Dementie en nu…?

Zorgen voor iemand met dementie? Zorgen voor jezelf! Zorgen voor een goede en veilige samenleving in Udenhout! Hier hebben we elkaar voor nodig! In deze tijd moeten mensen die zorg nodig hebben dus o...

Contour de Twern mantelzorg ondersteuning

Ondersteuning voor mantelzorgers ContourdeTwern heeft mantelzorgconsulenten, waarbij je als mantelzorger terecht kunt voor ondersteuning en advies. Zij bieden een luisterend oor. Maar ze helpen ook b...

Contour deTwern vrijwilligerswerk & informele zorg

Informele Zorg is de intensieve zorg van vrijwilligers bij mensen in kwetsbare situaties. Persoonlijke ondersteuning en meedoen aan de samenleving (voor zover mogelijk) staan centraal. Het gaat daarb...

Stichting Contour de Twern

Contour de Twern Spoorlaan 444 5038 CH Tilburg T: 013-583 99 99 E: info@contourdetwern.nl I: www.contourdetwern.nl Locatie

Sociaal werker Contour deTwern

Dorpsondersteuner De dorpsondersteuner biedt hulp aan bewoners en organisaties bij het organiseren van activiteiten en legt verbindingen tussen: • bewoners en professionele- en vrijwilligersorganisat...