Ondersteuning voor mantelzorgers
ContourdeTwern heeft mantelzorgconsulenten, waarbij je als mantelzorger terecht kunt voor ondersteuning en advies. Zij bieden een luisterend oor. Maar ze helpen ook bij het vinden van antwoorden op vragen en bij het aanpakken van problemen. Bijvoorbeeld: emotionele ondersteuning, aanvragen informele zorg, professionele zorg en andere praktische zaken. Dat kan individueel gebeuren of in een netwerk- of familiegesprek.

Contourdetwern_logo

Contour de Twern mantelzorg ondersteuning

Inlichtingen
Biljana de Boer
Tongerloplein 15
5071 CX Udenhout
T: 06-83 69 30 14
E: biljanadeboer@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie