De stichting Udenhout Mondiaal(SUM) is een overkoepelende organisatie voor alle verenigingen, stichtingen en groeperingen, die zich vanuit Udenhout en omgeving inzetten voor mondiale, maatschappelijke belangen.
Op onze website vindt u informatie over de doelstellingen en activiteiten van de verschillende groeperingen die bij het SUM zijn aangesloten.

SUM

Stichting Udenhout Mondiaal (SUM)

Inlichtingen
C. v.d. Burg
T: 013-511 29 44
E: evandenburg@home.nl
I: www.udenhout-centraal.nl