Dorpsloket-uWelkom

Hartelijk welkom bij het Dorpsloket U.
Dorpsloket U is een burgerinitiatief ondersteund door de Dorpsraad Udenhout. Een laagdrempelig informatiepunt voor en door Udenhouters.

Doel

Het Dorpsloket U stelt zich als taak de burgers te informeren over allerlei thema’s die zich in het dagelijks leven voordoen op de terreinen van zorg, welzijn, wonen en maatschappelijke diensten. Indien u professionele hulp nodig heeft kan het Dorpsloket U gericht verwijzen naar de organisatie die dit kan bieden.
Een overzicht van vele niet-commerciële, formele en in formele organisaties, kunt u vinden op De Sociale Kaart van Udenhout.
Het dorpsloket begeleidt tevens de goede voortgang van Uurtje-Buurtje. Het digitaal platform voor vrijwillige diensten in Udenhout en Biezenmortel. www.Uurtje-Buurtje.nl

Samenwerking

In haar rol als informatieverstrekker werkt het Dorpsloket U intensief samen met de professionals van o.a. de organisaties ContourdeTwern, Thebe en ’t Heem, maar heeft ook contact met de vele verenigingen en vrijwilligers in Udenhout.

Locatie en openingstijden Dorpsloket U

Locatie:        Bibliotheek aan het Tongerloplein.

Dinsdag:     13.00 uur tot 15.00 uur

Telefoon:     06-13550930

E-mail:        dorpsloketu@gmail.com

Uurtje-Buurtje

Marktplaats voor vrijwillige diensten in Udenhout

Uurtje-Buurtje is een digitaal platform voor vrijwillige diensten in Udenhout en Biezenmortel. Het verbindt vraag en aanbod van diensten en het organiseren van hulp. Via Uurtje-Buurtje steunen we bewoners met het leggen van contacten en het bouwen van een netwerk. Met een netwerk versterken de bewoners hun zelfredzaamheid.

De Sociale Kaart van Udenhout.

De Sociale Kaart van Udenhout is een initiatief en product van Dorpsloket U.
U vindt hierin een overzicht van alle niet-commerciële formele en informele organisaties in Udenhout e.o.
Waar mogelijk zijn de websites van de organisaties vermeld zodat u daar nadere informatie en contactgegevens kunt opzoeken.

Vervoerswaaier Udenhout

Vervoer maakt het mogelijk om deel te nemen aan activiteiten buiten de deur. Dankzij vervoer is het mogelijk om noodzakelijke uitstapjes te maken, bijvoorbeeld voor boodschappen of doktersbezoek. Maar vervoer is ook van belang voor leuke activiteiten en ontspanning. Denk hierbij aan op bezoek gaan bij familie of vrienden, meedoen aan activiteiten van verenigingen en het bezoek van theater of restaurant.

Met deze waaier heb je nu alle vervoersmogelijkheden van Udenhout bij de hand. Want ook als je niet zelf kunt autorijden of fietsen zijn er nog genoeg mogelijkheden om er op uit te gaan. Als je wel zelf mobiel bent is het natuurlijk ook leuk om en keer iets anders te proberen. Dus: kijk rond en waaier er op uit!

Vindt u het fijn om de vervoerswaaier in de hand te hebben dan kunt u deze ophalen bij dorpsloket U, in de bibliotheek van Udenhout op donderdag van 13.00 tot 15:30 uur.