Nieuws gemeente Haaren

MILIEUSTRAAT GESLOTEN

I.v.m. Bevrijdingsdag is de milieustraat op zaterdag 5 mei de hele dag gesloten.

PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN B&W

Tijdens de raadsvergadering van 19 april 2018 werden de wethouders geïnstalleerd. Inmiddels heeft het College van B&W de taken als volgt verdeeld:

Burgemeester Jeannette Zwijnenburg – Van der Vliet
 • Openbare orde en veiligheid, brandweer, crisisbestrijding en rampenbestrijding
 • Evenementen
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen
Wethouder Carine Blom(1e loco-burgemeester)
 • Procescoördinatie Herindeling
 • Vertegenwoordiging dorpen
 • Verkeer en vervoer (inclusief N65 en PHS)
 • Duurzaamheid
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening en ICT
 • Archief, BHIC
Wethouder Martien Vromans (2e loco-burgemeester)
 • Financiën
 • Economische zaken, toerisme en recreatie
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Ruimtelijk beheer
 • Grondzaken
 • Milieu en afval
 • Coördinerend wethouder projecten Den Domp, school Esch en school/ gemeenschapshuis Biezenmortel.
 • Projectwethouder school / gemeenschapshuis Biezenmortel
Wethouder Adrienne Verschuren (3e loco-burgemeester)
 • Jeugd, WMO en Participatie
 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid
 • Cultuur, welzijn, onderwijs en sport
 • Communicatie, Voorlichting, Media
 • Projectwethouder school Esch
Wethouder Harry van Hal (4e loco-burgemeester)
 • Ontwikkelingen buitengebied (inclusief Distelberg, Duinoord, Haarendael, Noenes en boomteelt)
 • Projectwethouder Den Domp, gemeentehuis en plein
 • Handhaving en toezicht
 • Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en wonen
 • Monumenten

 

UITBREIDING FIETSPAD OUDE BOSSCHEBAAN

De gemeente Haaren heeft op 17 april 2018 besloten het fietspad langs de Oude Bosschebaan uit te breiden en te verbeteren. Aan de andere kant van het zandpad laat de gemeente een tweede fietspad aanleggen. Met enkele reparaties en verbreding handhaaft de gemeente ook het bestaande fietspad. Met dit besluit en aanpassing komt er nu een gescheiden fietspad dat de verkeersveiligheid bevordert.

Meldingen waren voor de gemeente aanleiding om het fietspad aan te passen. Zo is de huidige breedte niet ideaal om met zijn tweeën veilig naast elkaar te fietsen. Bij tegenliggers leidt tot ongewenste conflicten. Verder is de verharding op een aantal plaatsen op het huidige fietspad ongelijk.

Het besluit van de gemeente is mede tot stand gekomen na overleg met aanwonenden op woensdag 14 maart 2018. Het was voor de bewoners een sterke wens om de onveiligheid door tegenliggers te vermijden. Het enige alternatief dat over bleef was een gescheiden fietspad. Deze wens van de bewoners heeft de gemeente vervuld.

De gemeente gaat nu beginnen met de voorbereidingen. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering plaatsvindt.

 

ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen, waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is. Het is immers van belang dat de gemeente, bijvoorbeeld bij calamiteiten, weet wie waar woont. Daarnaast is het zo dat onze basisregistratie wordt uitgewisseld met andere overheidsdiensten en u begrijpt dat daarvoor correcte gegevens nodig zijn.

Het is dus belangrijk dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven. Dit is helaas niet altijd het geval.

Het kan uiteraard zijn, dat u per ongeluk bent vergeten, na een drukke verhuizing, uw nieuwe woonadres door te geven. Maar helaas maken we ook mee, dat het bewust ‘vergeten’ wordt, om allerlei redenen. Wij ontvangen hierover signalen vanuit allerlei hoeken. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), door eigen selecties uit onze basisregistraties en door veldwerk van onze toezichthouders.

Uw hulp is nodig!

Bent u vergeten uw verhuizing door te geven?

Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan via een digitaal formulier op onze website: www.haaren.nl/verhuizen. U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

Staat uw woning leeg?
Geef dit dan, inclusief reden, door aan de gemeente.

Merkt u iets in uw omgeving?

Denkt u dat er iemand op een adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt wel enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.

Adresonderzoek op uw adres
Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen (post, telefoon, e-mail). U krijgt dan de gelegenheid ons meer informatie te verschaffen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.

Ook kan het zijn dat bij op uw woonadres, of het adres waar u zegt te wonen, een toezichthouder aan de deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Deze methode gaan we in de toekomst intensiever inzetten. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren en laten zien dat hij namens gemeente Haaren komt.

Bent u vertrokken, onbekend waarheen?
Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat en kunnen wij niet achterhalen,  wat uw juiste adres is, dan moeten wij u na uitgebreid onderzoek uitschrijven: vertrokken onbekend waarheen. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft.

Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren
Het is verplicht te melden, waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij  opname in een verpleeghuis, voor revalidatie, een tijdelijke overbrugging ivm een andere verhuizing of een gevangenisstraf.

Meer informatie over adresonderzoek vind u ook op onze website: www.haaren.nl/adresonderzoek.

Laten we er samen de verantwoordelijkheid voor nemen. Kunnen we op u rekenen?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *