Berichten

4 Mei herdenking in Udenhout

Op een zeer onstuimige lentedag zijn op 4 mei in het hele land de slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht. Ook in Udenhout werd stil gestaan bij de oorlogsslachtoffers in Udenhout en Biezenmortel, vanwege de Coronamaatregelen in zeer kleine kring.
In een waterig avond zonnetje werden op het Udenhoutse kerkhof door Cees de Graaf, voorzitter van de Dorpsraad, de overleden dorpsgenoten en geallieerden gememoreerd, die gestorven zijn voor onze vrijheid.
In een korte overpeinzing maakte Hein Abbing, voorzitter van Contact 50, de noodzaak om te blijven herdenken duidelijk. “Je bent pas echt dood wanneer er niet meer aan je gedacht wordt”.
Beide sprekers gaven aan dat we door de coronabeperkingen iets ervaren hebben van onvrijheid, maar dat niets te vergelijken is met de ontberingen en onvrijheden van een oorlog. Door de velen die tijdens de oorlog het leven lieten, hebben wij de vrijheid herkregen, die we nu kennen.
Vervolgens werden de namen van de oorlogsslachtoffers voorgelezen door Frank van Hoogdalem van Stichting Udenhouts Belang.
Lia Clement van Erfgoedcentrum ’t Schoor las een gedicht voor van de 15 jarige Femke, die in haar gedicht wil benadrukken dat wij keuzevrijheid hebben in ons land en dus ook de keuzevrijheid om ieder jaar te gedenken.
Door de sprekers werden bloemstukken gelegd op de drie graven van Britse soldaten op ons kerkhof. Buiten Coronatijd is deze bloemenhulde een rol die leerlingen van basisschool de Mortel graag op zich nemen. Dit jaar moest die rol zich helaas beperken tot een bloemendonatie.
Ter afsluiting werd een minuut stilte in acht genomen. De aanwezigen spraken de hoop uit dat bij de 4 mei herdenking van volgend jaar weer vele dorpsgenoten aanwezig mogen zijn, dit om de herinnering levend te houden.

 

Tekst: Nelleke Sträter, correspondent
Foto’s: Pieter Michielsen