Berichten

Kinderen BS Achthoeven eren gesneuvelde verzetsman P.W. van Riel.

Afgelopen vrijdag 19 januari was het precies 110 jaar geleden, dat de gesneuvelde verzetsman Piet van Riel in Udenhout geboren werd. Zijn naam hoort dan ook thuis op het gedenkbord van ons Mariakapelletje. ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel had daarom een sfeervolle plechtigheid georganiseerd. Gerard van Alem had de naam op het bord gebeiteld, zodat die door de neef van P.W. van Riel, Ad van de Wouw, onthuld kon worden. Het kapelletje is geadopteerd door BS Achthoeven en daarom droegen Anouk Cuijpers en Cas Moonen hun zelfgeschreven tekst voor. Anouk kroop in de huid van de verzetsstrijder en schreef: “Elke dag was ik bang, maar ik strijd door voor de vrijheid. Maar eigenlijk vooral voor één ding: Vrede voor iedereen en voor altijd.” Cas schreef: ”Oorlog is niet leuk. Er vallen veel doden en mensen worden in treinen gepropt. Nee, oorlog is niet leuk.”
Piet van Riel werkte op Huize Vincentius als tuinman. In 1931 verhuisde hij naar Eindhoven en is daardoor in Udenhout uit beeld geraakt. Op 10 mei 1940 was hij als dienstplichtige samen met Udenhouter Leen Bouwens gelegerd bij de Peel-Raamstelling. Na hun overgave werden beiden als krijgsgevangenen per trein afgevoerd naar kamp Neubrandenburg, dat 110 km ten noorden van Berlijn lag. Half juni 1940 werden zij naar huis gestuurd, waarna Piet in zijn woonplaats Eindhoven in het verzet ging. Op 19 september 1944 sneuvelde hij bij het landgoed Valkenhorst bij Valkenswaard. P.W. van Riel ligt begraven op het Nationaal Ereveld te Loenen. Zijn naam staat ook vermeld op het Philipsmonument en het Bevrijdingsmonument te Eindhoven en in de kapel van de Stoottroepen in Beneden-Leeuwen. Vanaf nu dus ook op het gedenkbord in het Mariakapelletje, zodat we hem niet zullen vergeten.
Henk Peters heeft een artikel geschreven over Piet van Riel en ook over Leen Bouwens. In het 1e artikel staat op blz.11 een interessante foto. Daarop staan Piet en Leen en nog tien andere Udenhouters, die als dienstplichtigen in 1928 ingedeeld werden bij het 17e Regiment Infanterie te Venlo. Hun namen staan onder de foto, maar verdere gegevens zijn er niet bekend van de tien. Wie weet, staat uw (groot)vader wel op deze foto.

Beide artikelen kunt u downloaden. Google: Wiki Udenhout (Portaal:Udenhout-Tilburg Wiki.) Kies: categorie Personen in Udenhout. Zoek dan op achternaam.

Een nieuw boek over het ontstaan van Udenhout

Luud de Brouwer en Frank Scheffers kregen naast de eerste twee exemplaren van het boek, ook een mooie kaart overhandigd.

Wie kan het zich niet meer herinneren, de eerste grondactiviteiten die rond het jaar 1350 plaatsvonden op een een stuk grond, dat zich tegenwoordig Udenhout mag noemen? De eerste Hoeve die gebouwd werden rond het jaar 1350 en het feit dat het centrum van Udenhout in eerste instantie eigenlijk ‘gewoon’ in Biezenmortel lag?
Waarschijnlijk zal niemand het zich nog herinneren, maar dat wil niet zeggen dat we sinds afgelopen weekend er niet van alles over te weten kunnen komen. ’t Schoor heeft namelijk ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het schrijversteam een nieuw boek uitgegeven. En dit boek mag met recht een hele speciale uitgave genoemd worden. Udenhout is het eerste dorp in Brabant dat een zo gedetailleerd beeld heeft gekregen van het ontstaan van het dorp.
Twee erg belangrijke spelers bij het achterhalen van deze informatie zijn Luud de Brouwer en Frank Scheffers (beiden zijn al vele jaren lid van het schrijversteam). Zij zijn allebei met veel enthousiasme in verschillende archieven gedoken en hebben vele bronnen aangeboord om een zo breed en compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontstaansgeschiedenis van Udenhout. Samen met de overige leden van het schrijversteam is er een boek geschreven waar heel veel inwoners van het huidige Udenhout en Biezenmortel de komende weken behoorlijk wat leesvoer aan zullen hebben.
Het boek is na afloop van de presentatie al in grote getale verkocht.

Rijen dik in de rij om een boek aan te schaffen

’t Schoor

Met het uitkomen van dit boek is ook maar weer gebleken dat we in ons dorp heel erg trots mogen zijn op deze groep vrijwilligers die om de zoveel maanden een boek afleveren om ons nog meer kennis te verschaffen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Van niet veel dorpen in de omgeving, en ik durf te zeggen in heel Nederland, zal er inmiddels zoveel in verschillende boeken geschreven zijn als in ons dorp.
Of de Luud, Frank, Kees, Lia, Mark, Jozef, Riet, Annie, André, Arjan, Wim, Frans, Lauran, Maris, Bert, Kees en Jan in het jaar 2684 hier ook zo blij mee zullen zijn, zullen we nooit weten. Al het gras (werk) is tenslotte al voor hun voeten weggemaaid.

6e Unentse Krant huis-aan-huis verspreid

De échte kenners weten al hoe laat het is wanneer er weer een Unentse Krant op de deurmat ligt; er gaat binnenkort weer iets belangrijks gebeuren bij ’t Schoor. En daar gaan ze ook deze keer weer gelijk in hebben. Het is namelijk zo dat dit jaar het schrijversteam van ’t Schoor haar 25-jarig jubileum viert. In die 25 jaar heeft dit team meer dan 50 publicaties over Udenhout en Biezenmortel uitgegeven. En dat zijn stuk voor stuk boeken die door erg veel Udenhouters of Udenhouters van origine, van voor tot achter doorgelezen worden. De geschiedenis van ons dorp is dankzij deze vele boeken dus bijna niemand meer vreemd.
Maar hoe ver gaat die geschiedenis eigenlijk terug? Wanneer is Udenhout eigenlijk ontstaan? en welke huizen, boerderijen of hoeves stonden er toen en waar?
En laten dat nou net de vragen zijn die, voor een groot deel, behandeld worden in het boek dat op 17 november in ’t Plein gepresenteerd gaat worden. Dat boek gaat de titel ‘Over ’t Odenhout’ krijgen en zal ook zeker weer voor veel leesplezier gaan zorgen. De Unentse krant die de afgelopen week bij u in de bus is gevallen, is een mooie opwarmer voor dit boek. En als ik alleen al naar mezelf kijk hoe leuk en divers de verschillende artikelen in deze krant zijn, dan weet ik zeker dat ik met het boek de koude natte maanden wel door ga komen!

Aan de tafel waar veel van de ideeën voor de boeken van ’t Schoor ontstaan zijn, werd op woensdag 25 oktober de Unentse Krant gepresenteerd.
Meteen na het uitdelen van de krant veranderde Heemcentrum ’t Schoor in een soort buurthuis zoals iedereen dat ongetwijfeld kent. Onder het genot van een kopje koffie of thee werden de kranten open geslaan, en werden de eerste “O ja’s” en de “Ja, dat weet ik nog heel goed’s” met elkaar gedeeld.
Het bleef deze middag nog lang gezellig bij ’t Schoor. Dezelfde avond en de dag erna zijn vele vrijwilligers de straten in gegaan om de krant huis-aan-huis te verspreiden. Mocht u de krant vanwege een sticker op uw voordeur of om welke andere reden dan ook niet ontvangen hebben, dan zijn er nog exemplaren verkrijgbaar bij de bibliotheek in Udenhout.

Sprokkels 14 is de 50e uitgave van ’t Schoor

De presentatie van Sprokkels 14, het boekje dat jaarlijks door ’t Schoor wordt uitgegeven als een soort ‘jaarverslag’, is het 50e boek dat door ’t Schoor wordt uitgegeven. Vele onderwerpen uit Udenhout en Biezenmortel werden de afgelopen jaren in boekvorm door ’t Schoor uitgegeven. Hierdoor is de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel voor iedereen goed inzichtelijk gemaakt.
Reden genoeg voor de jarige harmonie om het schrijversteam van ’t Schoor een serenade te komen brengen.
De harmonie was vrijdagavond echter niet het enige musicale entertainment dat de bezoekers van de presentatie te wachten stond, ook een zes-tal heren uit het van vroeger bekende jongenskoor ‘Gaudeamus’ verzorgden een spetterend optreden.
De Burgemeester, die op aanraden van Erik de Ridder ook naar Udenhout was gekomen om een presentatie van ’t Schoor mee te maken, sprak in zijn dankwoordje over de bijzondere positie die ’t Schoor als heemcentrum, maar zeker ook de boeken die ze uitbrengen in combinatie met de presentaties, een verbroederende functie hebben.
Een volle zaal kon dat uiteraard alleen maar beamen. Want ook deze presentatie was weer zoals we van ’t Schoor gewend zijn. Alle onderdelen/hoofdstukken uit het boek worden één voor één besproken op een manier waarop iedereen al zin krijgt om alle hoofdstukken thuis eens goed te gaan lezen.
Er zit deze keer erg veel muziek in Sprokkels 14. Naast het jongenskoor Gaudeamus, komen ook het Dameskoor Zanglust, de operette Rose Marie, Dutch Pipes en Drums en Clara Schellen (die ongeveer 200 liedjes van vroeger op papier heeft gezet) aan de orde.
Ook dit jaar staan de Sprokkels dus weer vol met leuke mooie verhalen die allemaal een link hebben met Udenhout en/of Biezenmortel.
Naast de 50 boeken is ’t Schoor een tijd geleden begonnen met Wiki Udenhout. Aan deze website is de afgelopen tijd ook een video- en geluidsdatabank toegevoegd. Tijdens de presentatie kregen we één van Udenhouts pareltjes te horen. Deze opname is helemaal gedigitaliseerd waarmee de kwaliteit van de oorspronkelijke opname een heel stuk beter is geworden. Het gaat om het lied ‘Op het perron van het Udenhouts station’ (vele kennen dit liedje uit de eerste Udenhoutse DorpsQuiz misschien nog wel…). De jonge dame die in dat liedje bezongen wordt was deze avond ook aanwezig. Dat is namelijk Zus de Weijer van het café op de hoek van de Kreitenmolenstraat en de Stationsstraat.
Aan het einde van de avond kreeg Jan Swolfs (voormalig frater Hospitius en destijds zeer betrokken bij het jongenskoor Gaudeamus) uit handen van Frans Goossens het eerste exemplaar overhandigd.
Wij kijken inmiddels weer uit naar de 51e uitgave van ’t Schoor welke niet zo heel lang op zich zal laten wachten.

Dodenherdenking 2016

Op het kerkhof naast de kerk in Udenhout werd op 4 mei om 19.00 uur de dodenherdenking gehouden.

dodenherdenking2016-kinderenHet was een zonnig avond, waarbij de laaghangende zon grote schaduwen wierp op de grond. Er waren ongeveer 120 personen aanwezig, waarbij de gemiddelde leeftijd, ondanks de aanwezigheid van enkele jongeren, zeker boven de 50 jaar lag. We herdenken alle doden van WO II en in het bijzonder degenen die gevallen zijn in en rondom Udenhout.

Frans Goossens, voorzitter van Heemcentrum ’t Schoor sprak de mensen toe, waarbij hij refereerde aan het feit dat sinds de Tweede Wereldoorlog er nog geen dag op de globe is geweest zonder oorlog. Er zijn op dit moment 60 miljoen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging en over de hele wereld zijn er meer dan 50 miljoen vluchtelingen. Vrijheid, vrede en veiligheid is voor ieder van belang. Het thema was dan ook: “Geef de vrijheid door”.

dodenherdenking2016-gildeNa zijn rede waren er twee vendelzwaaiers van de gilden  St. Joris en St. Anthonius-St. Sebastiaan, die ter ere van deze herdenking een kleine demonstratie van hun kunnen lieten zien.

Daarna werd het woord gegeven aan de voorzitter van Dorpsraad Udenhout, Peter Hutten.

Vervolgens werd er door Daniël, Demi en Sebastiaan,  drie leerlingen van bs de Wichelroede een gezamenlijk gedicht voorgelezen over vrijheid en herdenken.

Frans Goossens legde daarna met deze drie leerlingen een boeket bij drie Amerikaanse soldaten die voor de bevrijding van Udenhout hun leven hebben gegeven. Intussen werden een 20-tal namen opgenoemd van personen uit Udenhout en Biezenmortel, die ook het leven hebben gelaten ten tijde van WO II.

dodenherdenking2016-difiléDe Last Post werd daarna gespeeld door Henrie Cuijpers, gevolgd door twee minuten stilte voor alle slachtoffers van de oorlog.

Na een korte verwijzing naar het volkslied werden er twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en zongen de bezoekers zo goed als het kon, mee. Ten slotte werd er een klein defilé gehouden langs de drie graven van de gevallen Amerikanen en konden de aanwezigen bij ’t Rectoraat nog even napraten onder het genot van een kopje koffie.

Tekst/foto’s: Gerhard de Wit

Dodenherdenking steeds drukker bezocht

Dodenherdenking2015-1Heemcentrum ’t Schoor en Udenhouts Belang, die ieder jaar in Udenhout de dodenherdenking op 4 mei organiseren, zien de laatste jaren een steeds groter aantal belangstellenden naar het kerkhof achter de St. Lambertuskerk in Udenhout komen om de herdenking bij te wonen.
De eerste jaren dat de herdenking gehouden werd, vond deze nog plaats bij het kapelletje aan de Schoorstraat. De laatste jaren is het kerkhof dus de locatie waar de ruim 150 aanwezigen zich om 19.00 uur verzamelden.

Bij de graven van drie Engelse soldaten worden tijdens deze herdenking door leerlingen van De Wichelroede, die ieder jaar een deel van de invulling van de herdenking voor hun rekening nemen, een drietal kransen gelegd.
Met toespraken van Frans Goossens (’t Schoor) en Peter Hutten (Dorpsraad), eigen geschreven gedichtjes van leerlingen van de Wichelroede en een vendelgroet van de beide Udenhoutse gilde was het ook dit jaar weer een mooie herdenking.

Dodenherdenking2015-2

Unentse Sprokkels 12 is gepresenteerd

sprokkels12Op zondag 22 maart heeft heemcentrum ‘t Schoor haar 12e editie van Unentse Sprokkels gepresenteerd. In een zeer goed gevulde zaal van ‘t Plein werd, na een korte inleiding door voorzitter Frans Goosens, het woord gegeven aan Kees van Kempen die op zijn inmiddels bekende manier de inhoud van de Sprokkels mee doornam.

Vele foto’s en een grote diversieteit aan onderwerpen, geschreven door een even zo divers schrijversgilde en gastschrijvers, maken van deze Sprokkels weer een boekje wat niet op de boekenplank van ‘de echte Udenhouter’ mag ontbreken.
Dit is zeker niet het geval bij Wim Maarse die uit handen van Frans Goossens het eerste exemplaar overhandigd kreeg. Met de twee boeken over Udenhoutse families, welke in oktober door ‘t Schoor uitgegeven worden, moet er bij Wim zelfs een volgende boekenplank in gebruik genomen worden. Wim kreeg deze Sprokkels overhandigd vanwege zijn belangrijke inbreng bij alle al eerder uitgebrachte boeken door ‘t Schoor.

In deze Sprokkels staan, naast de Fotokroniek 2014, onder andere een verhaal over John Rossou, deze Udenhouter heeft in 2014 voor de 9de keer de wereldkampioen frisékanaries in zijn bezit.
Een verhaal hoe Bert van Asten na het wegbrengen van een ringworst naar ome Jaonus onder vuur kwam te liggen omdat de Engelsen de Duitsers onder vuur namen…

sprokkels12aOok een brievenverzameling die Pieter Boom aan zijn dochter schreef in de tijd dat zijn dochter op kostschool zat in Aarle-Rixtel…

Ook de in 2014 geplaatste toponiemenbanken in het buitengebied van Udenhout en Biezenmortel hebben een plaatsje gekregen in deze Sprokkels. Iedereen werd uitgenodigd om de verhalen die bij deze banken zijn opgeschreven eens te gaan lezen tijdens een wandel of fietstochtje…

Redenen genoeg dus weer om ook Unentse Sprokkels 12 aan de verzameling toe te voegen en op die manier, zet als bij Wim Maarse thuis, de boekenkast met nog meer ‘Udenhout en Biezenmortel’ te vullen!!!

 

Meneer Willem staat centraal in nieuw boekje van ‘t Schoor

meneerWillem-02Dat zal wel een leraar zijn van de andere basisschool, zullen veel mensen denken bij het lezen van de kop. Nou, meneer Willem staat helemaal nergens les te geven op een Udenhoutse basisschool. Als de meneer Willem waar het hier om gaat al besproken wordt op de basisscholen dan is het wel tijdens de geschiedenislessen die gaan over Udenhout. Want daar heeft meneer Willem wel een prominente rol in gespeeld. Na het hoofdstuk over burgemeester Van Iersel moet het volgende hoofdstuk gegaan zijn over diens enige zoon Willem. Willem van Iersel (1865-1924) heeft namelijk voor de Udenhoutse en Biezenmortelse gemeenschap nogal wat betekend. Hij was een welgesteld vrijgezel. Zowel van zijn vaders als moeders kant erfde Willem een enorme rijkdom wat hem in Udenhout de bijnaam ‘Gouden Willem’ opleverde. De namen die hij zichzelf gaf waren grondeigenaar en rentenier.

De regels hierboven geven waarschijnlijk al een mooi beeld van hoe het er in die tijd met meneer Willem aan toe ging.

meneerWillem-01 Tijdens een bijeenkomst in de kapel van huize Vincentius (voor de nieuwe Udenhouters misschien beter bekend onder de naam ASVZ) werd door Kees van Kempen het boekje gepresenteerd. De steeds weer zeer boeiende manier van vertellen maken van iedere boekpresentatie van ‘t Schoor een happening waar iedereen zich een duidelijk beeld kan vormen van hoe het er in die tijd aan toe ging en hoe bepaalde gebeurtenissen eruit gezien moeten hebben. Het is alsof je er gewoon bij geweest bent.
Over de inhoud van het boekje gaan we niet veel verklappen, maar dat het een boekje is geworden waar je met plezier in gaat lezen, staat voor ons als een paal boven water.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan leden van de familie Van Iersel. Ook voor deze familieleden is het wel interessant om te lezen waar al het geld van Gouden Willem, aan uit is gegeven…

Het boekje is het eerste deel uit de serie “Unentse Biografieën” wat inhoud dat er waarschijnlijk nog veel meer kunnen volgen.

Beukenhof heeft weer genoeg boekjes op voorraad.

Beukenhof-boekjeOm de laatste exemplaren van de boekjes met daarin de geschiedenis en informatie over Beukenhof in Biezenmortel werden als collectors item verkocht. Zelfs op ‘marktplaats’ werden boekjes aangeboden tegen vaak veel hogere bedragen als waarvoor ze gekocht waren. Een mooie reden voor Ingrid en Henk, de eigenaren van Beukenhof, om eens bij heemcentrum ‘t Schoor aan te kloppen om te kijken of het mogelijk was een nieuw boekje uit te brengen. Tja en dan ben je bij ‘t Schoor op het juiste adres.

Vrijdag 29 augustus werd het nieuwe boekje, uiteraard in de Beukenhof, officieel gepresenteerd.
Frank Scheffers heeft namens ‘t Schoor de presentatie van het boekje voor zijn rekening genomen. Hierin nam hij de aanwezigen mee naar de beginjaren van Beukenhof. Hoe is Biezenmortel eigenlijk ontstaan en welke belangrijke rol heeft Beukenhof daarin gekend.In 1919 ging de eerste schop voor de bouw van het Kapucijnen klooster de grond in. Het Biezenmortelse klooster is ontworpen door broeder Felix met voor die tijd moderne snufjes als een eigen elektriciteitsvoorziening, waterleiding en centrale verwarming. Maar dat laatste sneuvelde op het laatste moment. Dat werd bij nader inzien toch wat te luxe gevonden. De paters moesten het maar met enkele kachels doen in de gezamenlijke ruimten. De kloostercellen waren daardoor onverwarmd.In september 1921 was het klooster afgebouwd. De inwoners van Biezenmortel hielpen met het grondwerk.
Op 28 september 1967 betrokken 46 vitale bejaarde zusters het klooster. In de bijna 27 jaar dat de zusters in Biezenmortel woonden, waren ze op velerlei wijze betrokken bij de Biezenmortelse gemeenschap. In 1994 is het klooster aangekocht door de Holding Beukenhof Biezenmortel B.V. met als doel het te gaan exploiteren als groepsaccommodatie.

Het klooster is de afgelopen twintig jaar verbouwd tot een moderne groepsaccommodatie. Verspreid over het pand zijn verschillende sfeervolle huiskamers ingericht waar groepen die in het klooster verblijven gezellig samen kunnen komen. Dat kan ook in de diverse feestzalen en caféruimtes. Momenteel zijn er 102 slaapkamers. In totaal zijn er 275 slaapplaatsen. Op jaarbasis vinden er meer dan 20.000 overnachtingen plaats.
In de prijs/kwaliteit verhouding zoals die voor Beukenhof geldt, zijn in Nederland niet veel accommodaties die groepen van 200 tot 300 personen kunnen huisvesten. Beukenhof richt zich speciaal op deze groepen. Kleinere groepen kunnen een deel van het pand afhuren.

Na de presentatie van het boek werd het eerste exemplaar door Ingrid en Henk uitgereikt aan Broeder Richard, die als Kapucijn vele jaren in het klooster heeft gewoond en nog steeds een graag geziene gast is bij Beukenhof. Een extra leuke bijkomstigheid was dat broeder Richard bij de overhandiging van het boekje wist te vertellen dat het deze week ook precies 50 jaar geleden is dat hij in het klooster zijn intreden heeft gedaan.

Een boekje voor Beukenhof en ‘t Schoor dat er misschien wel voor zorgt dat de oude boekjes op marktplaats niet meer zo gewild zal zijn. Het nieuwe boekje met inmiddels nog meer geschiedenis is dan natuurlijk nog leuker om te lezen.

Onthulling toponiemenbank Udenhout

topniemenbanken-01Op woensdag 27 augustus heeft wethouder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg een toponiemenbank in de Kreitemolenstraat in Udenhout onthuld. Dit deed hij samen met Frans Goossens, voorzitter van Heemcentrum ’t Schoor. De toponiemenbank, bedoeld voor passerende wandelaars en fietsers, heeft de naam Kreitehei en is één van de vijf banken die onlangs zijn geplaatst in Udenhout en Biezenmortel. De banken zijn geplaatst door Stichting Brabantse Bronnen in samenwerking met Heemcentrum ’t Schoor. De namen van de banken verwijzen ieder naar een middeleeuws toponiem. Dit is een aanduiding voor een geografisch bepaalde locatie. Deze worden toegelicht op de informatiebordjes die naast de banken staan. In eerste instantie zou de onthulling plaatsvinden bij een toponiemenbank in de Aschotse Steeg in Udenhout, maar door de regen van de afgelopen dagen was dit zandpad moeilijk begaanbaar.

De geïnteresseerden werden ontvangen in het Raadhuis in Udenhout. Na een kort ontvangst, ging de bijeenkomst verder bij de toponiemenbank in de Kreitemolenstraat. Daar gaf Arnoud-Jan Bijsterveld, voorzitter van Stichting Brabantse Bronnen, allereerst een korte toelichting over het project. De realisatie van de toponiemenbanken is één van de deelprojecten hiervan. In totaal worden er in Het Groene Woud twintig toponiemenbanken geplaatst. “Met dit project leggen we de verbinding tussen cultuurhistorie en de mens”, aldus de voorzitter. Het project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Streekrekening Het Groene Woud en de provincie Noord-Brabant.

topniemenbanken-02De betekenis en waarden van toponiemen
Eén van de actief betrokken vrijwilligers is André Witlox. Hij is voorzitter van de werkgroep Toponiemen van Heemcentrum ’t Schoor en sprak tijdens de bijeenkomst zijn woorden uit over de betekenis en de waarden van de toponiemen. André: “Het bankje staat op een plek waar je mooi uitzicht hebt op wat vroeger De Kreitehei heette. In een oorkonde van Hertog Jan II van Brabant uit 1309 lezen we dat De Kreitehei midden in de ‘Haarense gemeint’ lag. Het vormde de natuurlijke grens tussen de dorpen Udenhout, Berkel en Oisterwijk.” Dit soort informatie staat ook omschreven op het informatiebordje. Tot verassing van de aanwezigen zong hij ook nog een oud Udenhouts lied waarmee hij de aanwezigen meenam in het dorp Udenhout van de vijftiger jaren. Een lied waar veel toponiemen in voorkomen, maar zoals André aangaf is dat maar een uiterst beperkt deel van de toponiemen die Udenhout rijk is. De werkgroep van Heemcentrum ’t Schoor heeft maarliefst 4000 toponiemen bij elkaar gebracht.

Het Udenhoutse lied

Het Unents boerke

André Witlox tijdens zijn  optreden

André Witlox tijdens zijn optreden

Ik koom uit ’n dörpke in’t midden van Brabant
’t is op de laandkaort haost nie mir te zien
toch wonen er meensen, ’n goei vèèf, zes duuzend
da’s meer dan da gullie gedaocht had misschien.

De naom van m’n dörpke zulde ok wel nie kennen
toch is ’t er een da ge iederen daag ziet
want ge kent toch ons duinen waor veul vremde komen,
nouw witte da ons dörpke Udenhout hiet.

Ge vraogt of ’t groot is, nou da valt niet tegen
as ge ’t rondloopt, ge zud’er ‘nen daag over doen.
Toen ik klein waar heb ik ’t duk afgelopen
mar ik zeg oe ’t schilt veul of ge’t nouw doet of toen.

We hebben vier straoten, daor kunnen we’t mee stellen
de naomen allee, die ken’k nie zo nauw
mar as we ‘nen vremde de weg uit gaon duien
dan schudden we naomen bij de vleet uit de mouw.

Ik kwaam op ‘nen keer van de Zaandkaant gereje
op ’n fiets, zoas ge ze nergens mir ziet,
meej slèèk aon de speeken en vlaoi aon de velling
zo een van hard trappen en nog nie opschiet.

Ik docht nouw ik toch de Kappesienen veurbij ben
kan ik hendig es rusten op ’t Gommelen, nie?
stèrk as een van die goej bruine paoters
kan zien of m’n glaoske nouw bruin of wit zie.

Mar krek da’k m’n been over ’t zaoltje woj lichten
heur ik plots van aachter ’n vervaorlijk geluid
’t waar wir zo’n sleej van unnen rèèke uit’t Noorden
ze remde en stopte en hij kwaamp eruit.

Meej ’n stem veul rèèker dan de mèn of de jullie
begos ie ineens: “Goede avond, pardon,
zeg kunt u me wijzen de weg naar de duinen”.
‘t’Is eerlijk, mar ik kos ‘m mar amper verstaon.

Ik gauw in m’n harses ’n stafkaort aon’t schetsen
en zee “Jaozeker, mar d’r zèn er zoveul
ge kunt over ’t Endeke, ’t Törp, de Schoorstraot
en dan langs da veldje waor ik lapbònen teul”.

“Ge kunt ok langs de Kroleik, d’n Jaoger, d’n Duinwal
dan komde bij Kruijssen, ge wit wel ’t hotel
daor ziede ‘nnen hillenhoop sleejen parkeren
en verder affijn nou dan vende ge’t wel.”

Mar wilde veur dè’ge in d’n duin bent gekomen
genieten van al wa ons döprke oe biedt
dan motte hier afslaon, over ’t Winkel naor’t Hooghout
toeda’ge in de verte ’n stel schòrstenen ziet.

Dan rijde mar deur d’n Braobersen Hoek in
Ge komt in D’n Zestien daor houde rèchtsaon
Ge volgt daor d’n kèrspoor, da kunde nie missen
Dan komde vaneiges in de Haoresebaon.

Die rijde mar aaf toe ge komt bij d’n Oven
daor ziede op ‘nen afstaand ons nieuwe station,
da is wel de moeite wert da te bekijken
veural da beruchte Unents perron.

Dan bende al gauw in ons hoofdstraot gekomen,
ge mot efkes waochten, de boms die zèn dicht
dan rèjde naor ’t kruispunt, passeer daor ’t raodhuis
dan ziede de kerk en ’t sint-Petrusgesticht.

Mar die moette stillekes links laoten liggen
ge mot langs’t Vincentius, da hil groot gesticht
daorachter ’t kastiltje “De Strijdhoef” zo hiet ‘t
en dan hedde daor links nog diejen hiil lange sticht.

Dan rèjde mar deur toe Joske Verhoeven,
ge wit wel da huis mee daor veur diejen tuin,
die heej veur z’n heg ’n hiil groote plaot staon
die wèijst oe de weg naor hotel Bos en Duin.

Ik mènde toen da’k munnen plattegrond afhaaj,
mar ik haj nie gedaocht aon Klein Dùtslaand, d’n Braand
ut Boerenverdriet en de Kuil en de Mortel
die heuren toch ôk bij ut Unentse laand.

’t Broek, de Vèèf huis en de Gruis schón vergeten
mar ik daocht, da is veur ‘nnen volgende keer.
De moter start aon, hij stekt zunnen pèèl uit
en nao efkes ik zaag ut ding nerreges meer.

Veul meensen die denken: d’n Unent, ’n dörpke
wa straoten ’n kerkske meej rontelom wa huis,
mar ge he’t nauw gezien dè ’t lang nie zo mis is;
kom gauw naor ons Keejke die waocht op men thuis.

En wil ’t geval da’ge’t nog niet zut weten
dan zèdde toch sufferds van de bovenste plank.
Zo’n dörpke da moes niemes kunnen vergeten,
bewaor dees herinnering, ’t stemt oe tot dank.