EVA is een vereniging die ten doel heeft een ontmoetings- en contactpunt van en voor vrouwen van deze tijd.
Door EVA worden op allerlei terreinen activiteiten georganiseerd die vrouwen aanspreken: ontmoetingen, gezelligheid, creativiteit, belangenbehartiging, scholing en informatie over allerlei maatschappelijke en actuele thema’s en nog vele andere zaken.
Symbool voor een Vrouw
Elke Vrouw Anders
Elke Vrouw Actief
Een Voor Allen  EVA_logo

 

 

 

 

EVA vrouwenvereniging

Inlichtingen
E: evaudenhout@outlook.com
W: www.evaudenhout.nl