EVA is een vereniging die ten doel heeft een ontmoetings- en contactpunt van en voor vrouwen van deze tijd.
Door EVA worden op allerlei terreinen activiteiten georganiseerd die vrouwen aanspreken: ontmoetingen, gezelligheid, creativiteit, belangenbehartiging, scholing en informatie over allerlei maatschappelijke en actuele thema’s en nog vele andere zaken.
Wilt u lid worden, neem dan contact op met het secretariaat. Zij kan u meer informatie geven over de activiteiten en de kosten van het lidmaatschap.

EVA vrouwenvereniging

EVA_logo
Inlichtingen
Mw. N. Kuysten
T: 013-511 62 88
E: eva_udenhout@hotmail.com
W: www.evaudenhout.nl