Nieuws gemeente Haaren

Heeft u hem al? De bouwapp

Benieuwd naar de allerlaatste stand van zaken over de herinrichting Mgr. Bekkersplein? Volg de werkzaamheden dan via de zogenaamde Bouwapp en krijg updates automatisch binnen op uw telefoon.

App downloaden
Download de app via de Appstore of via Google Play. Als u de app heeft gedownload kunt u bovenin via de zoekbalk Herinrichting Mgr. Bekkersplein typen. Het project komt dan tevoorschijn. Door op het gele sterretje te drukken is het project ingesteld als uw favoriet.
Op deze manier hoeft u niets meer te missen over wat er buiten gebeurd.
Geen telefoon of liever anders geïnformeerd worden? Ook dat blijven we doen. Houd onze website (www.haaren.nl/mgr-bekkersplein), online media en huis-aan-huis bladen in de gaten.

 

Molenbaantje niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer

Het Molenbaantje in Biezenmortel is een halfverhard pad dat veelvuldig gebruikt wordt door verkeer dat geen bestemming heeft aan het Molenbaantje. De bewoners ervaren overlast in de vorm van hardrijden en bijbehorende stofvorming. Naast de overlast voor bewoners ligt het Molenbaantje binnen de zone van het Natura 2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’. Dit is een beschermd gebied dat, waar mogelijk, verkeersluw dient te zijn.
De weg wordt tussen de Haarensebaan en de Van Ginnekenweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Verkeersbesluit
Wilt u het verkeersbesluit hiervan inzien? Dat kan uiteraard. Het ligt ter inzage van 20 februari 2020 tot 3 april 2020. Maakt u wel eerst een afspraak?

 

Bekendmakingen dag later

Vanwege carnaval verschijnt de papieren versie van de bekendmakingen een dag later. Op donderdag 27 februari kunt u ze ophalen bij de dorpshuizen. Wist u dat u de bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen? Stuur een berichtje naar communicatie@haaren.nl en u ontvangt iedere dinsdagmiddag de bekendmakingen in uw mailbox.

 

Spreekuren college

Heeft u een vraag die u graag met de burgemeester of een van de wethouders wilt bespreken? Dat kan heel gemakkelijk tijdens de spreekuren. Het volgende spreekuur is maandag 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur:
– wethouder Blom in HelvoirThuis in Helvoirt.
– wethouder Verschuren in Den Domp in Haaren.
– burgemeester de Boer in De Vorselaer in Biezenmortel
– wethouder van Hal in de Es in Esch.

 

Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg borgen continuïteit subsidieverlening

De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020. De aanleiding hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren en de toevoeging van de vier dorpen van Haaren aan haar buurgemeenten per 1 januari 2021. Het besluit draagt bij aan een soepele overgang en borgt de continuïteit van de subsidieverlening.

Afspraken subsidieverlening
De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben de gemeenten de volgende afspraken gemaakt:
– Prestatiesubsidies worden jaarlijks door Haaren verleend aan professionele organisaties met een maatschappelijke functie. Organisaties die aanspraak willen maken op een prestatiesubsidie voor het jaar 2021 kunnen deze in 2020 al aanvragen bij hun toekomstige
gemeente.
– Projectsubsidies worden incidenteel door Haaren verleend voor de uitvoering van een project of evenement. Er is afgesproken dat Haaren in 2020 de subsidies nog verleent volgens de eigen regelgeving. Indien de subsidie doorloopt na 1-1-2021 betrekt Haaren hierbij de
betreffende toekomstige gemeente.
– Waarderingssubsidies worden door Haaren verleend aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren in de dorpen ten behoeve van de inwoners. De subsidie wordt voor vier jaar verleend en jaarlijks wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. De waarderingssubsidies zijn reeds verleend door de gemeente Haaren voor de periode 2019-2022. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt de hoogte nog door de gemeente Haaren vastgesteld. De hoogte wordt bepaald aan de hand van ledenaantallen van organisaties per 1-
1-2020. De toekomstige gemeenten keren de door Haaren toegekende waarderingssubsidies in 2021 en 2022 uit.
Voor subsidieaanvragen vanaf 1-1-2021 geldt dat deze niet meer kunnen worden aangevraagd bij gemeente Haaren. Voor de behandeling van deze aanvragen gelden de subsidieregels van de nieuwe gemeente. Dit geldt ook voor prestatiesubsidies voor 2021. De gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg besluiten in 2022 hoe de projectsubsidies en waarderingssubsidies van Haaren worden
ingepast in het eigen subsidiebeleid.

Informatieavonden
Huidige ontvangers van subsidies worden per brief op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenten. Daarnaast informeren we subsidieaanvragers graag persoonlijk en bieden we ze de gelegenheid om vragen te stellen. Daarom organiseren de gemeenten in ieder dorp een informatieavond. Op de avonden is zowel de gemeente Haaren als de toekomstige gemeente aanwezig. Houd de website van de gemeente Haaren in de gaten voor data en tijden.
Het collegebesluit en meer informatie over subsidieverlening vindt u ook op www.haaren.nl

 

Prikbord

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:

5 maart: Raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis
19 maart: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *