Nieuws gemeente Haaren

Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021

Sommige leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. De gemeente Haaren kent vier mogelijkheden voor leerlingenvervoer: fietsvergoeding, openbaar vervoer, georganiseerd vervoer per taxi of bus of een kilometervergoeding.
Dit jaar is de laatste keer dat u de aanvraag indient bij de gemeente Haaren. Vanaf volgend schooljaar 2021-2022 vraagt u in het voorjaar van 2021 leerlingenvervoer aan bij de gemeente waar uw dorp vanaf 1 januari 2021 onder valt.

Aanvraag indienen
Wilt u een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen? Op onze website www.haaren.nl vindt u een aanvraagformulier en een toelichting. Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze op tijd vóór 16 juni 2020 (dus ruim vóór de start van het nieuwe schooljaar) moet indienen. De aanvraag, die u indient, valt onder de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015. Indien uw kind dit schooljaar gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer heeft u inmiddels een e-mail ontvangen voor de nieuwe aanvraag voor de schooljaar 2020-2021.

Aanvragen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
Met de invoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015 is er het een en ander veranderd voor leerlingen die een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bezoeken. Zo kijken wij  of uw kind in staat is om zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer naar school te reizen. Hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld de Voor Elkaar Pas toekennen. Deze OV-pas kan uw kind en een begeleider onbeperkt en gratis gebruiken voor een jaar. Mocht uw kind volgend schooljaar naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan, dan kunt u alvast gaan oefenen met het zelfstandig reizen. Het college kan eventuele externe (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken, die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

Geen, niet tijdig of onvolledige aanvragen
Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2020-2021 ontvangen, kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. U dient dan zelf naar een oplossing te zoeken.

Besluit
Na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders binnen acht weken. Bij een positieve beschikking wordt er een vervoersvoorziening bekostigd in de vorm van een fietsvergoeding, OV, aangepast vervoer (taxi) of eigen vervoer.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Milia de Beer. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via e-mail: gemeente@haaren.nl.
U kunt ook op onze website www.haaren.nl kijken onder ‘zorg en ondersteuning’ voor meer informatie.

 

Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelen! 

Het taxus inzamelseizoen staat weer voor de deur. Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwerking met Den Ouden Groep, ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.

Maak een afspraak
Vanaf 1 juni kunt u 24/7 online een afspraak maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni kan dat ook telefonisch. Maak zo veel mogelijk online een afspraak om zo telefonische drukte te voorkomen.

Kosteloos ophalen
Taxus Taxi haalt het snoeisel kosteloos bij u op bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Heeft u minder dan 15 kilo, dan kunt u terecht bij de verschillende inzamelpunten. Deze punten vindt u via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Zorg voor een goede kwaliteit
De kwaliteit van het snoeisel is erg belangrijk. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Lever daarom geen hele struiken of oude takken van een taxushaag in. Voorkom broei door een kuil, ter grote van een voetbal, te maken in de gevulde tas en het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s vindt u via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunt u ophalen bij verschillende uitgiftepunten Zoals bijvoorbeeld de Boerenbond. Kijk voor deze punten op taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij aan de kuil in het midden van het snoeisel.

Chauffeurs gezocht
Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan gemaild kunt u mailen naar communicatie@taxustaxi.nl.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi vindt u via taxustaxi.nl.

 

Nieuwe virtuele trip N65

Een aangepaste N65 voor een duurzaam veilig, leefbaar en bereikbaar Vught en Haaren. Nu en in de toekomst. Dat is het doel en dat doel komt dichterbij. Eerst zien, dan geloven? Dat kan. Laat de beelden van de nieuwste N65 film u overtuigen. Maak een virtuele trip over de rijksweg van morgen door Helvoirt en het Vught van de toekomst. Zie hoe onze wensen vorm krijgen: veilig oversteken voor jong en oud, ruimte voor ecologie, minder overlast en het verenigen van twee dorpshelften in Vught die sinds jaar en dag gescheiden werden. Vier ongelijkvloerse kruisingen en een gedeeltelijk verdiepte ligging vormen voor Vught en Helvoirt een resultaat waar we allemaal – bewoners, belangengroepen en opdrachtgevers – trots op kunnen zijn.
Op onze website vindt u de nieuwe animatie. Ga hiervoor naar www.haaren.nl/N65.

 

Het Smaldijkje wordt het lichtend pad van Esch naar Boxtel

Op 1 januari 2021 is het zover! Vanaf die datum vormen Esch, Boxtel, Liempde en Lennisheuvel samen de gemeente Boxtel.
Naast alle bestuurlijke en formele zaken die nu eenmaal voortvloeien uit deze ontvlechting, kwam de gemeente Haaren ook met een bijzonder initiatief.
Bewoners uit de vier kernen van Haaren werden uitgenodigd, namens de gemeente mee te denken over een bijzonder afscheidscadeau voor hun dorp.

Tijdens het Bierpompfeest op Hemelvaartsdag 2019 werden in een marktkraam de drie beste ideeën voor een afscheidscadeau aan de bewoners van Esch voorgelegd. Met ruime meerderheid koos Esch voor het idee om het Smaldijkje op een slimme manier van verlichting te voorzien. En de werkzaamheden daarvoor starten binnenkort, naar alle waarschijnlijkheid in week 23. Enexis legt de kabels die straks de lichtmasten van stroom gaan voorzien. De datum waarop de verlichting feestelijk in gebruik wordt genomen is nog niet bekend, daarover volgt later meer.

De verlichting werkt op sensoren, dit houdt in dat de verlichting pas wordt geactiveerd als er fietsers of voetgangers voorbijkomen. In de ‘uit-stand’ werpen de lichtmasten een minimum aan amberkleurig licht op het pad, hetgeen diervriendelijk is en flora en fauna hiervan dus geen hinder ondervinden.
De uitstralingshoek van de lantaarns is dusdanig dat het licht niet naar boven en achter uitstraalt. Lichtvervuiling boven de mast en buiten het te verlichten Smaldijkje wordt daarmee voorkomen. En alleen als je langskomt wordt het licht per armatuur wat feller waardoor je in de avonduren en vroege ochtend veiliger over het Smaldijkje kunt lopen, maar vooral ook fietsen.

Naast de veiligheid wordt het ook een symbolisch cadeau. Het Smaldijkje is het pad richting Boxtel waarmee we straks één gemeente gaan vormen. Om de verbinding te stimuleren is het goed om deze oversteek goed en verlicht te kunnen maken. En voor sommigen is het wellicht ook een geruststelling dat je ook weer snel en veilig terug kunt naar de eigen haard in Esch, die toch goud waard blijft.

Xaveer van Lokven, Paul Ackermans, Thea Heesemans

 

Gewijzigde openingstijden Pinksteren

Op dit moment gelden er al gewijzigde openingstijden. Met Pinksteren komt hier nog een wijziging bij. Op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten.  

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *