Nieuws gemeente Haaren

 

Aangepaste openingstijden en dienstverlening gemeentehuis

In de laatste weken voor de gemeentelijke herindeling is onze dienstverlening en bereikbaarheid aangepast.

Paspoort, identiteitskaart en rijbewijs
U kunt t/m dinsdag 15 december 2020 een afspraak maken om een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan te vragen. Deze kunt u t/m woensdag 23 december ophalen.

Overige producten
Van maandag 21 dec t/m donderdag 24 december 2020 is het gemeentehuis alleen ’s ochtends geopend van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt dan bellen en we bekijken wat we nog voor u kunnen doen. Betalen met contant geld is niet meer mogelijk. U kunt alleen pinnen.

Laatste week gemeente Haaren
Van maandag 28 december t/m donderdag 31 december is het gemeentehuis dicht. Wel zijn we  iedere dag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 12.30 uur voor noodgevallen en voor het maken van een afspraak voor de aangifte van een geboorte of een overlijden. U belt hiervoor naar ons algemene nummer (0411) 627282.

 

Straatnaam D’n Dreef in ere hersteld

Vraag een Helvoirtenaar naar de naam van de straat naast het kerkhof en je krijgt steevast dit antwoord: D’n Dreef. Het straatje van de Lindelaan naar het buurtschap Den Hoek wordt in de volksmond zo genoemd, maar op het straatnaambord lees je dat de officiële naam “Den Hoek” is.
Maar niet langer! Op initiatief van enkele omwonenden is de straatnaam ‘D’n Dreef’ in ere hersteld. Het was een verzoek dat wethouder Vromans graag inwilligt.

Oude bronnen
Wanneer je oude documenten raadpleegt over Helvoirt, komt de naam D’n Dreef en Kerkdreef regelmatig terug. De schuurkerk (gebouwd in 1724) stond aan D’n Dreef. Pastoor Becx vluchtte voor het Franse leger via d’n Dreef naar Den Hoek. Ook een kaart van 8 maart 1839 maakt melding van Kerkdreef. (bronnen: Pomphuiske en Vlugschrift van de Heemkundekring De Kleine Meierij)

Geen onthulling
Het bord is gisteren geplaatst. Helaas was een onthullingsmoment niet mogelijk vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus.

 

Haarens archief verhuist

Herindeling Haaren 
De gemeente Haaren is met ingang van 1 januari 2021 opgeheven en de vier dorpen, Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel maken nu deel uit van een andere buurgemeente. Biezenmortel komt bij Tilburg, Esch bij Boxtel, Haaren bij Oisterwijk en Helvoirt bij Vught. 

Wat gaat er nu veranderen?
De opheffing van de gemeente Haaren heeft gevolgen voor de oudere archieven. Alle oude archieven van die gemeente stonden bij het Brabants Historisch Informatiecentrum in ‘s-Hertogenbosch.
De archieven van de gemeenten Esch en Helvoirt blijven in ‘s-Hertogenbosch staan. 
Haaren wordt samengevoegd met de gemeente Oisterwijk en alle archieven van de oude gemeente Haaren, dus van voor 1997, verhuizen naar Regionaal Archief Tilburg. 
Omdat Biezenmortel voor 1997 deel uitmaakte van de gemeente Udenhout, liggen die archieven al bij Regionaal Archief Tilburg

Welke archieven zijn beschikbaar? 
Onderstaand overzicht geeft inzicht welke archieven in Tilburg raadpleegbaar zijn. Vanaf 2021 komen daar nog meer recente archieven vanaf het jaar 1996 bij. Deze staan nu nog in het gemeentehuis van Haaren. 

Dorps- en gemeentebestuur Haaren
– 6005. Dorpsbestuur Haaren, 1592-1810; 
Het dorp bestond behalve uit de kom (die in de negentiende eeuw mét kerk en raadhuis werd verplaatst) en de buurtschap Belveren uit de gehuchten de Noenes, de Voort, Heesakker, Eind, Gever, Kerkeind, Holleneind en de Raam.  Wat rechtspraak betreft, Haaren behoorde tot 1803 tot de schepenbank in De Eninghe van Oisterwijk’.
– 6006. Gemeentebestuur Haaren, 1811-1943 (1960)*; 
Het bevolkingsregister van Haaren is tijdens de Tweede Wereldoorlog deels verloren gegaan. Het archief bevat de reconstructie uit de jaren zestig Voorts zijn ook de archieven van de Hinderwetvergunningen 1882-1943 (794), de Luchtbeschermingsdienst 1927-1944 (798) en Bouwvergunningen 1902-1943 (810-815) in dit archief opgenomen. 
– 6007. Gemeentebestuur Haaren, (1906) 1943-1980*; 
Bevat tevens de Hinderwetvergunningen over de periode 1946-1956 (nr. 73) en van de gemeentelijke bedrijven, te weten Burgerlijk Armbestuur, Gemeentelijk Centraal Antennebedrijf, Grond- en Woningbedrijf. Hinderwetvergunningen vanaf het jaar 1957 bevinden zich bij de gemeente Oisterwijk. 
– 6003. Gemeentebestuur Haaren,  (1957) 1981-1995 (1997)*;
– 6002. Bouwvergunningen Haaren, 1941-1995*; 
Voor de serie bouwvergunningen 1902-1942 zie ook 6006. nrs. 810-815. 
– 6004. Bouw- en woningtoezicht Haaren, 1952-1995; 
– 6008. Burgerlijk Armbestuur Haaren, (1753) 1834-1964*.

DTB en Burgerlijke Stand
– 6010. Doop-, trouw en begraafboeken |(DTB) , 1610-1811 (1824); 
– 6009. Registers van de Burgerlijke Stand Haaren, 1811-1940*.
De openbare geboorteregisters tot 1920, huwelijksregisters tot 1945 en overlijdensregisters tot 1970 zijn digitaal beschikbaar op de website.

Collecties
– 6011. Beeldcollectie Haaren; 

 

Financiële tegemoetkoming voor vrijwilligersorganisaties

Sinds maart 2020 zijn beperkende maatregelen van kracht in verband met het Coronavirus. Het Rijk heeft tal van financiële ondersteuningsmaatregelen afgekondigd om de economie te ondersteunen.

Financiële steun
Ook de lokale vrijwilligersorganisaties worden getroffen door de beperkende maatregelen. Het Rijk geeft, via de gemeenten, financiële middelen om deze organisaties enigszins tegemoet te komen.
De gelden zijn bedoeld voor de ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties die zich richten op:
– activiteiten voor jeugd t/m 17 jaar;
– cultuur en muziek;
– dorps/gemeenschapshuizen.
Voor de verdeling van dit budget heeft het college op 3 november een regeling vastgesteld.

Hoe worden de gelden verdeeld?
Voor de regeling is een budget van €105.000 beschikbaar. Dit budget is het plafond. Dat betekent dat als het totaal van alle gevraagde bedragen van alle organisaties hoger is dan dit bedrag, dan worden alle vergoedingen evenredig lager vastgesteld zodat het totaalbedrag gelijk is aan het plafond van €105.000. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het gemiddelde jaarbedrag aan vaste lasten van de aanvrager over de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit bedrag wordt omgerekend naar de periode van de ‘lock-down’ maatregelen, te weten 1 maart tot en met 31 december.
Vergoedingen of kwijtscheldingen voor vaste lasten die op grond van een andere regeling al zijn ontvangen, worden op deze tegemoetkoming in minder gebracht.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?
Bent u bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie en voldoet uw organisatie aan bovengenoemde voorwaarden? Ga naar www.haaren.nl/vrijwilligersorganisatie en download het aanvraagformulier.
Het ingevulde formulier retourneert u uiterlijk op 14 december. Retourneren kan op drie manieren:

  1. Per e-mail naar mevrouw van Herwijnen, A.v.Herwijnen@Haaren.nl
  2. Per post aan de Gemeente Haaren, t.a.v. A. van Herwijnen, Postbus 44, 5076 ZG Haaren
  3. Afgeven bij de gastvrouw van het gemeentehuis.

Meer weten?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Kijk op de webpagina www.haaren.nl/vrijwilligersorganisaties of neem contact op met mevrouw van Herwijnen, a.v.herwijnen@haaren.nl of telefonisch via 06 – 8292 6468.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *