AED UDENHOUT

Beste dorpsgenoten,

Zo’n 10 jaar geleden hebben we in Udenhout een AED-werkgroep opgericht. Deze is ontstaan vanuit de Dorpsraad. Achtergrond was: ons dorp was zó ver afgelegen van ambulance-standplaatsen, dat snel ingrijpen bij hartstilstand door mensen van een ambulance hier niet echt haalbaar was. Bij zo’n ramp moet je namelijk binnen 4 tot 6 minuten met reanimeren begonnen zijn om te zorgen dat het slachtoffer een reële kans heeft om het menswaardig te overleven. Ben je later, dan is er te weinig zuurstof in de hersenen gekomen en heeft het slachtoffer het óf niet overleefd, óf zeer slechte kans op een menswaardig verder leven.

Om dit soort afschuwelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, hebben veel bedrijven, non-profit organisaties en particulieren indertijd voldoende geld beschikbaar gesteld om een dekkend systeem van kasten met AED-apparaten in ons dorp aan te kunnen schaffen. AED’s zijn apparaten waarmee het hart een schok wordt gegeven om het weer op gang te brengen. Die moesten op de goede plaatsen worden gehangen. Binnen 400 m moesten ze kunnen worden opgehaald. Daarmee zijn we er niet: er moeten ook voldoende vrijwilligers zijn die ze kunnen bedienen. We hèbben voldoende AED’s op de juiste plekken hangen in Udenhout. We hádden voldoende gecertificeerde vrijwilligers die weten hoe ze met en zonder AED-apparaat goed kunnen reanimeren. Maar door verhuizingen, wijzigingen telefoonnummer en het laten verlopen van het reanimatie certificaat hebben we nu zo’n 135.hulpverleners in Udenhout. We hebben er zo’n 200 gecertificeerde hulpverleners nodig, komt u ons mee helpen ? Op www.aedtilburg.nl is nog meer info beschikbaar.

Hebt U een geldig BHV of AED reanimatie certificaat ,meldt U zich dan aan bij https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/ , zodat opgeroepen kunt worden om te komen reanimeren . Door HartslagNu App worden hulpverleners opgeroepen die rechtstreeks naar het slachtoffer kunnen gaan en een andere groep hulpverleners wordt via de App opgeroepen om een AED in de buurt te halen, en daarna na het slachtoffer te gaan. Udenhout heeft een gemiddeld oude bevolking hebben. En daarin vallen over het algemeen relatief veel slachtoffers. Helaas is het ook zo, dat in deze corona-tijd de instructie- lessen voor het behalen van nieuwe certificaten en herhalingslessen voorlopig worden uitgesteld tot eind van het jaar. Alleen houdt het covid 19 virus zich niet aan data….Hebt U nog vragen over onze werkgroep neem dan contact met ons op.

De AED werkgroep van Udenhout bestaat uit Frans Vriens en Wim Brekelmans.

Voor informatie over AED Udenhout kunt u zich wenden tot :
Wim Brekelmans 0623460103 of aedtechniek@outlook.com
Frans Vriens 0618275530 of fransvriens@hotmail.com
Opgave (herhalings)cursus via website: www.AEDTilburg.nl