De Vincentiusvereniging heeft als doel mensen te helpen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Jeugdfonds Vincent is gericht op (schoolgaande) kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen.
“Ieder mens telt”

Vincentiusvereniging en Jeugdfonds Vincent

Inlichtingen
T: 06-13 65 11 64
E: Vincentiusvereniging@gmail.com
I: www.vincentiusverenigingudenhoutbiezenmortel.nl