Kunst in Theetuin ‘Brandshof’

Voor de 2e keer zal er kunst in de theetuin te zien zijn.
10 Amateurkunstenaars zullen hier hun  kunst tentoonstellen en tevens hun hobby uitoefenen.
De kunst die uitgeoefend wordt zijn:  tekenen, schilderen, glas in lood, fotografie, beeldhouwen, boetseren, quilten.

Zondag 24 juni van 11.00 u tot 17.00 uur.

Kom dit bekijken onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tot ziens bij
Theetuin Brandshof
Slimstraat 91 Udenhout

KWF Kankerbestrijding is op zoek naar collectanten in Udenhout en Biezenmortel

Samen komen we steeds dichterbij

​​Wil je collecteren tijdens de KWF-collecteweek? Meld je dan aan als collectant. De KWF-collecteweek is elk jaar in de 1ste volle week van september. Als collectant haal je geld op voor wetenschappelijk kankeronderzoek, zodat we samen de dag dichterbij kunnen brengen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.

Meld je aan via: Ruud.oerlemans@home.nl

Eerst graag wat ( extra) informatie?
Ook dat is mogelijk door een mail te sturen naar bovenstaand mailadres.

Vast enorm bedankt !

Ruud en Carla Oerlemans
Anemoon 50
Udenhout

Maar VCB heeft Teun Verlouw

De streekderby’s bij uitstek voor Udenhout en Biezenmortel zijn ieder jaar toch wel de wedstrijden tussen SvSSS en VCB. Zowel in Udenhout als in Biezenmortel. Voor de echte blauw-witte supporter, maar zeker ook voor de oranje-zwarte is het winnen van deze wedstrijden bijna nog belangrijker dan alle andere wedstrijden in de competitie en de plaats waar je aan het einde van de competitie terecht bent gekomen.

Ook de editie van afgelopen zondag was voor vele weer de gelegenheid bij uitstek om alle oranje, blauwe, witte en zwarte rookbommen thuis onder het bed uit te halen en bij het opkomen van de spelers aan te steken.
Nu hoef je geen schilder te zijn om te weten dat wanneer al deze kleuren door elkaar komen, het een kleur gaat worden die ergens ligt tussen 50 tinten grijs. Maar dat maakt niet uit, de bedoelingen zijn duidelijk. Het gaat weer een potje worden om bij te watertanden.
Als de rook is opgetrokken is goed te zien dat het weer goed volgelopen is langs de lijn en het voorjaarszonnetje doet ook goed zijn best.
De wedstrijd begint en al snel komen er aan weerszijde de eerste kleine kansjes. Echt groots wordt het vanmiddag niet op een paar geniale acties van Teun Verlouw na. Met drie doelpunten zet hij de wedstrijd volledig naar zijn hand. SvSSS doet na de 1-0 nog even iets terug, maar op de 2-1 en zelfs de 3-1 heeft SvSSS geen antwoord meer.
Meer dan terecht gaan de felicitaties naar VCB. Of de spelers van SvSSS echter lang wakker zullen liggen van dit verlies is maar de vraag.
Bij het vieren van het enige doelpunt van de blauwhemden, werd heel duidelijk dat zelfs het spelen van een zwaar beladen derby ook maar bijzaak is. Dan kunnen alle door SvSSS behaalde punten ze gestolen worden denk ik, dan mogen alle blauwe en witte rookbommen samengaan tot een grijs, misschien wel zwart rookgordijn. Dan is er nog maar één ding belangrijk en dat speelt zich op dat moment niet binnen de lijnen af!…..

Ook weer een minuut stilte in Udenhout

Het is goed te zien dat er op 4 mei om 19.00 uur steeds meer mensen tijd maken om even langs het kerkhof in Udenhout gaan, om daar de dodenherdenking bij te wonen.
Al enkele jaren organiseert Udenhouts Belang in samenwerking met ’t Schoor deze herdenking. De eerste jaren gebeurde dat bij het kapelletje aan de Schoorstraat en sinds enkele jaren op het kerkhof achter de kerk. De basisscholen in Udenhout hebben verschillende monumenten in Udenhout ‘geadopteerd’ en verzorgen ieder jaar ook een herdenking bij die monumenten. De achthoevenschool heeft de 4 mei herdenking dit jaar voor haar rekening genomen.
Er worden daar bloemen gelegd bij de graven van drie gesneuvelde soldaten. Dit wordt ieder jaar gedaan door drie leerlingen van een Udenhoutse basisschool. Nadat deze drie leerlingen een gedicht hadden voorgelezen, gingen ze samen met Frans Goossens (’t Schoor) en Peter Hutten (dorpsraad) een drietal kransen leggen op de graven van de soldaten.
Henrie Cuijpers blies ondertussen ‘The Last Post’ en de namen van de in Udenhout gesneuvelde soldaten werden voorgelezen. De beide gildes uit Udenhout brachten ook een vendelgroet.
De drie leerlingen die dit jaar namens de scholen de bloemen gelegd hebben waren Yaniek van de Leur, Suus Roosen en Anna van Zandbeek.
Ook volgend jaar zal er weer een herdenking plaats vinden waar u alle bij aanwezig mag zijn.

Nieuws gemeente Haaren

MILIEUSTRAAT GESLOTEN

I.v.m. Bevrijdingsdag is de milieustraat op zaterdag 5 mei de hele dag gesloten.

PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN B&W

Tijdens de raadsvergadering van 19 april 2018 werden de wethouders geïnstalleerd. Inmiddels heeft het College van B&W de taken als volgt verdeeld:

Burgemeester Jeannette Zwijnenburg – Van der Vliet
 • Openbare orde en veiligheid, brandweer, crisisbestrijding en rampenbestrijding
 • Evenementen
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen
Wethouder Carine Blom(1e loco-burgemeester)
 • Procescoördinatie Herindeling
 • Vertegenwoordiging dorpen
 • Verkeer en vervoer (inclusief N65 en PHS)
 • Duurzaamheid
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening en ICT
 • Archief, BHIC
Wethouder Martien Vromans (2e loco-burgemeester)
 • Financiën
 • Economische zaken, toerisme en recreatie
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Ruimtelijk beheer
 • Grondzaken
 • Milieu en afval
 • Coördinerend wethouder projecten Den Domp, school Esch en school/ gemeenschapshuis Biezenmortel.
 • Projectwethouder school / gemeenschapshuis Biezenmortel
Wethouder Adrienne Verschuren (3e loco-burgemeester)
 • Jeugd, WMO en Participatie
 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid
 • Cultuur, welzijn, onderwijs en sport
 • Communicatie, Voorlichting, Media
 • Projectwethouder school Esch
Wethouder Harry van Hal (4e loco-burgemeester)
 • Ontwikkelingen buitengebied (inclusief Distelberg, Duinoord, Haarendael, Noenes en boomteelt)
 • Projectwethouder Den Domp, gemeentehuis en plein
 • Handhaving en toezicht
 • Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en wonen
 • Monumenten

 

UITBREIDING FIETSPAD OUDE BOSSCHEBAAN

De gemeente Haaren heeft op 17 april 2018 besloten het fietspad langs de Oude Bosschebaan uit te breiden en te verbeteren. Aan de andere kant van het zandpad laat de gemeente een tweede fietspad aanleggen. Met enkele reparaties en verbreding handhaaft de gemeente ook het bestaande fietspad. Met dit besluit en aanpassing komt er nu een gescheiden fietspad dat de verkeersveiligheid bevordert.

Meldingen waren voor de gemeente aanleiding om het fietspad aan te passen. Zo is de huidige breedte niet ideaal om met zijn tweeën veilig naast elkaar te fietsen. Bij tegenliggers leidt tot ongewenste conflicten. Verder is de verharding op een aantal plaatsen op het huidige fietspad ongelijk.

Het besluit van de gemeente is mede tot stand gekomen na overleg met aanwonenden op woensdag 14 maart 2018. Het was voor de bewoners een sterke wens om de onveiligheid door tegenliggers te vermijden. Het enige alternatief dat over bleef was een gescheiden fietspad. Deze wens van de bewoners heeft de gemeente vervuld.

De gemeente gaat nu beginnen met de voorbereidingen. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering plaatsvindt.

 

ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen, waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is. Het is immers van belang dat de gemeente, bijvoorbeeld bij calamiteiten, weet wie waar woont. Daarnaast is het zo dat onze basisregistratie wordt uitgewisseld met andere overheidsdiensten en u begrijpt dat daarvoor correcte gegevens nodig zijn.

Het is dus belangrijk dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven. Dit is helaas niet altijd het geval.

Het kan uiteraard zijn, dat u per ongeluk bent vergeten, na een drukke verhuizing, uw nieuwe woonadres door te geven. Maar helaas maken we ook mee, dat het bewust ‘vergeten’ wordt, om allerlei redenen. Wij ontvangen hierover signalen vanuit allerlei hoeken. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), door eigen selecties uit onze basisregistraties en door veldwerk van onze toezichthouders.

Uw hulp is nodig!

Bent u vergeten uw verhuizing door te geven?

Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan via een digitaal formulier op onze website: www.haaren.nl/verhuizen. U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

Staat uw woning leeg?
Geef dit dan, inclusief reden, door aan de gemeente.

Merkt u iets in uw omgeving?

Denkt u dat er iemand op een adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt wel enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.

Adresonderzoek op uw adres
Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen (post, telefoon, e-mail). U krijgt dan de gelegenheid ons meer informatie te verschaffen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.

Ook kan het zijn dat bij op uw woonadres, of het adres waar u zegt te wonen, een toezichthouder aan de deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Deze methode gaan we in de toekomst intensiever inzetten. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren en laten zien dat hij namens gemeente Haaren komt.

Bent u vertrokken, onbekend waarheen?
Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat en kunnen wij niet achterhalen,  wat uw juiste adres is, dan moeten wij u na uitgebreid onderzoek uitschrijven: vertrokken onbekend waarheen. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft.

Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren
Het is verplicht te melden, waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij  opname in een verpleeghuis, voor revalidatie, een tijdelijke overbrugging ivm een andere verhuizing of een gevangenisstraf.

Meer informatie over adresonderzoek vind u ook op onze website: www.haaren.nl/adresonderzoek.

Laten we er samen de verantwoordelijkheid voor nemen. Kunnen we op u rekenen?

Bijeenkomst gedecoreerden met succes nieuw leven ingeblazen.

Tot enkele jaren terug kende Udenhout de traditie dat direct na Koninginnedag de gedecoreerden (decorandi) een bijeenkomst kregen aangeboden. De nieuw gedecoreerden werden tijdens deze bijeenkomst extra in het zonnetje gezet. De gemeente Tilburg begon echter ook een dergelijke bijeenkomst te organiseren, dus werd het dubbelop om dat in Udenhout voor enkel de Udenhoutse decorandi nog eens over te doen. Toch kwam de roep om deze bijeenkomst voor enkel de Udenhoutse decorandi een nieuw leven in te blazen. Hier kent men elkaar, loopt men niet verloren in een mensenmassa en is het lekker overzichtelijk. Deze roep was voor de dorpsraad Udenhout aanleiding om op 28 april na enkele jaren weer een bijeenkomst voor deze groep te organiseren.
En met succes. De Dorpsraad heeft de 75 decorandi uit Udenhout, of met historische banden met Udenhout, uitgenodigd voor de bijeenkomst op 28 april in ’t Plein. Op de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen van 2018 heeft de Dorpsraad de 4 nieuwe decorandi persoonlijk benaderd en de uitnodiging overhandigd.
Zaterdagmorgen zat ’t Plein gezellig vol. Een delegatie van Harmonie MVC speelde het Wilhelmus. De Voorzitter van de Dorpsraad sprak zijn waardering uit voor al het werk van de aanwezigen, dat uiteindelijk tot de onderscheiding heeft geleid. Hij stond uitgebreid stil bij de verdiensten van de vier nieuw gedecoreerden, de heren Goutziers, Bauer, Van Alem en mevrouw de Jong. Deze komen elders in de Wegwijzer uitgebreid aan bod.
Hij bedankte ook Henk en Lia Clement voor het organiseren van deze bijenkomsten in het verleden, en hun hulp bij het tot stand komen van deze bijeenkomst.
Dhr. Van Gorkum van de SVU toonde een film van oude boerderijen in Udenhout en Biezenmortel. Deze film is in oktober 2017 gemaakt naar aanleiding van een fietstocht langs al deze hoeven die werd gehouden vanwege de open monumentendag. Deze film is ook te zien op Youtube, SVU. Ook bij WikiUdenhout en op de site van heemcentrum ’t Schoor is deze te zien.
Alle aanwezige decorandi gingen op de foto. Daarna kreeg iedereen de gelegenheid om bij te praten met oude bekenden. Om halfeen keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Volop activiteiten tijdens Koningsdag in Udenhout

De grote steden in Nederland lopen tijdens Koningsdag altijd helemaal vol. Als de jeugd geluk heeft hebben ze een kaartje voor het 538-festival in Breda weten te bemachtigen of ze gaan hun geluk beproeven in Eindhoven of ergens anders waar een groot aantal artiesten langs komen.
Maar wie afgelopen Koningsdag-editie in Udenhout is gebleven hoeft daar zeker geen spijt van te hebben.
Udenhouts belang had overdag de wandeling en de spelen op de Theaterplaats weer voor hun rekening genomen. Deze activiteiten trekken ieder jaar weer een flink aantal ouders met hun kinderen naar de Theaterplaats om daar voor een euro aan een groot aantal spellen deel te kunnen nemen, ook krijgen de kinderen dan een lekker ijsje, wat drinken en een zakje verse popcorn.
Gelukkig bleef het op een enkel klein druppeltje na de hele middag droog!

     

Culinair
In het Centrum hadden zich ondertussen een flink aantal oranjeklanten verzameld om daar deel te nemen aan de oranjeborrel. Ieder jaar wordt hier door de organisatie van ‘Udenhout aan de Kook’ het startschot gegeven voor de inschrijving. Ook dit jaar werd daar weer gretig gebruik van gemaakt. Vanaf een uur of twee in de middag tot in de late uurtjes was het druk, en misschien nog wel belangrijker, erg gezellig in ’t Centrum.

Meezingen
Het koor Andantino had de zaal van ’t Plein voor Koningsdag besproken om daar in de avond een meezingavond te organiseren.
Met het meezingen in Tilburg de avond van tevoren nog in het achterhoofd, hadden veel mensen de keel even goed gesmeerd om eens lekker met een aantal bekende nummers mee te gaan zingen.
Het echte meezingen liet aan het begin een beetje op zich wachten, maar dat werd vanaf het tweede blok ruimschoots goed gemaakt.

     

Lintjesregen blijkt een ‘hoosbui’ boven Udenhout

Van de 16 personen die op 26 april in de concertzaal werden gedecoreerd door burgemeester Weterings van de gemeente Tilburg, kwamen er vier personen uit Udenhout. Hiermee blijkt dat er in Udenhout zeker nog oog is voor mensen die zich vaak onopvallend als vrijwilliger inzetten voor verschillende diensten binnen o.a. het verenigingsleven.
En dat dit niet alleen ‘ons Udenhouters’ is opgevallen bleek uit het feit dat de burgemeester er aan het einde van de lintjesregen nog speciaal op terug kwam.
Zoals vermeld waren er dus vier personen die dit jaar daags voor Koningsdag de eer te beurt vielen, een onderscheiding opgespeld te krijgen.
We zullen ze in alfabetische volgorde even de aandacht geven die ze zeker verdienen.

Gerard van Alem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gerard van Alem zet zich al sinds 1990 vrijwillig in voor de stichting Heemcentrum ’t Schoor. Zo levert hij een grote bijdrage aan het vastleggen van het erfgoed van Udenhout via een grote collectie gebruiksvoorwerpen in een permanente tentoonstelling, archieven en publicaties. Sinds de oprichting is hij technisch expert en heeft hij veel restauratiewerk verricht aan gebouwen en materialen die voor Udenhout van cultuurhistorische waarde zijn. Zijn expertise wendt hij ook al 27 jaar aan voor de Scouting Udenhout en de St. Lambertuskerk Udenhout. Daarnaast is hij sinds 2007 mede-initiatiefnemer en actief bestuurslid voor de stichting Berkenhout uit Berkel-Enschot en Udenhout voor de realisatie van een bijzondere woonvoorziening voor ouderen. De stichting maakt zich sterk voor gezondheids- en welzijnszorg voor ouderen in deze dorpen. Ook was Gerard van Alem in het verleden tien jaar vrijwilliger bij Carnavalsvereniging Achthoeven.

Albert Bauer

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 2000 is Albert Bauer gastouder voor één van de cliënten van Huize Vincentius. Ook voor de overige cliënten zet hij zich intensief in als vrijwilliger. Daarnaast besteedt hij sinds 2008 vele uren per week aan vrijwilligerswerk voor de KBO Udenhout. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse cursussen voor ouderen, onder anderen om ouderen wegwijs te maken op het gebied van automatisering, waardoor hun zelfredzaamheid wordt vergroot. Maar ook op het gebied van veiligheid organiseert hij leerzame cursussen.
Daarnaast is de heer Bauer in het verleden 38 jaar lang actief geweest als vrijwilliger in de korfbalwereld. Hij was actief voor korfbalvereniging Oranje-Wit en OJC ’98 en negen jaar lang bestuurslid van district Zuid voor de KNKV.

Rini Goutziers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al op zeer jonge leeftijd werd Rini Goutziers lid van de Koninklijke Harmonie MVC Udenhout. Naast zijn lidmaatschap doet hij veel vrijwilligerswerk voor de vereniging. Zo is hij al jarenlang verantwoordelijk voor het beheer van het instrumentarium, gaat hij over de aanschaf ervan en zorgt hij voor de reparaties van de instrumenten. Binnen de vereniging geeft hij ook les aan beginnende en gevorderde muzikanten. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het op niveau houden en brengen van de harmonie.
Daarnaast is Rini Goutziers sinds 2003 verantwoordelijk voor het bezorgen van het parochieblad van de Johannes XXIII parochie en sinds 2005 van het maandblad van de KBO Udenhout. Ook Kindervakantieweek Udenhout mag al sinds 1993 jaarlijks op hem rekenen.

Joke de Jong-de Jong

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Joke de Jong is al 28 jaar actief als vrijwilliger voor EVA Vrouwenvereniging in Udenhout. Deze vereniging telt 148 leden. Het is een plaatselijke vrouwenvereniging die als doel heeft een ontmoetings- en contactpunt te zijn van en voor vrouwen van deze tijd. Deze vereniging organiseert allerlei activiteiten waar de vrouwen aan kunnen deelnemen. Deze variëren van workshops tot lezingen, bedrijfsbezoeken, wandelingen, stedentrips, enz. Mevrouw De Jong is sinds 1989 programmabegeleidster en voert secretariële werkzaamheden uit.
Daarnaast heeft zij sinds 2014 de taak van penningmeester op zich genomen. Ook Volksdansgroep ’t Akkedeert mag op de inzet van mevrouw De Jong rekenen. Sinds 2007 is zij hier actief als penningmeester en notuleert zij de vergaderingen. Tussen 2014 en 2016 heeft mevrouw De Jong het initiatief genomen richting de dorpsraad Udenhout om de huizen in het buitengebied van Udenhout te voorzien van goed zichtbare huisnummers, zodat hulpdiensten deze adressen makkelijker kunnen vinden.

Deze vier decorandi ontvingen ook nog een uitnodiging om op zaterdag 28 april aanwezig te zijn bij de bijeenkomst met alle gedecoreerden uit Udenhout die deze eer al eerder te beurt viel. Een verslag hiervan is ook op Udenhout-Centraal terug te vinden!

Cantique viert haar 30-jarig jubileum in Ierse stijl

Een jubileumconcert moet er iets anders uitzien dan een ander concert. Een volle zaal van ’t Plein heeft dat ook mogen ervaren op zondag 22 april.
Het hele concert bestond uit nummers die allemaal Ierse invloeden hadden.
En naast de liederen die het koor ten gehore bracht waren er tijdens dit concert ook nog gastoptredens. Zo was de jeugddansgroep Show’em in het programma opgenomen. Dit is een dans-/balletgroep uit Udenhout die speciaal op Ierse muziek hun dansjes hadden ingestudeerd.
Een tweede dansblok werd ingevuld door Emma Strikkers. Zij is een Udenhoutse danseres die momenteel de opleiding volgt tot dansdocent en liet deze middag ook zien wat voor talent er in Udenhout allemaal rondloopt.

Maar het grootste gedeelte van het programma werd gevuld door het koor Cantique zelf.
Speciaal voor dit jubileumconcert werd het koor versterkt door een violiste, een percussionist.
Jacinta Willems las zeven Ierse brieven voor die stuk voor stuk gevolgd werden door een typisch Iers lied. De kenners van Ierland en de Ierse volksmuziek zullen nummers als ‘The Rockey Road to Dublin’, ‘The Cliffs of Doneen’ en ‘Paddy Works on the Railway’ bekend in de oren klinken.

Cantique bewees met dit zeer gevarieerde jubileumconcert dat het in 30 jaar is uitgegroeid tot een koor die een ‘thema-concert’ als dit niet uit de weg gaat.

Koningsspelen 2018

De laatste dag voor de meivakantie staat de laatste jaren in het teken van de Koningsspelen. Dit is een soort sportdag voor de kinderen van de lagere scholen in Nederland. Voor Udenhout betekent dat dat er op die dag drie scholen verzamelen op sportpark Zeshoeven waar ze alle drie een eigen sportveld toegewezen hebben gekregen waarop de kinderen verschillende leuke spelletjes moeten uitoefenen.
Het uitstekende weer heeft er voor gezorgd dat er ook dit jaar weer enthousiast werd meegedaan aan de Koningsspelen.

Volgend jaar zullen de Koningsspelen op vrijdag 12 april georganiseerd worden.