankbaar voor zijn. Ook voor uzelf zal het een heel bijzondere ervaring betekenen als u bij een reanimatie betrokken bent geweest.

Overigens kunt u aangeven of u na afloop nog contact wilt hebben met de mensen van de Stichting AED-Tilburg. Zij kunnen goede nazorg bieden. Ook bestaat de mogelijkheid nadien met het slachtoffer contact te hebben -bij goede afloop natuurlijk…

Wij hopen u dan ook te mogen ontmoeten bij een van de volgende cursussen van AED- Udenhout. En geloof het of niet, maar die cursussen zijn niet alleen heel instructief, ze zijn ook heel gezellig.

Voor de projectgroep AED-Udenhout,
Jan Jansen, voorzitter.

 

De andere leden van deze projectgroep doen dit eveneens op vrijwillige basis.

Zij zijn:

José de Groot, Joke Brekelmans, Thom van de Voort, Michiel Nass en Wim Brekelmans.

Onze projectgroep is te bereiken onder tel. nr. 06-46193501.