Nieuws gemeente Haaren

Geen avondopenstelling gemeentehuis

Op maandag 22 juli, 29 juli en 5 augustus is er geen avondopenstelling.
De gemeente Haaren wenst u een fijne vakantie; thuis,  in eigen land of verder weg. Een veilige goede reis gewenst!

 

Gemeente Haaren zet Mystery Guest NIX18

De gemeente Haaren zet in op een gezonde jeugd. Het voorkomen van alcoholgebruik door minderjarigen is daarbij een speerpunt. In dat kader bezocht een mystery guest  in het voorjaar van 2019 opnieuw verschillende sportclubs en horecagelegenheden. Verbetering is zichtbaar, maar er is nog veel te doen.

Voor het tweede jaar op rij stuurde de gemeente Haaren een mystery guest langs sportclubs en horecagelegenheden. Volgens een strikt protocol en onder begeleiding van een volwassene probeerde een 17-jarige mystery guest aan alcohol te komen. In totaal werden 14 horecagelegenheden dit voorjaar 2 keer bezocht. Bij 7 van de 28 bezoeken werd de mystery guest alcohol geweigerd.
“Het is niet de verbetering die we graag hadden gezien” zo geeft wethouder Adrienne Verschuren aan, “maar er is wel degelijk een stap gezet. Vorig jaar werden 17 horecagelegenheden allen 1 keer bezocht en werd in slechts 1 geval alcohol geweigerd aan de minderjarige mystery guest. De bewustwording van NIX18 bij horecamedewerkers lijkt te zijn toegenomen. Dat is het goede bericht.”

Eén Helvoirtse uitbater heeft beide keren alcohol geweigerd. Enkele andere horecagelegenheden hebben éénmaal geweigerd. Daar is dus nog werk aan de winkel” merkt Verschuren op. Het werk ligt niet alleen bij de uitbaters, maar ook bij de jongeren zelf én bij de ouders. “Uit onderzoek van de GGD, blijkt dat veel ouders er geen problemen mee hebben dat hun minderjarige kinderen alcohol drinken. Dat horen wij ook van uitbaters” laat wethouder Verschuren weten. “Het besef dat alcoholgebruik schadelijk is voor jongeren en de wil om daar iets aan te doen, moet groeien bij ouders. Nix18 is er niet om jongeren te pesten, maar uit zorg voor hun gezondheid.”

De gemeente Haaren heeft aan horecagelegenheden en sportclubs laten weten dat zij in de nabije toekomst nogmaals een mystery guest in zal zetten. De mystery guest ziet de gemeente als een bewustwordingsactie. Maar ook daadwerkelijk gaan handhaven is mogelijk. Adrienne Verschuren is daarin duidelijk: “Uitbaters moeten zich aan de wet houden en die geeft aan dat alcoholverkoop aan jongeren strafbaar is. Het is hun eigen verantwoordelijkheid; de herinnering van de gemeente zou niet nodig moeten zijn. Voor sportclubs en horecabedrijven kunnen dat dure drankjes worden, want de boete bedraagt bijna €1400,00.

 

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Op 16 juli a.s. start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Haaren/Helvoirt. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is.

Voor wie?
Eenmaal per twee jaar nodigt Bevolkingsonderzoek Zuid vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Volgens de landelijke richtlijnen zijn dat in 2019 de vrouwen geboren in de jaren 1944 tot en met 1969. Vrouwen uit Haaren en Helvoirt met de postcodes 5074, 5076, 5268 en 5296 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer één op de acht vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing aanzienlijk en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Hoe gaat het onderzoek?
Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digitale röntgenfoto’s van de borsten. Speciaal opgeleide radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek uit. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt met moderne apparatuur. Daarom is de bestralingsbelasting minimaal. Binnen tien werkdagen volgt een schriftelijke uitslag van het onderzoek. Het onderzoek is gratis.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u onze informatielijn bellen. De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088 00 01 330. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

 

Burendag 2019

Op zaterdag 28 september is het Burendag in heel ons land. Burendag is een landelijk initiatief van het Oranjefonds en wordt gesponsord door onder andere Douwe Egberts.
Het doel van deze dag is een gezellig samenzijn met de buurt, waarbij je ook ‘iets goeds’ doet samen met, en voor je buurt.

Bijdrage Oranjefonds
Het Oranjefonds heeft dit jaar weer een budget beschikbaar. U kunt met uw initiatief een vergoeding ontvangen van het Oranjefonds van maximaal € 350,-. Wij adviseren u om dit bedrag zo snel mogelijk aan te vragen. Er is een bepaald budget beschikbaar bij het Oranjefonds, en zodra dit budget bereikt wordt dan is aanvragen niet meer mogelijk. Naast de vergoeding vindt u op de site van Burendag allerlei praktische tips en tools die handig zijn bij het organiseren van uw eigen burendag. De website vindt u hier www.burendag.nl

 

Stand van zaken reconstructie N65

De rijksweg N65 krijgt langzaam maar zeker zijn definitieve vorm. Dit geldt niet alleen voor de weg zelf maar ook voor het gebied er om heen. 

Informatieavond
Op 12 juni heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de reconstructie van de N65. Het proces rondom het bestemmingsplan kwam aan de orde en men kon het ontwerp met de wijzigingen sinds december nogmaals bekijken. Daarnaast kon ook bekeken worden waar de geluidschermen geplaatst worden en zijn keuzes uitgelegd voor de te treffen geluidsmaatregelen aan de weg zelf. 

Ontwerpbestemmingsplan
Achter de schermen is het projectteam N65 nu bezig om het ontwerpbestemmingsplan verder gestalte te geven. Dan gaat ook de formele inspraakprocedure van start. De laatste onderzoeken worden in de komende weken afgerond en verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan wordt voor de zomerperiode afgerond.
Omdat we graag iedereen de gelegenheid willen geven om het ontwerpbestemmingsplan in te kunnen zien, verplaatsen we de ter inzagelegging naar eind augustus en september. Hier wordt u nog nader over geïnformeerd.

Animatie
Wist u dat er een nieuwe animatie beschikbaar is? In dit korte filmpje ziet u hoe de weg er na de werkzaamheden uit komt te zien. U vindt de animatie, de presentatie van 12 juni en de laatste ontwerptekeningen  terug op onze website: www.haaren.nl/N65.

 

Graven in uw tuin kan gevaarlijk zijn

Gaat u in uw tuin graven? Bijvoorbeeld om een schutting te plaatsen of een vijver aan te leggen? Dat kan een risico met zich meebrengen. In uw tuin kunnen namelijk allerlei kabels en leidingen liggen, bijvoorbeeld voor gas, elektriciteit, water, riolering, internet en telefonie. 

Voorkom onveilige situaties
Doe voordat u gaat graven een graafmelding (KLIC-melding) bij het Kadaster. Zij weten namelijk precies waar leidingen zich bevinden U voorkomt zo stroomstoringen, gaslekkages en andere onveilige situaties. Bij graven met een graafmachine is een melding wettelijk verplicht.

Melding doen
U kunt een melding doen via de website van het Kadaster www.kadaster.nl en zoek op ‘klic melding’. 
Wanneer u een melding heeft gemaakt, ontvangt u binnen twee werkdagen een aantal documenten waaronder de liggingsgegevens, de huisaansluitingen schetsen en detailkaarten. Met deze informatie  kunt u veilig aan de slag in uw tuin.

 

Voorbereiding herinrichting Mgr. Bekkersplein in volle gang

De voorbereidingen voor de herinrichting voor het Mgr. Bekkersplein en de Kerkstraat  zijn in volle gang. Het bouwteam, bestaande uit de gemeente Haaren, Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel BV, Dolmans Landscaping L+P en SOOH, zijn voorbereidingen aan het treffen om in het najaar van 2019 te starten met uitvoering van de eerste fase. De ondergrondse infrastructuur, zoals het riool en kabels en leidingen, is in beeld gebracht. Tevens is het ontwerp verder aangescherpt en uitgewerkt. Op het gebied van duurzaamheid zijn belangrijke keuzes gemaakt in materialen en maatregelen. Zo wordt er bijvoorbeeld bio-beton toegepast en worden bestaande materialen uit het plein hergebruikt. Daarnaast wordt het plein voorzien van beplanting met een dorps karakter. 

Kunstwerk verhuist
Het kunstwerk ‘De Unie van Haaren’, bestaande uit vier  keien, wordt in de zomerperiode verwijderd en geschonken aan Heemkundekring “den Beerschen Aard” en de gemeente Oirschot. Het werk krijgt in Oirschot een herbestemming in een aan de kunstenaar Jo Gijssen gewijde kunstroute.

Informatieavond
Na de zomerperiode wordt er een informatieavond gehouden over de herinrichting van het plein waarbij u de planning, het ontwerp en de stand van zaken krijgt te zien. Meer informatie volgt nog hierover. Vanzelfsprekend worden ook winkeliers, bedrijven en aanwonenden benaderd voor verdere afstemming over het project.
De verwachting is dat in het najaar van 2019 gestart wordt met de werkzaamheden waarbij het werk gefaseerd uitgevoerd gaat worden om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Medio 2020 verwacht het bouwteam het nieuwe plein feestelijk op te leveren. 

 

Prikbord

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *