Nieuws gemeente Haaren

Raadsvergadering november

De openbare raadsvergadering op donderdag 12 november begint om 20.00 uur in het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen is het aantal bezoekers beperkt.

Aanmelden
Indien u de raadsvergadering wilt bijwonen, meldt u zich aan voor 10 november bij de griffie, griffie@haaren.nl. De geluidsopnames van de raadsvergadering zijn de dag ná de vergadering te beluisteren via de website van de gemeente Haaren. Ga hiervoor naar www.haaren.nl/gemeenteraad en klik vervolgens op ‘Vergaderkalender’. Daar vindt u ook de agenda van de vergadering.

Raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2020
Ook deze raadsvergadering kunt u bijwonen. De agenda hiervoor vindt u op www.haaren.nl/gemeenteraad. U klikt vervolgens op ‘Vergaderkalender’.

 

Gemeentelijke gladheidsbestrijding 2020-2021

Nu de temperatuur buiten daalt, wordt de kans op gladheid weer groter. Dit betekent dat de mannen van de buitendienst voor dag en dauw in de weer zijn om de gladheid te bestrijden.

Waar wordt gestrooid en waar niet?
Het is onmogelijk om bij gladheid op alle wegen in de gemeente zout te strooien of sneeuw te ruimen. Op onderstaande kaart bij dit artikel ziet u globaal op welke wegen in geval van gladheid zout gestrooid wordt en/of sneeuw geruimd. De blauwe lijnen vormen samen de strooiroute. Dit zijn de wegen die de dorpen met elkaar verbinden, de fietspaden, de busroute, de calamiteitroutes en een aantal ontsluitingswegen. De kaart kunt u in detail bekijken op onze website www.haaren.nl. Hier vindt u ook het gladheidbestrijdingsplan [link naar https://www.haaren.nl/home/wegen_41858/ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladheidbestrijding en strooiroutes 2020-2021 door ontvangende gemeenten
Om tijdens het seizoen niet te hoeven wisselen, is de gladheidsbestrijding overgedragen aan de gemeenten die onze dorpen opnemen. Vanaf 1 november 2020, het aanstaande gladheidseizoen, gaan de vier ontvangende gemeenten de hele gladheidbestrijding uitvoeren voor de gemeente Haaren. Tot 1 januari ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering nog bij Haaren.

Helpt u een handje?
Alle gemeenten doen hun best om ervoor te zorgen dat u veilig gebruik kunt maken van de gemeentelijke wegen en fietspaden. We kunnen echter niet overal de gladheid bestrijden en het lukt niet altijd om de wegen waar zout gestrooid of sneeuw geruimd wordt volledig ijs- of sneeuwvrij te maken, bijvoorbeeld vanwege aanhoudende sneeuwval.
We doen daarom een beroep op u, onze inwoners en ondernemers, om elkaar een handje te helpen bij het sneeuwvrij maken van trottoirs, inritten en wandelpaadjes in de omgeving van uw woning en/of bedrijfspand. Op diverse plaatsen in onze gemeente hebben we vorige winter veel behulpzame inwoners gezien die geheel belangeloos dorpsgenoten hierbij hielpen. Dat verdient een compliment. We kunnen sneeuwval en vorst niet voorkomen. We kunnen wel samen proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Herfst: hét moment om de tuin opnieuw in te delen!

Het najaar is bij uitstek het moment om in de tuin te klussen. De tuinverbouwing waarover tijdens de zomeravonden is gefantaseerd zit nog vers in het geheugen. Was er in de zomer een gebrek aan schaduw in de tuin? De herfst is het optimale moment om bomen te planten! Door vooraf goed na te denken  over de indeling van de  tuin, kunnen ziekten, plagen en onkruid worden voorkomen. Oftewel: dankzij een goeddoordachte tuinverbouwing in de herfst, kan in het voorjaar zonder zorgen van de tuin genoten worden.

Bestrating
Een nieuw terras in gedachten? Voorkom onkruidgroei door vooraf goed na te denken over het gebruik. Stimuleer allereerst beweging: op plaatsen waar veel gelopen wordt, groeit minder onkruid. Maak de verharding daarom niet te groot en laat de stenen niet tot aan de muur doorlopen, maar kies daar liever voor een mooie strook met beplanting. Onkruid heeft een voedingsbodem nodig. Kies daarom voor grote tegels (minder voegen) en vermijd rare hoeken, waar zand en blad zich snel ophopen. Geen verbouwplannen? Ook goed onderhoud kan helpen om onkruid te voorkomen. Herstel verzakkingen en vul voegen op die versleten zijn.

Beplanting
Kies planten die passen bij de plek die u in de tuin in gedachten had. De ene plant gedijt goed in een zonneborder, de ander staat beter in de schaduw van een boom of haag. Als een plant op een geschikte standplaats staat, is de plant weerbaar en dus minder vatbaar voor ziektes en plagen. De planten voor in de border schaft u het beste in het voorjaar aan, maar struiken en bomen kunnen het beste in de herfst/winter verplaatst worden. Op dat moment is er de minste kans op uitval. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken om het water geven; in de herfst valt voldoende regen. 

Meer tips om ziekten, plagen en onkruid te voorkomen?
Meer duurzame tips kunt u vinden op www.schoon-water.nl, www.onkruidvergaat.nl en www.milieucentraal.nl.  

Schoon Water voor Brabant
Iedere gemeente, hovenier en groenvoorziener is verplicht om op verhardingen, sportvelden, recreatieterreinen en het groen zonder chemische bestrijdingsmiddelen te werken. Maar uw gemeente doet meer. Uw gemeente neemt actief deel aan het project ‘Schoon Water voor Brabant’, wat bedoeld is om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten, groenvoorzieners, bedrijven, inwoners en agrariërs te verminderen. Het project is een initiatief van drinkwaterbedrijf Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta en Rivierenland, RIWA Maas en de ZLTO.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *