Kerkberichten

logo-JohannesXXIII

Diensten

 
 
 

 

Vanwege het coronavirus komen alle vieringen in de kerken van de Johannes XXIII Parochie tot en met 31 mei te vervallen. De Mariakapellen van alle 3 de kerken zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan de Schoorstraat in Udenhout.

Bijzonderheden

Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl.

 
Ter nagedachtenis

In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Mieke van Gent- Kersten, 83 jaar. 

 

Aanstaande benoeming oud-pastoor Juan van Eijk te Nijmegen

Monseigneur Gerard de Korte heeft onze oud-pastoor Juan van Eijk met ingang van 1 juni 2020 benoemd tot kapelaan van de parochie H. Stefanus te Nijmegen.  
Pastoor Van Eijk is na de vieringen op zondag 17 november met ziekteverlof gegaan vanwege burn-out verschijnselen. Wij zijn erg blij dat het genezingsproces zodanig is gevorderd dat hij weer pastorale activiteiten kan uitvoeren. We hopen dat een frisse start in een nieuwe omgeving hem goed zal doen. Wij wensen hem daarbij alle succes toe en Gods zegen. 
Vanwege de wettelijke coronamaatregelen is het op dit moment nog niet bekend op welke wijze oud-pastoor Van Eijk afscheid zal nemen van onze parochie.  

Namens het parochiebestuur, 
Pastoor Marcel Dorssers Johan Elshof 
voorzitter  vicevoorzitter 

  

Weer vieren in onze kerken

Vanaf 1 juni is het na een lange periode van wachten gelukkig weer mogelijk om – met maximaal 30 personen – liturgievieringen te houden in onze kerken. Vanaf 14 juni, het Hoogfeest van Sacramentsdag, kan de Heilige Communie weer ontvangen worden en vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een viering.  
Op dit moment wordt er gewerkt aan een goede uitvoering van het protocol dat we van het Bisdom hebben ontvangen. Op onze website kunt u de laatste ontwikkelingen vinden en hoe u zich kunt aanmelden als u bij een viering aanwezig wilt zijn. U kunt ook informatie krijgen via de secretariaten. 

 

Maatregelen omtrent uitvaarten

In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in besloten kring een uitvaartdienst te houden in de vorm van een woord- en gebedsviering. 

 

Openingstijden parochiesecretariaat Udenhout

De openingstijden zijn:
Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.
Dinsdag gesloten.

Inloop Berkel-Enschot

Op een tweetal momenten in de week bestaat de gelegenheid elkaar te ontmoeten voor een (goed) gesprek onder het genot van een kop koffie of thee: op dinsdagochtenden in de pastorie bij de St. Caeciliakerk in Enschot om 9:30 uur en op woensdagochtenden in het parochiezaaltje bij de St. Willibrordkerk in Berkel, eveneens om 9.30 uur. De inloop staat los van de Lauden die eraan voorafgaan. U bent allemaal van harte uitgenodigd!

Mistijden

Berkel, st. Willibrordus: zondag om 11.00 uur
Biezenmortel, st. Joseph: zondag om 10.00 uur
Enschot, st. Caecilia: zondag om 9.30 uur
Torentjeshoef: zaterdag om 18.30 uur
Udenhout, st. Lambertus: zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

Contactgegevens

Secretariaat St. Lambertuskerk
Mevrouw Yvonne van Kempen
Slimstraat 7
5071 EG  Udenhout.
telefoon: 013 511 12 15

E-mail: lambertus@johannesXXIIIparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook: www.facebook.com/Johannes23parochie

Twitter: @johannes23p

Bereikbaar op werkdagen behalve woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
Rekeningnr.: Rabo: NL50.RABO.015.20.06.400

Advertenties