Stichting Welzijn Ouderen

Het bevorderen van voorzieningen voor ouderen, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig functioneren van ouderen in de samenleving.
SWOU faciliteert ruimtes binnen ’t TrefpunT,  onderdeel van Stichting de Peppel.
U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Inlichtingen

I: www.welzijnouderenudenhout.nl

Voorzitter Wim van Kempen
E: wimvankempen@welzijnouderenudenhout.nl

Penningmeester Pierre Valk
E: pierrevalk@welzijnouderenudenhout.nl

Public Relations Mieke van Drunen
E: miekevandrunen@welzijnouderenudenhout.nl

Secretaris Ferrie Malgo
E: ferriemalgo@welzijouderenudenhout.nl
T: +31 6 10760902

Locatie Het Trefpunt