44e dorpskalender uitgebracht door scouting Udenhout

Al 44 jaar lang zitten leden van de kalendercommissie door het jaar heen avonden bij elkaar om uit een grote hoeveelheid foto’s 12 exemplaren te kiezen die de kalender voor het komende jaar
gaan sieren.
En het is ze wederom gelukt hoor! Ook in het jaar 2021 kan er een kalender bij u aan de muur hangen die naast alle afspraken en verjaardagen die erop geschreven worden, ook iets vertellen over de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. Twee dorpen die bij het in gebruik nemen van de kalender weer onder één gemeente gaan vallen (namelijk gemeente Tilburg). Heel mooi en bijzonder was het dan ook dat de wethouder van de gemeente Haaren toch de moeite had genomen naar Udenhout te komen om de presentatie van de kalender bij te wonen.
En we mogen wel zeggen dat het ook dit jaar weer een hele mooie mix is geworden van verschillende gebeurtenissen in het dorp. Van de Koekloterij op de kermis in Udenhout tot scouting De Paraplu in Biezenmortel.
Boerderij De Uijlenborch aan de Kreitenmolenstraat, die tegenwoordig beter bekend staat onder de naam “De boerderij van Jan Schapendonk” waar je tegenwoordig van dat heerlijke ijs kan
krijgen, heeft een mooi plaatsje op de kalender.
De boerenovertrek van de Boerenleenbank in 1960.
De communiecantjes in Biezenmortel uit 1981, waar ongetwijfeld nog veel inwoners van Biezenmortel of Udenhout zich zullen herkennen!
Het beachvolleybaltoernooi en de kermisweide aan de Slimstraat hebben ook een maand voor hun rekening genomen.
En zo zijn er nog een aantal maanden met mooie foto’s en verhalen die u zelf maar eens moet gaan ontdekken!

Wat ieder jaar tot op het laatste moment een ‘groot geheim’ is, is wie er de omslag van de kalender mag vullen. Op de kalender van 2021 staan niemand minder dan Wim en Kees Weijtmans, die in deze periode het 100 jarig bestaan van Boomrooierij Weijtmans mogen vieren. Maar naast deze zéér bijzondere mijlpaal is het natuurlijk ook zo dat Wim en Kees niet alleen voor hun bedrijf staan, maar ook in het midden de Udenhoutse en Biezenmortelse maatschappij!

Bij mij hangt de kalender nu al aan de muur, want anders zouden Wim en Kees te kort zichtbaar zijn als ik de kalender pas op 31 december in gebruik zou gaan nemen!

Derde boek over Unentse families gepresenteerd

Hoe contrastrijk kan het zijn? Waar normaal gesproken voor een volle zaal in ’t Plein een boek van ’t Schoor gepresenteerd wordt, zaten er nu aan de op de juiste afstand van elkaar staande tafeltjes steeds maar twee mensen. Ook hier is het corona virus en de maatregelen daaromtrent de rede van.
Om toch alle gasten die normaal gesproken op deze presentatie af zouden komen van dienst te kunnen zijn, werd de presentatie op een moderne manier ook op het internet uitgezonden.
Een presentatie van een boek dat gaat over Unentse familienamen die al vele decenia in Udenhout voorkomen, waar vervolgens ook nog eens meer dan 750, hoofdzakelijk zwart-wit foto’s in staan afgedrukt en dat dan presenteren d.m.v. een ‘livestream’ geheel op de manier zoals dat anno 2020 gebeurt, mag toch best als een groot contrast gezien worden. Toch hopen wij uiteraard dat een volgende presentatie weer in een volle zaal gehouden kan worden, want dat is toch net even wat gezelliger!

In het boek worden na de eerste twee edities van een paar jaar geleden ook weer familienamen beschreven die al vele decennia in Udenhout voorkomen en waarvan we dus ook met recht kunnen zeggen dat het échte Udenhoutse families zijn.
Net als bij de presentatie van de eerste twee boeken waren er weer vele familieleden van de families uit het boek aanwezig in ’t Plein. Hier werden de families door Cees van Kempen en Lia Clement-Verhoeven één-voor-één besproken. Zonder de families allemaal te kennen was het aan de gezichten van de mensen in de zaal te zien wanneer hun familie aan de beurt was. Er werd al vaak ‘vooruit’ gelachen omdat zij al wisten met welke clou een anecdote werd afgesloten. Een instemmend knikje bevestigde dan maar weer dat alle verhalen die in de boeken van ’t Schoor staan niet zomaar uit de duim gezogen zijn, maar waar veel tijd en energie is gestoken in het samenstellen van het boek. 
Vele familieleden verlieten de zaal met een stapeltje boeken omdat uiteraard alle ooms, tantes, neven en nichten een boek willen hebben waar hun familie in beschreven staat.

Mocht u nou ook nog in het bezit willen komen van dit boek, dan is dit boek verkrijgbaar bij de bekende verkoop adressen in Udenhout en Biezenmortel!

Losse verkoop vindt plaats bij:
Fotogalerie Angelique, Hoppenbrouwers en Top Toys/Nogmaals in Udenhout en bij bakker Geerts in Biezenmortel.

Violenactie B.S. De Wichelroede

Bedankt voor het bestellen van de violen!

U heeft hiermee de kinderen van de Wichelroede gesteund.
De opbrengst van deze actie is namelijk volledig voor hen bestemd.
Met dit geld worden diverse projecten ondersteund op de onder- en bovenbouw. 

Uw violen bestelling kunt u afhalen op zaterdag 10 oktober 2020 tussen 9 en 12 uur op de speelplaats van de bovenbouw aan de  van Heeswijkstraat 1b in Udenhout (denk hierbij aan de 1,5 meter afstand en houd rekening met de RIVM richtlijnen).

Vergeet uw afhaalbewijs niet mee te nemen en denk aan een kratje of doosje om uw violen in te vervoeren.

Bedankt!
Namens de oudervereniging BS de Wichelroede

Nieuws gemeente Haaren

Oude Dr. Landmanschool in de verkoop

Het college van burgemeester en wethouders nam dinsdag 1 september 2020 het besluit om de oude Dr. Landmanschool – de school en de oude directeurswoning – in Helvoirt te verkopen. Dit gebeurt met een openbare verkoop door een ontwikkelcompetitie. Architectuur Lokaal begeleidt het hele traject. 

Wat is een ontwikkelcompetitie?
Bij dit soort prijsvragen vraag je architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, kort gezegd potentiële kopers, om kansen te zien en ideeën te bedenken voor een te ontwikkelen gebied/gebouw. Voor de oude Dr. Landmanschool worden de ideeën die zij insturen beoordeeld op kwaliteit en niet op prijs. Uiteraard geeft de gemeente wel een minimumprijs aan hen mee voor het bedrag dat het karakteristieke pand in Helvoirt moet opbrengen. De winnaar van de prijsvraag verbindt zich eraan om het winnende plan te realiseren.

Uitgangspunten
De plannen moeten in ieder geval bijdragen aan de leefbaarheid van Helvoirt. Potentiële kopers worden uitgedaagd om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten en tegelijkertijd oog te hebben voor maatschappelijk rendement. “We vinden het belangrijk dat de oude Dr. Landmanschool een bestemming krijgt die past in Helvoirt. Wat hebben we nodig in Helvoirt en hoe kunnen we hierin voorzien? De gevels van beide panden zijn monumentaal, die mogen niet aangepast worden. Het aangezicht blijft dus nagenoeg gelijk alleen de invulling wordt anders. Ik ben enorm benieuwd welke prachtige, slimme, duurzame en innovatieve ideeën er voorbij gaan komen.” aldus wethouder Vromans.

Architectuur Lokaal
Om de hele ontwikkelcompetitie goed te laten verlopen heeft het college besloten samen te werken met een organisatie die veel ervaring heeft met ontwikkelcompetities die zijn gericht op het verkopen van maatschappelijk vastgoed. Dat werd Architectuur Lokaal, een onafhankelijke stichting. Zij begeleidt kleine tot grote opdrachtgevers, onder meer bij (her)ontwikkelingen van historische panden, zoals in dit geval de oude Dr. Landmanschool.

 

Start verkoop vier kavels Reigerskant

Op dinsdag 22 september start de verkoop van vier kavels in Reigerskant te Esch. Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 9 oktober 2020. Om 17.00 uur sluit die dag de inschrijving.

Particulier opdrachtgeverschap
Het plan omvat vier bouwkavels. Hier realiseert u naar eigen inzicht het huis van uw dromen. U bent dus zelf opdrachtgever en bouwt uw nieuwbouwwoning naar eigen wens en behoefte.
Het grondoppervlak van de kavels loopt uiteen van 546 tot 978 vierkante meter. De grondprijzen zijn vanaf €196.560,- tot € 352.080,- (kosten koper exclusief BTW). 

Meer informatie?
Vanaf dinsdag 22 september staat alle informatie, waaronder de kavelpaspoorten op onze website www.haaren.nl/reigerskant en op de website van de verkopende makelaar www.beekhuizenmakelaardij.nl. Wilt u meer weten over de kavels, neem dan contact op met Ingrid van Beek, telefoon (0411) 611302 of per mail: info@beekhuizenmakelaardij.nl 
Mochten er meerdere inschrijvingen op een kavel zijn, dan vindt er een loting plaats op 14 oktober 2020.

 

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een subsidie opengesteld voor stimulering herbestemming monumenten. Deze landelijke subsidieregeling kunt u gebruiken voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek voor herbestemmen en het wind- en waterdicht houden van monumentale objecten. Niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen kan op deze regeling een beroep worden gedaan. Van 1 oktober tot en met 30 november kunt u deze subsidie aanvragen.

Verduurzaming
Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk om in combinatie met de herbestemmingssubsidie een financiële bijdrage aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.

Subsidiepercentages

– Ook dit jaar geldt dat maximaal 70% van de kosten wordt gesubsidieerd:
– voor haalbaarheidsonderzoek krijgt de eigenaar maximaal € 17.500,- subsidie. De ondergrens van de haalbaarheidsstudie is € 10.000,-. De aanvrager krijgt dan € 7.000,- vergoed.
– voor de wind- en waterdicht-regeling is de ondergrens eveneens € 7.000,- subsidie; het maximum is
– € 35.000 subsidie.
– voor verduurzamingsonderzoek is het subsidiebedrag maximaal € 2.800,-.

Ten minste 30% van de kosten van het onderzoek moet de eigenaar dus zelf betalen of op een andere manier financieren.

U kunt de subsidieregeling inzien in www.officielebekendmakingen.nl onder het nummer 24931889. Daarin ziet u onder andere de eisen waar een aanvraag aan moet voldoen.

Gratis ondersteuning
Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van herbestemming biedt het Monumentenhuis Brabant gratis ondersteuning aan bij het indienen van de subsidie-aanvraag. Belangrijk is dat u de goede onderzoeksvragen stelt en dat alleen zaken worden onderzocht die ook echt van belang en nodig zijn.
Het Monumentenhuis Brabant heeft ruime expertise op het gebied van herbestemmingsonderzoek. Voor meer informatie mailt u naar h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl.

  

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op donderdag 24 september in een openbare bijeenkomst. De vergadering begint om 20.00 uur.

Coronamaatregelen
Uiteraard volgen we de maatregelen van het RIVM. Dat betekent dat er slechts 34 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de raadszaal en de hal van het gemeentehuis.
Om geïnteresseerde inwoners en anderen in de gelegenheid te stellen toch de raadsvergadering te volgen, zenden we de vergadering rechtstreeks uit,. Ga hiervoor naar de website van de gemeente www.haaren.nl/home/gemeenteraad. In gemeenschapshuis Den Domp is de raadsvergadering live te volgen op een groot televisiescherm.

Spreekrecht
De agenda voor de raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente Haaren www.haaren.nl, kijk bij ‘Bestuur en Organisatie’ en klik op ‘Gemeenteraad’. U vindt de agenda in de vergaderkalender.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neemt u voor 24 september 12.00 uur contact op met de griffier, Eric Dammingh. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 13 70 11 83.

 

Kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis

Tot oktober vindt u in de vitrinekast:

Gevonden oudheden door een metaaldetector.
Interessant om te zien, o.a. munten, kogels, hulzen en ander metaalwerk.
Keurig uitgestald door dhr. van den Braak

Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken.
Loop gerust eens binnen.

 

 

 

Nog 8 weken korting via de Bijentuintjes & regenton actie

Voor minder tegels en méér groen en regenwater in de tuin
De biodiversiteitsactie voor mini-tuintjes en regentonnen loopt nog tot 1 november. En dat is goed nieuws voor diegenen die openstaan voor het “ontstenen en vernatten” van hun tuin. Dat is namelijk hard nodig voor het welzijn van bijen en andere insecten. De actie geeft mooie aanmoedigingskortingen en is in de gemeente Haaren toegankelijk voor inwoners van de kernen Haaren en Helvoirt.

Van verstening naar bloeiend groen in tuinen
Tegeltuinen zijn steeds vaker in het nieuws. Ze hebben vervelende gevolgen voor de mens, namelijk wateroverlast en hittestress. En dat hebben we de afgelopen zomer maar weer eens ondervonden! Ook de dieren hebben last van al die tegels en verhardingen. Insecten hebben planten en bloemetjes nodig en vogels kunnen letterlijk fluiten naar voedsel en nestgelegenheid.
Doe er wat aan en haal (minstens) ¼ vierkante meter tuinverharding weg en lever die stenen in bij een tuincentrum. Als beloning krijg je een “bijentuintje” t.w.v. € 18,-voor maar € 5,- (tuinkruiden of sedum).

Regenwater koesteren en gebruiken in de tuin
We hebben het de afgelopen zomer nogmaals ondervonden: water is een voorwaarde voor het leven, óók in de tuin. Planten en dieren hebben regenwater nodig, maar – door al die tegeltuinen – krijgt de regen geen kans om de grond vochtig te maken. Het gaat via de regenpijp zó naar de rioolwaterzuivering en daarna naar de Dommel, de Maas en de Noordzee!
Zonde en onnodig: het is immers schoon, gezond en onmisbaar voor de bodem en de dieren.
Zaag een regenpijp door en vang je regenwater op in een regenton. Je krijgt nu 2 x € 13,- korting: zowel op de regenton als op een overloopset (om het overtollige water je tuin in te leiden).

Meedoen?
Haal dan het gele actie foldertje met de voorwaarden op bij het gemeentehuis, Den Domp, HelvoirThuis of de deelnemende winkeliers. Of kijk gewoon vanuit huis op https://haaren.bijenhouders.nl/
De deelnemende tuincentra zijn Bert Klerks in Oisterwijk en Jan van de Wiel in Haaren.

De Bijentuintjesactie van Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius Haaren wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Buurt-water-natuurfonds. 

 

 

Stoppen met roken doen we samen!

Stoppen met roken, we weten allemaal waarom dit belangrijk is. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan! 1 op de 3 rokers wil heel graag stoppen maar niet altijd met een goed resultaat. Hoe kunnen we stoppen met roken zo makkelijk mogelijk maken? Door het samen te doen!

Vanaf 1 oktober zullen Nederlanders weer massaal stoppen tijdens de Stoptober actie, vanaf 3 september kun je je hiervoor inschrijven. Mee doen betekent een vijf keer zo groot kans dat jouw stoppoging succesvol is, zegt de directeur van het Longfonds, Michael Rutgers. Dat geeft de burger moed, toch!

In oktober worden rokers uitgedaagd om te stoppen met roken en dit 28 dagen vol te houden. Tienduizenden mensen zijn je de afgelopen jaren al voorgegaan met positieve resultaten. Wat kan het je allemaal opleveren?

Geld besparen
Na 3 jaar stoppen met roken heeft een inwoonster uit Den Bosch €9000,- euro uitgespaard. Dat is een mooi bedrag toch? Ze trakteert zichzelf nu af en toe op een extra paar schoenen waar ze heel blij van wordt.

Lekker fit
Een grootvader is gestopt met roken vanwege gezondheidsklachten, gesteund door zijn kleinkinderen. Na 1,5 jaar voelt hij zich fitter en hoest veel minder. Zijn missie is geslaagd!

Elkaar steunen
Voor een gemeenteambtenaar uit Oss valt het stoppen zwaar. Maar steun van collega’s helpt. Na een aantal pogingen hoopt hij dat dit nu de definitieve-poging is.

Een toekomstige Rookvrije generatie
Door zelf niet te roken geef je direct het goede voorbeeld aan de generaties die volgen. Ook voorkom je dat kinderen en anderen met je meeroken waardoor ook zij gezond blijven. Steeds meer kinderen geven aan niet te willen roken en gaan staan voor een ‘rookvrije generatie’.

En jij? Wat kies jij?
Meer weten over Stoptober? Kijk op www.stoptober.nl.

Opbrengst collecte Kankerbestrijding

De collecte voor de kankerbestrijding heeft dit jaar het enorme bedrag van 3257,17 opgebracht.

Dit is vooral een superbedrag omdat we in dit bijzondere coronajaar niet alle wijken bezet hadden.
Voor een aantal collectanten was het dit jaar onmogelijk om op pad te gaan , weer anderen konden alleen de flyer in de brievenbus doen en weer andere collectanten collecteerden met in acht name van de RIVM regels. Bus werd voor de deur op de grond gezet of op een speciaal meegebracht tafeltje. Er is ook veel met QR code gescand deze opbrengst zit niet eens bij het totaalbedrag!

Dank aan alle inwoners die wederom gul hebben gegeven aan KWF. Kwf heeft een nieuw logo, U vindT het boven dit artikel.
Dank aan alle collectanten!  Super super gedaan!

Wilt u ook collecteren voor kwf? Stuur dan een mailtje naar Ruud.oerlemans@home.nl

Ruud en Carla Oerlemans
Lieneke van den Oetelaar

Kalender Dorpsleven Udenhout en Biezenmortel 2021

De Kalender Dorpsleven Udenhout en Biezenmortel van 2021 is uit.
Onze scoutingleden hebben de kalender tussen zaterdag 12 en woensdag 16 september huis aan huis aangeboden. In verband met maatregelen rond Corona hebben we niet alle straten in het dorp aan kunnen doen. Ook troffen we mensen niet thuis vanwege het mooie weer.

Wilt u graag in het bezit komen van de kalender stuur dan een email met uw adresgegevens naar kalender@scoutingudenhout.nl. U kunt ook bellen met Albert van Keulen 06 51140685. De kalender wordt dan met een nota bij u thuis bezorgd.
Onze kalender blijft ook nog tot begin 2021 te koop bij onze verkooppunten: Hoppenbrouwers Electro World, Heemcentrum ’t Schoor, Fotogalerie Angelique, receptie van zorgcentrum Eikelaar, Nogmaals –TOP1TOYS  en IJshoeve Uijlenborch..
De prijs blijft ongewijzigd en is nog steeds € 4.50 p.p.

Koopt u deze kalender dan steunt u daarmee tevens het jeugdwerk van Scouting St. Lambertus.

Dankjewel.

Wie herken je op de foto?

’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, heeft veel foto’s waarvan niet alle namen van personen op de foto’s bekend zijn. Kent u personen? Herinnert u zich de namen? Bij welke gelegenheid is de foto genomen en waar is de foto genomen? Geef uw informatie aan ons door op ons mailadres
heemcentrumudenhout@gmail.com.

Ga naar de website van ’t Schoor, www.schoorudenhout.nl, en kies in het menu onder “Schoor activiteiten”
voor de tegel “Wie herken je op de foto?”. Daar staan nog meer foto’s waarvan we de namen zoeken en we willen de komende tijd daar permanent foto’s klaar hebben staan op zoek naar namen en andere informatie bij de foto’s.

Foto van de maand Juli 2020 van “Focus op Nederland”

De foto van de maand Juli is geworden, “detailopname van de pluizenbol van een kleine morgenster” van Martin Jansma uit Tilburg.
We feliciteren Martin met het maken van deze mooie bloemenfoto.

Vanwege het Coronavirus is de foto-expositie van oktober 2020 verzet naar 2021. Elke maand word er een foto van de maand gekozen en gepubliceerd. De foto’s worden tentoongesteld op de foto-expositie van “Focus op Nederland in oktober 2021, Voor meer informatie kunt u kijken op onze site www.fotoclubfocus.nl.

Namens Fotoclub Focus Udenhout,
Peter van Kollenburg

’T Schoor komt weer met een nieuw boek!

Vanaf zaterdag 12 september 2020 is verkrijgbaar het boek Over Unentse families deel 3 samengesteld met in totaal iets meer dan 340 pagina’s en 750 foto’s. Ongeveer 90 % van de foto’s is direct afkomstig van families en is dus nooit eerder gepubliceerd. Bij elk hoofdstuk is kort een thema uitgewerkt waarmee we een heemkundig beeld schetsen van het dagelijks leven. De verkoopprijs bedraagt € 20,00 per stuk. Heeft u het boek al besteld? Dan kunt u het boek op komen halen bij ’t Schoor op 12 september tussen 10-16 uur. Of daarna tijdens onze vaste openstelling op donderdag tussen 11-15 uur. Losse verkoop vindt ook plaats bij Fotogalerie Angelique, Hoppenbrouwers en Top Toys/Nogmaals in Udenhout en bij bakker Geerts in Biezenmortel.

Het boek wordt vanwege de RIVM maatregelen in een besloten bijeenkomst gepresenteerd. Wilt u die bijeenkomst op vrijdagavond gezellig thuis volgen dan kunt u ons tot 10 september een mail sturen en ontvangt u een link voor live streaming. Vanaf 12 september kunt u via Youtube ook deze presentatie online bekijken. Daar hebben we bij de presentatie van Unentse Sprokkels 17 goede ervaringen mee gehad want die opname is al meer dan 500 keer bekeken (en dat kan nog steeds). Met dank hiervoor aan Wim van Gorkum van SVU.

Wat nou geen Kermis in Udenhout…

Het is ongetwijfeld niemand ontgaan de afgelopen weken. Nadat een paar maanden geleden bekend werd gemaakt dat er weer kermissen georganiseerd mochten gaan worden stond in de krant dat die van Udenhout een van de eerste zou zijn…
Echter bleef het bij ‘uitkijken naar’ omdat na een paar mislukte kermissen elders in de provincie, er ook een streep ging door de kermis in Udenhout.
En of het feit dat Udenhouts belang al had besloten dit jaar geen koekloterij te houden daar ook een rol bij gespeeld heeft, weten wij niet, maar er zou geen Kermis op het Tongerloplein verschijnen dit jaar.

Dit zorgde ervoor dat een paar inwoners van Udenhout niet bij de pakken neer ging zitten en het toch voor elkaar kreeg om het kermisgevoel te creëren. Al was het denk ik de kleinste die Udenhout ooit gehad heeft, er heeft uiteindelijk toch een kermis op het Tongeloplein gestaan. Mooi in de hoek van de parkeerplaats vlakbij het Dorpsterras, werd ‘onze’ Udenhoutse attractie geplaatst zodat in ieder geval de kleinste toch een rondje kermis mochten ervaren. De ouders, keurig op anderhalve meter van elkaar, waren getuigen van heel veel vrolijke blije kinderen op de rug van een olifant, dino of in een vliegtuigje of helikopter.

Naast deze draaienmolen stond er deze vier kermisdagen ook nog een heerlijke oliebollenkraam zodat menig gezin ook niet de traditionele oliebollen hoefde te missen dit jaar.
Laten we het allemaal nog mee volhouden zodat er vanaf 2021 geen enkel evenement meer afgeblazen hoeft te worden!!!