Bedrijven Kreitenmolen Vitaal zetten hun deuren open

Op zaterdag 25 september 2021 zetten ruim 25 bedrijven van Kreitenmolen Vitaal in Udenhout hun deuren wagenwijd open voor bezoekers. Tussen 10.00 en 17.00 uur kan jong en oud een kijkje in de keuken nemen van een grote diversiteit aan bedrijven.

Van hightech machines tot bonbons
Altijd al willen weten hoe een computer op afstand ‘overgenomen’ wordt? Wil je een echte opnamestudio van binnen zien? Benieuwd naar het productieproces van bonbons? Of ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen en produceren van hightech machines? Je kunt het allemaal zien en ervaren tijdens de Open Bedrijvendag van Kreitenmolen. “Veel verschillende bedrijven nemen deel aan deze dag en dat maakt het zo interessant. En iedereen heeft een eigen programma samengesteld voor jong en oud”, vertelt Eugenie.

Verschillende routes
Nieuw aan deze editie zijn de verschillende routes. De deelnemende bedrijven zijn ingedeeld in vijf routes: Hightechroute, Spektakelroute, Bouwers en Sjouwersroute, Geheim van de Smid route en de Mix & Match route. Heb je interesse voor een bepaald type bedrijf? Dan kun je ze eenvoudig bezoeken door de gekozen route te volgen. Bezoekers zijn uiteraard vrij om een eigen route te lopen.

ParelExpress
Vanwege de veiligheid is het bedrijventerrein tijdens de Open Bedrijvendag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat houdt in dat bezoekers te voet of met de fiets het bedrijventerrein op kunnen om de bedrijven te bezoeken. “Om je snel en comfortabel over ons grote bedrijventerrein te verplaatsen, zetten we de ParelExpress in”, vertelt Eugenie enthousiast. De ParelExpress is een treintje dat volgens een vaste route over het bedrijventerrein rijdt. Bezoekers kunnen op vaste punten en onbeperkt op- en afstappen.

Meer informatie
Wil je weten welke bedrijven deelnemen aan de Open Bedrijvendag en wat zij de bezoekers te bieden hebben? Kijk dan op de website: opendag.kreitenmolenvitaal.nl.

Repair café van start

Het Repair cafe is door Corona op zaterdag 4 september gelukkig van start kunnen gaan.
Gelijk kwamen er al een aantal ‘klanten’ langs met een kapotte kettingzaag of een fiets zonder voorlicht. Gelukkig werden alle mankementen weer vakkundig gemaakt.
Zaterdag 2 oktober is het volgende Repair café van 11.00-14.00 uur

Een zesling bij EHBO vereniging Sint Bernardus Udenhout

Na een lange tijd geen normaal verenigingsleven met alleen maar bestuursvergaderingen om de lopende zaken af te handelen, begint de EHBO weer aan een actief seizoen.
Vandaag is de start met de uitgestelde jaarvergadering 2020 en daarna weer elke week herhalingslessen om de EHBO-ers hun certificering te laten behouden.
Verder zit in de planning om begin volgend jaar weer een nieuwe cursus te organiseren. Via de Wegwijzer zal de Udenhoutse en Biezenmortelse bevolking hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.

De aanwezigheid van de Wegwijzer had natuurlijk een speciale reden, deze is de introductie van maar liefst 6 speciale reanimatiepoppen, verder aangeduid als “de zesling”.
Een extra investering die het EHBO bestuur gedaan heeft om de kwaliteit bij trainingen en cursussen aanzienlijk te verbeteren.
De opvallendste verbeterpunten zijn, ten eerste betere metingen op de kwaliteit van de hartmassage en beademing, en ten tweede heeft iedere gebruiker een eigen masker en inblaassysteem (long), hierdoor kan men veel hygiënischer, sneller en veiliger oefenen.

Hopelijk dat door deze, en ook andere kwaliteitsverbeteringen, zoals een verbeterd verband beleid, de bevolking van Udenhout
en Biezenmortel gemotiveerd wordt om ook een EHBO cursus te gaan volgen.

Mocht men nog twijfelen dan hieronder nog enige goede redenen.
• Kennis over Eerste Hulp Bij Ongelukken is niet alleen handig voor jezelf, je kunt er ook het verschil mee maken voor anderen. Het is altijd handig om te weten hoe je eerste hulp moet verlenen.
• Wist je dat de meeste ongelukken in en rondom het huis gebeuren? Zo raakt iedere minuut iemand gewond. Het is fijn om te weten hoe je jouw kindje, partner, familieleden of wie dan ook kunt helpen bij altijd onverwachte calamiteiten.
• Heb je een EHBO-diploma op zak? Dan weet jij wat je moet doen bij levensbedreigende situaties. Want wat doe je bijvoorbeeld wanneer iemand een hartstilstand krijgt? Tijdens een EHBO-cursus leer je hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Hiermee heeft het slachtoffer een aanzienlijk grotere kans om te overleven.
• Met adequate kennis ben je rustiger in een noodsituatie. Als je weet hoe je in een crisissituatie moet handelen ben je vaak rustiger. Je weet immers precies wat er van je wordt verwacht. Niet alleen fijn voor jezelf, maar ook voor het slachtoffer.

Tekst: EHBO vereniging (via redactie)
Foto’s Henny Schilders, de Wegwijzer

Unentse Biografie: Willem baron van Dopff

Vrijdagavond 10 september vond in de zijvleugel van het kasteel de boekpresentatie van de vijfde Unentse biografie plaats door Erfgoedstichting ’t Schoor. Het is jammer dat door Corona nog steeds niet iedereen die hiervoor belangstelling heeft erbij kan zijn. In plaats van, meestal, ruim honderd belangstellenden zijn nu maar zo’n 30 mensen aanwezig, die zich dan ook bevoorrecht voelen.

Willem baron van Dopff, was de bouwer van kasteel Strijdhoef in Udenhout. Hij was van 1775 tot aan zijn dood in 1794 topadviseur van standhouder prins Willem V van Oranje. Heel bijzonder is dat hij 391 schriftelijke adviezen aan de stadhouder heeft gegeven, maar nog specialer is dat hij zelf kopieën van deze adviezen bewaarde waarvan er veel in het archief van kasteel Strijdhoef bewaard liggen.
Maar wat heeft de gemiddelde inwoner van Udenhout aan veel stukken in een archief? Niet veel, want dat is niet makkelijk toegankelijk. Erfgoedcentrum ’t Schoor en dr. Adri van Vliet, plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie hebben ruim drie jaar geleden het initiatief genomen voor onderzoek naar de betekenis van Willem van Dopff in zijn rol als hoogste adviseur van de stadhouder.

Dat onderzoek heeft geleid tot de biografie zoals die er nu ligt en gepresenteerd is. Na de opening door Hein van den Berg hebben Adri van Vliet en Kees van Kempen boeiende inleidingen gehouden. Adri maakte duidelijk dat Willem van Dopff zijn carrière tot de hoogste militaire rang heeft geleid en dat zijn militaire en bestuurlijke invloed enorm was. Dat ging ook gepaard met toenemende inkomsten en hij en zijn vrouw waren al rijk. Kees vertelde over het bouwen van kasteel De Strijdhoef. De grond had het echtpaar geërfd en in 1760-1761 bouwden zij het kasteel. Dat was wel bijzonder. Een hoge, Hollandse en protestante bestuurder die een buitenplaats bouwt in een Brabants, arm en katholiek dorp. Gedurende zijn loopbaan bracht baron Van Dopff tussen alle zware militaire verplichtingen regelmatig maanden door op kasteel Strijdhoef om rust te krijgen en bij te komen.

Het eerste exemplaar van de biografie is uitgereikt aan de huidige baron: Arthur Leijten die met zijn vrouw aanwezig was en als laatste een woord tot de aanwezigen richtte.
Erfgoedcentrum ’t Schoor bedankte ook diegenen die financieel hebben bijgedragen aan deze biografie: De Dorpsraad, het Tivolifonds en in het bijzonder Jo en Nellie Pijnenburg die als blijk van waardering voor het vorig jaar verschenen boek over “de Rustende Jager” een bijzondere donatie hebben gedaan.
Met deze biografie kan iedere belangstellende meer lezen over de achtergrond van de bouwer van kasteel Strijdhoef. Het boek is te koop voor € 10,– en te verkrijgen bij ’t Schoor (geopend elke donderdag van 11 uur tot 15 uur).

Tekst: Wilma de Jong, correspondent
Foto’s: Jan Denissen, Erfgoedcentrum ’t Schoor

 

2e Kindermarkt wederom een groot succes

De door de ondernemersvereniging georganiseerde kindermarkt is net als de eerste editie twee jaar geleden een groot succes geworden. Op de Theaterplaats mochten kinderen vanachter een kraampje al hun speelgoed verkopen waar ze toch zelf niet meer mee spelen omdat ze er véél te groot voor geworden waren.
Tussen al deze marktkooplui in spé waren er nog tal van andere activiteiten door de OVU op touw gezet. Mede dankzij deze mooie editie zal er volgend jaar ongetwijfeld weer een derde Kindermarkt gaat komen.

Rabobank zet zich in voor het versterken van clubs en verenigingen

Clubs en verenigingen in Hart van Brabant vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Op 6 september is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer gestart. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

Campagne voeren
Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit Hart van Brabant die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis of gezond voedsel in de kantine.

Versterken van het club- en verenigingsleven
Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” vertelt Remco Kuipéri, Directeur Coöperatieve Rabobank. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport.”

Inschrijving gestart
Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start er een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbenden deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank leden start op 4 oktober en in november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op https://www.rabo-clubsupport.nl/

VIOLENACTIE Basisschool De Wichelroede

Vanaf vrijdag 17 september 2021 kunt u ze weer aan de deur verwachten, de kinderen van basisschool De Wichelroede. Ook dit jaar hebben we weer de bekende winterviolen in de bekende kleuren;

  • Blauw
  • Wit
  • Oranje
  • Bosviooltjes (paars-wit)

Kortom, een ruime keuze aan mooie viooltjes om uw tuin mee op te vrolijken.
Bovendien steunt u hiermee de kinderen van De Wichelroede. De opbrengst van deze actie is namelijk volledig voor hen bestemd. Met dit geld worden diverse projecten ondersteund op de onder- en bovenbouw.

Uw bestelling kunt u afhalen op zaterdag 16 oktober 2021 tussen 9 en 12 uur, op de speelplaats van de bovenbouw aan de van Heeswijkstraat 1b in Udenhout.  
Vergeet uw afhaalbewijs niet mee te nemen en denk aan een kratje of doosje om uw violen in te vervoeren.

Bedankt alvast!
Namens de Oudervereniging Basisschool de Wichelroede

Kalender Dorpsleven Udenhout en Biezenmortel 2022

De kalender wordt voor de 45e keer gepresenteerd door Stichting Scouting Udenhout.

Op de voorpagina staat ook dit jaar weer een bekende “Udenhouter”. Iemand die een sterke band met Udenhout en Biezenmortel heeft. De plaats waar de foto is genomen past ook goed bij deze persoon. Wij willen de naam niet onthullen want dan is het verrassingseffect er al af als de kalender wordt aangeboden.
Verder is er ook dit jaar in de kalender aandacht geschonken aan de oudere maar zeker ook aan de recentere geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. Zo is de kalender aantrekkelijk voor een brede doelgroep.

Bij de 45e kalender
Ondanks de coronaperikelen is de kalendercommissie er toch weer in geslaagd een gevarieerde kalender samen te stellen. De commissie start in oktober met het verzamelen van ideeën en foto’s voor de kalender. Dan volgt het zoeken naar namen en het samenstellen van de teksten.
De jeugdleden van scouting St. Lambertus zullen de nieuwe kalender weer huis aan huis aanbieden vanaf dinsdag 14 september tot en met zaterdag18 september. Natuurlijk houden we rekening met de covid19 maatregelen.
Vanaf maandag 20 september is de kalender te koop voor € 4,50 op de bekende verkooppunten. Voor Udenhout zijn dat: Fotogalerie Angelique, Hoppenbrouwers Electro World, zorgcentrum Eikelaar, TOP1TOYS – Nogmaals, IJshoeve Uijlenborch en Heemcentrum ’t Schoor. In Oisterwijk is de kalender verkrijgbaar op Pastoor van Rijckelstraat 3.

Door de Coronamaatregelen kunnen wij minder “huis aan huis” verkopen. Wilt u er zeker van zijn dat u de kalender ontvangt? Stuur dan een mailtje naar kalender@scoutingudenhout.nl. De kalender wordt dan met een nota bij u aan huis bezorgd.

Een greep uit de onderwerpen van dit jaar:
Een foto van het bestuur van Stichting Scouting Udenhout en een groepsfoto uit 1990 van de stafleden van Scouting Sint Lambertus. De scoutinggroep bestaat in 2022 75 jaar.

IJsplezier op de Leemputten.
Ook een foto van de gasten die op de bruiloft waren van Jo Klomp en Tini Heessels in 1949.
In 2012 brachten premier Mark Rutte en de fractieleiders Job Cohen en Emile Roemer een bezoek aan de tuinplantenkwekerij van de gebroeders Van Oirschot In Biezenmortel.
Damesvoetbalclub The Twinkle Stars.
Een foto uit 1974 van de St.-Nicolaasactie van de Winkeliersvereniging.

Schutblad:
Aandacht voor het carnavalsblad van Udenhout, de Keutel

Aanbieding.
Op donderdag 9 september 2021 zal het eerste exemplaar van de 45e kalender worden aangeboden. Zoals gebruikelijk heeft Scouting St.-Lambertus Udenhout hiervoor weer een bijeenkomst in voorbereiding, waaraan de verschillende speltakken hun medewerking zullen geven. In verband met Covid19 is de bijeenkomst enkel voor genodigden. Wie de nieuwe kalender in ontvangst mag nemen is nog een verrassing!

 

Biezenmortel bruist

Het evenement heet Biezenmortel bruist en bruisen deed het! Het is het tiende jaar en de negende editie, want vorig jaar ging het door Corona niet door. Een dit
jaar was het spannend. 3,5 week voor de datum heeft de organisatie besloten: “het gaat door!” Wel met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Er wordt
dan ook zorgvuldig bij de ingang gecontroleerd op de Corona app.

René Broeders vertelt dat ze tot juni alleen digitaal hebben overlegd om alles te organiseren en die organisatie vergt nogal wat. Hij is voorzitter en er zijn negen commissies, waarvan de voorzitters de kern van de organisatie vormen. Na de evaluatie in september begint hij met de voorbereiding en vanaf december komt men maandelijks bij elkaar om alles te organiseren. In deze bijzondere tijd vergt dat heel wat. Naast een fantastisch programma in elkaar zetten was dat dit jaar
ook eindeloos veel vergunningen, protocollen en certificaten, maar het is gelukt!

De zaterdagavond was een groot succes. Alle 750 kaarten verkocht, optredens van Doerak, Derek shots, Joepie Fourtie, Kruzo en DJ Daan. De optredens waren natuurlijk de basis, maar het succes was het enthousiasme van het publiek: eindelijk weer met velen bij elkaar, eindelijk weer sámen genieten in elkaars nabijheid en niet via schermpjes, eindelijk eindeloos kletsen, drankje met elkaar: eindelijk elkaar weer ontmoeten!!!!

En dan de zondag: Het weer werkte ongelooflijk mee. Prachtig weer en een aanbod van Biezenmortel Bruist activiteiten en programma waar iedereen blij mee was. Op het terrein kinderen op speelgoed tractors, op de springkussens, in de zandbak, bij de clown en bij het schminken. Alleen maar enthousiasme en blije gezichten. Jeugd die chillt bij de platenbus. Ouders die na lange tijd weer van het ene groepje bekenden naar het andere groepje slenteren en met elkaar bijpraten.
De organisatie heeft ook rekening gehouden met de Formule 1 wedstrijd in Zandvoort en dus zien we in de tent ook een aantal enthousiastelingen de wedstrijd op scherm met headset volgen.

Dit jaar zijn voor het eerst ook de Duinboeren actief betrokken. Zij verzorgen deze middag de catering en presenteren zich op deze manier.
Biezenmortel bruist, trekt ieder jaar weer volop publiek. Mensen die in Biezenmortel wonen, of gewoond hebben en daar oude bekenden treffen, maar ook steeds meer
mensen die niet direct bekend zijn, onder andere van de verschillende campings in Biezenmortel. Biezenmortel kan terugkijken op een fantastisch Biezenmortel bruist.

Tekst: Wilma de Jong, correspondent
Foto’s: Pieter Michielsen, Biezenmortel Bruist/redactie

Koningsschieten bij het Gilde Sint Joris en het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastian

Eens in de drie jaar is op de maandag van Udenhoutse kermis het koningsschieten van de Gildes. Door Corona is het nu vier jaar geleden en ieder lid van het Gilde kijkt er dan ook met spanning naar uit. Wat is koningsschieten? Het gilde maakt uit één stuk hout een vogel van ongeveer30 bij 15 cm. Deze wordt op ongeveer 16 à 18 meter hoogte op een paal geplaatst. Dan mogen gildeleden om de beurt op deze vogel schieten. Bij een goed schot laten stukken hout los en wordt de vogel steeds kleiner. Het gilde lid wat het allerlaatste stukje vogel naar beneden schiet wordt de koning voor de komende drie jaar. Uit deze uitleg is al te begrijpen dat er twee dingen nodig zijn:
je moet kunnen schieten om de vogel goed tactisch te raken, maar je moet ook het geluk hebben dat bij jou het laatste stukje naar beneden komt.

Koning zijn is een hele eer en ieder gilde-lid hoopt een keer koning te worden. Koning zijn brengt rechten en plichten met zich mee. Een van de plichten: de koning moet een zilveren schild laten maken en schenken aan het Gilde. Nu is meteen duidelijk waarom ieder gilde zoveel mooie zilveren schilden heeft want het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan bestaat al vanaf 1548 en het Gilde Sint Joris vanaf 1594.
En dan nu 30 augustus 2021. Het is ideaal weer: droog, lekker temperatuurtje. Na een mis in de kerk en een vendelgroet op het kerkplein vertrekken de gildes in optocht en onder trommelgeluid naar het terrein aan de Kreitenmolenstraat. Met een zilveren munt wordt kop of munt gegooid wie mag beginnen.

Sint Antonius-Sint Sebastiaan mag starten, maar niet voordat Pastoor Looyaard als vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag en burgemeester Weterings als vertegenwoordiger van het burgerlijk gezag drie schoten hebben mogen lossen. Daarna mag eerst Wil van der Laak, hij is namelijk  keizer, dat ben je als je driemaal achter elkaar koning bent geworden en komt dus niet veel voor.  Dan start het écht. Na 118 schoten is het heel spannend: er hangt nog een klein stukje hout in de boom en dan: bij het 119e schot,  schiet Frans Manni het laatste stukje vogel naar beneden: hij wordt de nieuwe koning van het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan.

Dan mag het Gilde Sint Joris. Deze vogel is wat groter dan de andere vogel en aanvankelijk wordt de vogel niet veel kleiner totdat opeens bij een schot de helft van de  vogel naar beneden komt. En dan wordt het ook deze keer spannend, je voelt de wens van iedereen die schiet: laat mij dit jaar de koning worden! Bij het 154e schot komt het laatste stukje naar beneden: Mart van Raak is de nieuwe koning van het Gilde Sint Joris. Nadat beide besturen de koningen koningswaardig hebben gevonden volgt de ceremonie van installatie.

Nadat de vorige koningen: Johan Vriens en Christiaan Weijtmans hun vest met zilveren schilden hebben afgelegd wordt bij de nieuwe koningen de handen gewassen (een koning moet rein zijn), de schoenen gepoetst, het vest met zilveren schilden en de koningsvogel omgehangen en dan mag de nieuwe koning over het neergelegde vaandel van het eigen gilde lopen. Dit alles begeleid met vendelzwaaien en tromgeluid. Bijzonder te vermelden is de begeleiding door de twee jongste leden: Mila Faasse die liet zien dat je als jongere ook kunt vendelzwaaien en Yara Faasse die als trommelaar de hele dag mee begeleid heeft . Zij kregen dan ook veel complimenten en een welgemeend applaus.

Na deze installatie ontving de wethouder Ralph Dols het hele gezelschap bij het Raadhuis en Pastoor Looyaard ontving de nieuwe koningen nog op de pastorie, waarmee het officiële gedeelte werd afgesloten, waarna het informele feest van ieder Gilde kon beginnen. Frans Manni en Mart van Raak: Ook van de wegwijzer: van harte gefeliciteerd met jullie Koningschap.

Tekst: Wilma de Jong, correspondent
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer