Kerkberichten

logo-JohannesXXIII

Diensten

 
 
 

Vanwege het coronavirus komen alle vieringen in de kerken van de Johannes XXIII Parochie tot en met 31 mei te vervallen. De Mariakapellen van alle 3 de kerken zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan de Schoorstraat in Udenhout.

Bijzonderheden

Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl.

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we – in besloten kring – met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Albert de Groot, 78 jaar en in de St. Caeciliakerk van Ivo Panis, 86 jaar.

In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Gonny Laro-de Jong, 93 jaar en Lou God, 81 jaar en in de St. Lambertuskerk van Wils Geertman-de Haas, 92 jaar. In de kapel van huize Vincentius te Udenhout hebben we afscheid genomen van Gerard van den Bijgaart, 62 jaar.

Persbericht van de Nederlandse bisschoppen

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Maatregelen omtrent uitvaarten

In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in een van de 3 kerken van de Johannes XXIII parochie “in besloten kring” een uitvaartdienst te houden in de vorm van een woord- en gebedsviering. Onder “in besloten kring” verstaan wij:
echtgenoot/echtgenote, eigen kinderen met aanhang, kleinkinderen met aanhang.
Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.
Voor een uitvaart of ziekenzalving kunt u contact opnemen met pastoor Looyaard: 06-51110960: email pastoorlooyaard@johannesxxiiiparochie.nl of diaken Szejnoga: 06-24397932, email szejnoga@gmail.com.

Collecte in natura

De jaarlijkse collecte in natura voor de voedselbank gaat gewoon door en misschien wordt ze dit jaar wel meer dan andere jaren gewaardeerd. Vanaf Palmpasen (5 april) tot en met Witte Donderdag (9 april) zullen er manden of dozen in de kerkportalen staan in alle drie de kerken waarin mensen hun gaven kunnen achterlaten. De voedselbank vraagt met aandrang om lang houdbare producten: rijst, pasta, conserven, et cetera. Op Goede Vrijdag zal de voedselbank onze gaven komen ophalen.

Paasdozenactie

Deze jaarlijks terugkerende actie wil kinderen uit de regio Tilburg, die in een wat minder financieel draagkrachtig gezin opgroeien, met Pasen een presentje aan te bieden. Op woensdag 8 april kunt u tussen 12:00 en 17:00 in het parochiezaaltje van Berkel, St. Willibrordstraat 3, uw Paasdozen inleveren die dan via de Tilburgse Voedselbank verspreid zullen worden. Een Paasdoos is een schoenendoos (of vergelijkbaar formaat) waarin een aantal leuke cadeautjes zitten. Heel in het bijzonder vragen we om een nieuw stukje speelgoed in de doos te doen; juist kinderen in minder draagkrachtige gezinnen krijgen vaak tweedehands speelgoed, maar juist met Pasen willen we ze gunnen dat ze een kleinigheidje hebben dat echt nieuw is en waarvan zij de eerste (trotse) eigenaar zijn. De doos mag mooi versierd worden maar denkt u eraan dat de dozen stapelbaar moeten blijven vanwege het vervoer? Graag op de doos vermelden of het geschikt is voor een jongen of een meisje (of voor allebei) en in welke leeftijdscategorie. 

Contact

Graag willen wij als parochie door middel van een telefoontje contact blijven houden met de parochianen die daar in deze periode behoefte aan hebben. Vindt u het fijn om door de pastoor, diaken of iemand anders van het parochiecentrum te worden gebeld, geef dat dan even aan ons door via een van de parochiecentra en wij zullen uw naam dan op de bellijst erbij zetten.

Goede week

Via www.kerkomroep.nl zal het volgende uitgezonden worden:

Zondag 5 april: Palmwijding
Pastoor Looijaard zal in de St. Lambertuskerk de palmtakken wijden, deze worden na de wijding in manden achter in de kerk gezet en in Berkel en Enschot in de Mariakapellen. U kunt waar mogelijk ook palm meenemen voor ouderen en zieken en deze bij hen afgeven (of in een zakje aan de deur hangen).

Donderdag 9 april: Witte donderdag – stille mis, versoberde viering.
Zaterdag 11 april: Paaswake – stille mis met wijding van de Paaskaars.
Deze vieringen zijn te volgen via internet, www.kerkomroep.nl, of via de app ‘Kerkomroep’ op televisie, computer, of Ipad. U zoekt Udenhout op en dan vindt u de Lambertuskerk. U kunt hierbij vieringen rechtstreeks bekijken via ‘live’ of terugkijken door de betreffende vieringen aan te klikken in de geschiedenis – de opgeslagen vieringen.

Openingstijden parochiesecretariaat Udenhout

De openingstijden zijn:
Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.
Dinsdag gesloten.

Inloop Berkel-Enschot

Op een tweetal momenten in de week bestaat de gelegenheid elkaar te ontmoeten voor een (goed) gesprek onder het genot van een kop koffie of thee: op dinsdagochtenden in de pastorie bij de St. Caeciliakerk in Enschot om 9:30 uur en op woensdagochtenden in het parochiezaaltje bij de St. Willibrordkerk in Berkel, eveneens om 9.30 uur. De inloop staat los van de Lauden die eraan voorafgaan. U bent allemaal van harte uitgenodigd!

Mistijden

Berkel, st. Willibrordus: zondag om 11.00 uur
Biezenmortel, st. Joseph: zondag om 10.00 uur
Enschot, st. Caecilia: zondag om 9.30 uur
Torentjeshoef: zaterdag om 18.30 uur
Udenhout, st. Lambertus: zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

Contactgegevens

Secretariaat St. Lambertuskerk
Mevrouw Yvonne van Kempen
Slimstraat 7
5071 EG  Udenhout.
telefoon: 013 511 12 15

E-mail: lambertus@johannesXXIIIparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook: www.facebook.com/Johannes23parochie

Twitter: @johannes23p

Bereikbaar op werkdagen behalve woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
Rekeningnr.: Rabo: NL50.RABO.015.20.06.400

Advertenties