Art-fact is het servicepunt voor amateurkunst in de gemeente Tilburg, voorheen Stichting Amateurkunst (STAK). Sinds 1995 levert Art-fact actief een bijdrage aan de instandhouding en ontwikkeling van een gezonde infrastructuur voor amateurkunst in Tilburg. Om dit te realiseren stimuleert Art-fact initiatieven op het terrein van amateurkunst met speciale aandacht voor vernieuwende activiteiten. Dit doet zij onder andere door financiële bijdragen te verstrekken, informatie te geven en te adviseren.

Art-fact Art-factKapelaan Poellplein 3
5046 GV Tilburg
T: (013) 536 08 69
E: info@art-fact.nl
I: www.art-fact.nl/

Locatie