Kerkberichten

logo-JohannesXXIII

Diensten

 
 
 
Maandag 14 oktober

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 15 oktober

09.00 uur Kapel Eikelaar: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intentie: Lena v.d. Pas-Kuijpers.
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 17 oktober

09.00 uur Kapel Eikelaar: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering

Vrijdag 18 oktober

09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 19 oktober

19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intenties: Henderik en Maria Harmsen-van der Heijden; overleden ouders Coppens-van Riel.

Zondag 20 oktober

09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intenties: Marinus en Dien Pijnenburg-Timmermans.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.

Maandag 21 oktober

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 22 oktober

09.00 uur Kapel Eikelaar: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 24 oktober

09.00 uur Kapel Eikelaar: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering. 

Vrijdag 25 oktober

09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Bijzonderheden

Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl.

 
Agenda

St. Lambertuskerk:
Maandag 21 oktober 20.00 uur: Torengroepbijeenkomst.
Dinsdag 22 oktober 20.00 uur: Informatieavond 1e Communie Udenhout.
Dinsdag 22 oktober 20.30 uur: Doopvoorbereiding.

St. Caeciliakerk:
Donderdag 17 oktober 20.00 uur: kersttocht.
Zondag 20 oktober 15.00 uur: Magnificat concert.

St. Willibrorduskerk:
Woensdag 23 oktober 19.30 uur: bijeenkomst Vrij worden in Christus.
Donderdag 24 oktober 20.00 uur: infoavond en inschrijving Vormsel.
Vrijdag 25 oktober 15.45 uur: kindermiddag communicanten.
Maandag 14 oktober 20.00 uur: bijeenkomst Parochiebestuur.

 

Missio 2019

Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen tot Buitengewone Missiemaand om stil te staan bij de 100e verjaardag van de Apostolische brief Maximum Illud van paus Benedictus XV. Het thema is “Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld”. Door ons doopsel zijn wij deelgenoot geworden van het mysterie van Christus en worden wij door Hem gezonden. De Kerk verkondigt geen eigen boodschap, maar geeft door wat zij van Christus heeft ontvangen. In het weekend van 19 en 20 oktober wordt een tweede collecte gehouden ten behoeve van de Pauselijke werken voor evangelisatie van plaatselijke kerken, bij de vorming van inheemse geestelijken en bij het versterken van het missionaire bewustzijn van kinderen over de hele wereld en het stimuleren van de missionaire dimensie van het christelijk geloof. Geef allen gul. Zie ook missio.nl.
Stichting MOV JohannesXXIII

Magnificat concert

Zondag 20 oktober om 15.00 uur is er in de St. Caeciliakerk een heel bijzonder Magnificat concert door Kazue Goto, Rice Alessie en het herenkoor St. Willibrordus o.l.v Theo Vugts. Kazue Goto speelt verschillende uitvoeringen van het Magnificat op het orgel en het Berkels Mannenkoor zingt daarbij steeds een bijbehorend Magnificat. Kazue zal zelf een Magnificat zingen van Heinrich Schütz en P.F. Böddecker. Pastoor van Eijk verzorgt de inleiding. De toegang tot dit concert is gratis. U kunt een vrijwillige bijdrage geven in de collecte. Van harte aanbevolen!

Oktober Mariamaand

In oktober is er elke dag de gelegenheid om ergens het rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk maandag en vrijdag vóór de viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Openingstijden parochiesecretariaat Udenhout

De openingstijden zijn:
Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.
Dinsdag gesloten.

Inloop

Elke dinsdag vanaf 10.00 uur is er in het parochiecentrum van Enschot een Inloop-ochtend voor iedereen die zin heeft in een kop koffie of thee en een praatje. U bent van harte welkom.

Mistijden

Berkel, st. Willibrordus: zondag om 11.00 uur
Biezenmortel, st. Joseph: zondag om 10.00 uur
Enschot, st. Caecilia: zondag om 9.30 uur
Torentjeshoef: zaterdag om 18.30 uur
Udenhout, st. Lambertus: zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

Contactgegevens

Secretariaat St. Lambertuskerk
Mevrouw Yvonne van Kempen
Slimstraat 7
5071 EG  Udenhout.
telefoon: 013 511 12 15

E-mail: lambertus@johannesXXIIIparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook: www.facebook.com/Johannes23parochie

Twitter: @johannes23p

Bereikbaar op werkdagen behalve woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
Rekeningnr.: Rabo: NL50.RABO.015.20.06.400

Advertenties