Super opbrengst KWF collecte !!!

  De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Udenhout en Biezenmortel heeft € 3761,00 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van ...

Goede opbrengst collecte kankerbestrijding

De collecte van het KWF (kankerbestrijding) heeft in Udenhout en Biezenmortel het mooie bedrag van € 3.251,10 opgeleverd. Daarvoor willen we iedereen die een bijdrage geleverd heeft dit mooie bedrag ...