Parochieberichten

 
Donderdag 1 februari

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 2 februari

09.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zondag 5 februari

10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Schola Johannes XXIII (pastoor Looyaard).
Intenties: Pastor Wim van Sprang; Jet van der Ven-Pulles namens buurtbewoners.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie in het parochiecentrum.
10.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).
Intenties: Anny Fonken-van Erp (1e jrgt.); Netje Smits-van Will (1e jrgt.).

Maandag 6 februari

19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 7 februari

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 9 februari

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 10 februari

09.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur De Vorselaer: Eucharistieviering.

Bijzonderheden

Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl.

Ter nagedachtenis

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Martin Brok, 86 jaar en in de St. Caeciliakerk van Corrie van Spaandonk-van Pelt, 87 jaar.

Bestuurswisseling

In het bestuur heeft een wisseling plaatsgehad. De heer Kees van Esch, eerst verantwoordelijke voor het vastgoed, heeft zijn werkzaamheden wegens drukte beëindigd. We zijn verheugd dat de heer Caspar de Bont, eveneens uit Udenhout, deze taak op zich heeft willen nemen. De bisschop heeft deze benoeming afgelopen week bekrachtigd.

Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is weer van start gegaan. Onze parochiegemeenschap is voor haar taakuitoefening sterk afhankelijk van deze bron van inkomsten. Wij doen een beroep op uw welwillendheid om ook financieel de schouders te zetten onder onze parochie. Meer informatie over giften vindt u op onze website. Van harte dank voor uw deelname!

Parochiecentrum gesloten

Het parochiecentrum is van 6 tot en met 10 februari gesloten.

Kerk-tv

In de St.-Lambertuskerk te Udenhout is de kerk-tv actief. De vieringen zijn via internet live te volgen of op een later tijdstip worden teruggekeken via www.kerkdienstgemist.nl. Vieringen van uitvaarten worden alleen uitgezonden indien de uitzending vooraf door de nabestaanden is goedgekeurd.
U kunt de vieringen live of via terugkijken vinden op www.kerkdienstgemist.nl. U vult bij ‘vind uw kerk’ het woordje ‘Udenhout’ in. Onder Lambertuskerk drukt u op ‘Naar kerk’ en vervolgens op de uitzending die u live wilt volgen of terug wilt kijken.

Wijzigingen vieringen wintertijd

In verband met de stijgende energiekosten heeft het parochiebestuur helaas moeten besluiten om in de wintertijd de zaterdagavondviering in de St.-Lambertus in Udenhout te laten vervallen en de vieringen in Berkel-Enschot terug te brengen naar één viering per zondag. In de St.-Caecilia en de St.-Willibrordus zal er om en om gevierd worden; de viering zal steeds om 10.00 uur aanvangen. Voor de feestdagen komt er wel een uitgebreider programma.
Namens het bestuur dank voor uw begrip.

Contactgegevens

Secretariaat 

Franka Dekkers-de Groot
R.K. parochie H. Paus Johannes XXIII
Slimstraat 7
5071 EG  Udenhout.
Telefoon: 013 511 12 15

E-mail: www.info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook: www.facebook.com/Johannes23parochie
Rekeningnr.: Rabo: NL44 RABO 0170 8812 53 t.n.v. R.K. parochie H. Paus Johannes XXIII

Spoedgevallen:

Pastoor Dorssers 06-19843922
Pastoor Looyaard 06-51110960

Mistijden

Berkel, st. Willibrordus: zondag om 11.00 uur
Biezenmortel, st. Joseph: zondag om 10.00 uur
Enschot, st. Caecilia: zondag om 9.30 uur
Torentjeshoef: zaterdag om 18.30 uur
Udenhout, st. Lambertus: zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

Advertenties