Kerkberichten

logo-JohannesXXIII

Diensten

 
 
 
Maandag 6 juli

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbidding.

Dinsdag 7 juli

09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 9 juli

09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zaterdag 11 juli

19.00 uur St. Lambertuskerk:
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
Intentie: overleden familie Weijtmans-van Biljouw. 

Zondag 12 juli

09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Dinsdag 14 juli

09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 16 juli

09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Bijzonderheden

Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl.

 
Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van An Vermeer-Pigmans, 89 jaar.

Aanmelden voor de vieringen in onze kerken

Aanmelden voor de vieringen kan via de website van de parochie:
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren. U krijgt dan een toegangsbewijs toe gemaild, wat u uitgeprint meeneemt naar de viering. Voor diegenen zonder internet/printer bestaat er de mogelijkheid om telefonisch aan te melden. Het ticket ligt dan voor u klaar bij aanvang van de viering:

Voor de vieringen in de St. Willibrorduskerk en de St. Caeciliakerk: 013-5331215. Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-5111215, in de periode van 13 juli-3 augustus: 06-25360784. Vanwege de veiligheidsmaatregelen vragen wij u voor aanvang van de viering aanwezig te zijn.

Secretariaat gesloten

Het secretariaat van Udenhout is in verband met vakantie gesloten van 13 juli tot 3 augustus. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van Enschot, tel.nr. 013-5331215 of email: caecilia@johannesxxiiiparochie.nl. Voor het aanmelden van de vieringen kunt u in deze 3 weken bellen naar tel.nr. 06-25360784.

 

Nieuwe pastoraal werker

Per 1 juli krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoraal werker in de persoon van de heer Frits Hendriks. Hij wordt daarmee de opvolger van diaken Alexis Szejnoga, die per 1 september het pastoraal team van onze parochie gaat verlaten.

Profiel nieuwe pastoraal werker.
Frits Hendriks werd geboren op eerste kerstdag 1980 in Neer (bij Roermond) als jongste in een gezin met drie kinderen. Na de middelbare school ging hij theologie studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze studie heeft hij na omzwervingen in 2017 afgerond.
Ondertussen was Frits vanaf 2002 trappist in Abdij Lilbosch in Echt, waar hij zoals hij zelf zegt  ‘leerde bidden en melkveehouder was’. Na zijn uittreden heeft hij de PABO gevolgd en heeft hij zijn theologiestudie opnieuw opgepakt, wat leidde tot een lesbevoegdheid. Daarmee ging hij werken als leraar klassieke talen, levensbeschouwing en mens&maatschappij op het Titus Brandsmalyceum in Oss. Later werd hij bestuurssecretaris van het Rooms-katholiek centrum voor godsdienstig vormingsonderwijs RKGVO.
Vanaf 2010 was Frits voorganger in de Oecumenische Studentenkerk in Nijmegen en deed hij vrijwilligerswerk in politiek, kerk en samenleving. Zo was hij onder meer bestuurslid van de lokale PvdA, Stichting Veelstemmige verhalen, die elk jaar een passieconcert voor en door studenten organiseert, en ook lid van het bestuur van de Parochie Heilige Stefanus. Daar merkte hij al snel dat zijn hart uitging naar het pastoraat. Daarom is Frits in gesprek getreden met het bisdom Den Bosch en is hij na een studieverblijf in Leuven nu per 1 juli benoemd door het parochiebestuur en gezonden door Mgr. Gerard de Korte tot voltijds pastoraal werker van onze parochie.

Goed nieuws!
We zijn als parochiebestuur bijzonder verheugd met de benoeming van Frits Hendriks. Hij heeft een veelzijdige opleiding genoten en kent ook de buitenwereld goed. We zien in hem de ideale opvolger van diaken Alexis Szejnoga in ons pastoraal team en we zijn er van overtuigd dat hij daar op een geheel eigen wijze inhoud zal geven.

Namens het parochiebestuur,
Pastoor Marcel Dorssers, voorzitter.
Johan Elshof, vicevoorzitter.

Openingstijden parochiesecretariaat Udenhout

De openingstijden zijn:
Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.
Dinsdag gesloten.

 
Inloop Berkel-Enschot

Op een tweetal momenten in de week bestaat de gelegenheid elkaar te ontmoeten voor een (goed) gesprek onder het genot van een kop koffie of thee: op dinsdagochtenden in de pastorie bij de St. Caeciliakerk in Enschot om 9:30 uur en op woensdagochtenden in het parochiezaaltje bij de St. Willibrordkerk in Berkel, eveneens om 9.30 uur. De inloop staat los van de Lauden die eraan voorafgaan. U bent allemaal van harte uitgenodigd!

 
Mistijden

Berkel, st. Willibrordus: zondag om 11.00 uur
Biezenmortel, st. Joseph: zondag om 10.00 uur
Enschot, st. Caecilia: zondag om 9.30 uur
Torentjeshoef: zaterdag om 18.30 uur
Udenhout, st. Lambertus: zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

Contactgegevens

Secretariaat St. Lambertuskerk
Mevrouw Yvonne van Kempen
Slimstraat 7
5071 EG  Udenhout.
telefoon: 013 511 12 15

E-mail: lambertus@johannesXXIIIparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook: www.facebook.com/Johannes23parochie

Twitter: @johannes23p

Bereikbaar op werkdagen behalve woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
Rekeningnr.: Rabo: NL50.RABO.015.20.06.400

Advertenties