Informatiebrief bijeenkomst klankbord Zeshoevenstraat

UC-gemeenteTijdens de inloopavond op 19 juni, over de reconstructie van de Zeshoevenstraat, zijn bewoners uitgenodigd om zich op te geven als lid van een klankbordgroep. De belangstelling was zo groot dat we een keuze hebben gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over de straat. We hadden u graag eerder geïnformeerd over de leden van de klankbordgroep. Dit is jammer genoeg nog niet gebeurd. In deze brief vindt u de namen van deze bewoners. Ook vindt u in deze brief wat er besproken is tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep.

Terugblik eerste bijeenkomst
Op 18 september heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. Op deze avond hebben we met elkaar kennis gemaakt en uitgesproken wat de verwachtingen zijn om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Het is een prettige eerste bijeenkomst geweest met betrokken leden. Met deze groep gaan we proberen, naar ieders tevredenheid, de Zeshoevenstraat een nieuwe inrichting te geven.
Binnen het project wordt de riolering en de verharding vervangen. Maar ook worden de groeiplaatsen van de bomen verbeterd. Daarnaast wordt de Zeshoevenstraat een sternetfietsroute, een fietsroute die de fietser comfort biedt tijdens zijn fietstocht.
Op deze eerste avond zijn ideeën en opmerkingen besproken, die betrekking hebben op de (on)mogelijkheden voor de nieuwe inrichting. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanleg van de sternetfietsroute.
Uiteindelijk zijn er drie varianten gekozen, die door de gemeente verder worden uitgewerkt.

Terugblik tweede bijeenkomst
Op de tweede avond zijn de schetsontwerpen voorgelegd aan de leden. Er is rekening gehouden met de wens van de omgevingscommissie (zoveel mogelijk behoud bomen) en belangen voor de inrichting van de fietsstraat.
Uiteindelijk zijn er twee varianten besproken. Deze twee ontwerpen worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Voor meer informatie kunt u de verslagen opvragen bij de leden van de klankbordgroep.
Op 7 januari 2015 komt de klankbordgroep bij elkaar om het voorlopig ontwerp te bespreken.
De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:
Gerrie Maas (gerrie.maas@philips.com)
Michiel van den Heuvel (zeshoeven47@gmail.com)
Jac Schonkeren (p.schonkeren@home.nl)
Wil Haans (w.haans@gmail.com)
Peter Heerkens (peterhteu@gmail.com)
Piet van Dijk (vriensendijk@ziggo.nl)
Sander Heessels (dorpsraad) (sander.heessels@hotmail.nl)
Huub van Hoof (dorpsraad) (dorpsraad@udenhout-centraal.nl)

Meer informatie
Van de klankbordavonden worden verslagen opgesteld door de dorpsraad, deze verslagen kunt u opvragen bij één van de klankbordleden. Hebt u nog ideeën of wensen die betrekking hebben op de nieuwe inrichting, dan kunt u zich wenden tot één van de bovenstaande leden van uw straat.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *