Foto van de maand januari 2021 van “Focus op Nederland”

Er zijn deze maand 2 foto’s met een gelijk aantal stemmen als foto van de maand gekozen. Als foto’s van de maand Januari 2021 van “Focus op Nederland” zijn met een meerderheid van stemmen, gekozen, “Bloemstamper van een amaryllis” van Connie Slenders uit Udenhout en de “Detailfoto van een oranje tulp” van Peter van Kollenburg uit Biezenmortel. We feliciteren Connie en Peter met het maken van deze mooie macrofoto’s.

De komende 6 weken houdt “Fotoclub Focus Udenhout” een foto-expositie in Huize Elisabeth Sint Elisabethstraat 2 in Vught. Deze foto-expositie wordt speciaal voor de inwoners gehouden en is i.v.m. Corona niet voor publiek toegankelijk. Alle foto’s worden voorzien van tekst over het onderwerp op de foto’s.

Elke maand word er een foto van de maand gekozen en gepubliceerd. Als het Coronavirus het toelaat dan worden de gekozen foto’s tentoongesteld op de foto-expositie van “Focus op Nederland” in oktober 2021. Voor meer informatie kunt u kijken op onze site  www.fotoclubfocus.nl.

Namens Fotoclub Focus Udenhout
Peter van Kollenburg

Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving

Stand van zaken

De gemeente Tilburg is samen met adviesbureau Akertech en de klankbordgroep al geruime tijd bezig om tot een goed ontwerp te komen voor de nieuwe inrichting van de Sportlaan en omgeving te komen. Het gaat om de volgende straten: Sportlaan, Wilgenlaan, Essenlaan, Sparrenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Iepenlaan, Kastanjelaan en de  Lindenlaan. Tijdens dit ontwerpproces zijn er flink wat uitdagingen geweest. Via deze brief geven we u de laatste stand van zaken.

De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen ter voorbereiding op het voorlopige ontwerp:
– Biodiversiteit (bomen/plantsoenen/struiken);
– Verkeersveiligheid;
– Parkeren;
– Klimaatmaatregelen (riolering/oppervlakkig afwateren/minder verharding).

Klankbordgroep
Begin december 2020 heeft de gemeente gesproken met de leden van de klankbordgroep. In de bijlage vindt u het verslag van deze gesprekken.

De volgende zaken zijn samen met de leden van de klankbordgroep overeengekomen:
– Er komen alleen grasbetontegels in de parkeerhavens op het parkeerterrein bij SVSSS.
– Er komen plateaus in de straten om de snelheid te minderen.
– Het project wordt een pilot voor het boomverjongingsplan (zie hieronder).

Boomverjongingsplan
In het gebied zijn veel klachten over de grote bomen, met name in de Eikenlaan en de Lindenlaan wordt overlast van de bomen ervaren. Het bomenbeleid van de gemeente Tilburg staat echter niet toe dat gezonde bomen worden gekapt. Omdat een aantal bomen in dezelfde periode zijn geplant, kan het zijn dat zij ook in dezelfde periode afsterven. Dan zouden deze bomen tegelijk vervangen moeten worden wat een enorme kaalslag in de wijk zou betekenen.

Het projectteam wil dit scenario tegengaan door nu al een aantal bomen te vervangen door nieuwe bomen (boomverjongingsplan). Als dan de oude bomen sterven dan zijn de nieuwe bomen inmiddels al van een behoorlijke omvang. Zo blijft er voldoende groen in de straten.

Het boomverjongingsplan en de voorwaarden waar aan moet worden voldaan moet nog opgesteld worden. Daarna moet het college van Burgemeester en wethouders hierover besluiten. Pas als het college het beleid heeft vastgesteld, kan de gemeente met het plan aan de slag. Het boomverjongingsplan wordt als eerste getest in het project Sportlaan in Udenhout.
In het voorlopig ontwerp is het boomverjongingsplan nog niet verwerkt. Met de indeling van de straten houdt de gemeente wel rekening met deze mogelijkheid.

Presentatie Voorlopig Ontwerp
Momenteel werkt Akertech het voorlopig ontwerp uit op basis van alle opgehaalde opmerkingen. Het streven is om dit ontwerp half maart aan u te kunnen presenteren via een website. U krijgt hier nog bericht over. 

Regenpijp afkoppelen
Omdat er veel signalen zijn dat ook bewoners hun regenwater willen afkoppelen van de riolering willen we inventariseren wie dit eventueel zal willen. We denken op dit moment aan een informatiemoment waarbij we ideeën kunnen laten zien hoe afkoppelen op eigen terrein zou kunnen werken en hoe het aan de gemeente moet worden aangeboden op de erfgrens. Met het aangeven van interesse gaat u nog geen verplichting aan om ook daadwerkelijk af te gaan koppelen. U kunt uw interesse doorgeven aan Jeanine Dik, projectondersteuner op het project, via het e-mailadres jeanine.dik@tilburg.nl.

Vervolg planning
De reacties op het voorlopig ontwerp worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Zodra dit ontwerp klaar is, wordt dit aan alle bewoners gepresenteerd. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 kunnen starten.

Mocht het boomverjongingsplan in de tussentijd opgenomen worden in het beleid van de gemeente, dan wordt het ontwerp hierop aangepast en krijgt u hierover bericht.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rob van Nuenen van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 86 68 en per e- mail rob.van.nuenen@tilburg.nl.

Hoppenbrouwers Techniek groeit 20% in 2020 door overnames en autonome resultaten

Highlights

  • Ondanks coronacrisis zet Hoppenbrouwers Techniek 36 mio meer om dan in 2019;
  • De groei bestaat voor 80% uit autonome groei en voor 20% uit overnames (zonder additionele financiering);
  • Groei van 11 naar 15 vestigingen;
  • 6.000 sollicitanten in een jaar en van 1000 naar 1500 medewerkers ondanks krapte in de techniekbranche.

Udenhout, Hoppenbrouwers Techniek laat wederom zien dat zij zeer crisisbestendig is. Uit het jaarverslag dat het van origine Brabantse familiebedrijf vandaag presenteerde, blijkt dat  Hoppenbrouwers Techniek ondanks de crisis koers heeft gehouden in haar ambitie om te groeien naar landelijke technisch dienstverlener.

In 2020 heeft het bedrijf dat actief is in verschillende marktsegmenten met een breed pakket aan technische disciplines, opnieuw een flinke stap gezet. Met een omzet van 218 miljoen realiseerde het bedrijf 20% groei. Het toegenomen marktaandeel van Hoppenbrouwers is grotendeels te danken aan autonome groei (80%). Algemeen directeur/eigenaar Henny de Haas licht toe: ‘Toen in maart 2020 corona de kop op stak, bleek al snel dat we crisisbestendig zijn. Het zit in ons DNA om scherp te blijven op onze eigen bedrijfsvoering in goede én slechte tijden. We kiezen ervoor om niet afhankelijk te zijn van één markt of één type klant. Bovendien maken we gebruik van de collectieve denkkracht van onze medewerkers door te werken met zelfsturende teams en helpen de normen en waarden van een familiebedrijf in zo’n situatie enorm. En hoewel we groeien naar een positie als landelijke speler, zorgen onze lokale vestigingen voor een vertrouwd gezicht naar onze klanten. Deze aanpak heeft ten tijde van corona zijn vruchten ruimschoots afgeworpen.’

Opvallende projecten in 2020
– Ombouw diverse ziekenhuizen i.v.m. behandeling/opvang corona-patiënten;
– Inrichting verschillende teststraten;
– Distributiecentra van bekende online retail-platforms draaiend houden voor de aflevering  van tienduizenden pakketjes per dag;
– Productielijnen van de grootste chocoladefabriek ter wereld efficiënter maken door toegenomen vraag in de supermarkten. 

Miljoenenovernames
Naast autonome groei is Hoppenbrouwers afgelopen jaar gegroeid door enkele miljoenenovernames. Zo nam het bedrijf de Hatulek Group in Sittard, Löwik Installatietechniek in Almelo en Technodak in Oldenzaal over zonder additionele financiering. Wekelijks krijgt Hoppenbrouwers bedrijven ter overname aangeboden. Henny de Haas geeft aan: ‘Wij kiezen alleen voor bedrijven die passen bij onze cultuur, die dezelfde normen en waarden hebben en expert zijn in respectievelijk elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties. Zowel qua expertise als qua geografische ligging waren de overnames van afgelopen jaar heel waardevolle acquisities. Deze zorgen voor 35 miljoen omzet op jaarbasis (8 miljoen in 2020).’

Van 1000 naar 1500 medewerkers
De groei van Hoppenbrouwers maakt ook ruimte voor de aanwas van nieuw personeel. Het afgelopen jaar solliciteerden maar liefst 6.000 mensen bij het bedrijf. Daarvan zijn er ruim 400 aangenomen en vanuit overnames kwamen daar 135 bij. Bovendien bood Hoppenbrouwers nog eens ruimte voor zo’n 200 stagiairs. De Haas: ‘We hebben op zich geen tekort aan personeel; wel een ‘overschot’ aan passie en ambitie. Die houding geeft ons ruimte om verder te groeien.’

Visie 2021
Hoppenbrouwers koerst voor 2021 op 275-300 miljoen aan omzet, inclusief twee of drie nieuwe vestigingen: autonoom of door overname.
Ook zet ze haar duurzame HR beleid door waarin aandacht voor gezondheid, tevredenheid en doorgroeimogelijkheden van medewerkers en nieuwe collega’s centraal staan.

Klik hier voor het volledige jaarverslag van 2020.

ASVZ draagt Huize Vincentius over aan Nico de Bont en BOEi

Zorginstelling ASVZ heeft Huize Vincentius te Udenhout overgedragen aan VOF Udenhout Vincentius, een samenwerking tussen restauratieaannemer Nico de Bont en BOEi, een non-profitorganisatie gericht op restauratie en herbestemming van erfgoed. De voorbereidingen op de bouw van circa 90 woningen in het karakteristieke gebouw uit 1925 en in de geplande nieuwbouw, kunnen daarmee officieel van start. […]

Boomrooierij Weijtmans viert 100-jarig jubileum

In 100 jaar is het oer-Hollandse familiebedrijf uit Udenhout doorgegroeid van ambachtelijk bomen rooien en snoeien naar een hypermoderne en innovatieve onderneming.

In 2021 is Boomrooierij Weijtmans 100 jaar jong met als core business bomen rooien en snoeien. Door continu duurzaam en innovatief te denken zijn zij voorbereid op de toekomst. Een  toekomst waarin duurzaam denken en doen hoog in het vaandel staan. Goed opgeleide ETW-ers (European Tree Workers) en ETT-ers (European Tree technicians) gaan dagelijks aan de slag om bomen te rooien en te snoeien. Als professionele partner van beleidsmakers en uitvoerders in het bedrijfsleven is Boomrooierij Weijtmans ook actief in het plannen en adviseren in projecten
en het uitvoeren van volledige bos- en boombeheerprogramma’s.

Zij hebben een innovatief machinepark en een team betrokken medewerkers in eigen beheer klaar staan om snel, veilig en efficiënt te werken. Vitaal Boombeheer en circulair denken hebben
hierbij de volle aandacht. Daarom zal er gedurende  2021 een prikkelend jubileumprogramma worden gepresenteerd. Daarin zal naast het terugblikken vooral de verantwoordelijkheid voor
een duurzame groene toekomst, een rol spelen.
Wat u mag verwachten gedurende het jubileumjaar;
• Een onafhankelijke Bomen Nederland Studenten Challenge
• Een onafhankelijke vakjury voor de ontknoping van de Bomen Nederland Studenten Challenge
• Nog meer verbinding met partijen in de gehele keten.
• Jubileumactie particuliere klant “boom voor een boom”
• Presentatie van het jubilerende bedrijf door;
  – Een geheel vernieuwde website
  – Een stoer jubileumlogo
  – De presentatie van… dat blijft nog even een verrassing

Boomrooierij Weijtmans heeft een doel voor ogen. Door professioneel bomen te rooien en snoeien, werken ze aan vitale bomen en bossen. Voor een veilige en gezonde leef- en woonomgeving,
zowel nu als in de toekomst. Houdt u onze berichten in de vakpers alvast in de gaten?

Bomenlaan Schoorstraat

De Schoorstraat is een van de mooiste straten van Udenhout. Een straat met aan beide kanten en deels zelfs een dubbele rij eikenbomen. ontgaan zijn dat een deel van die bomen in heel slechte staat verkeren. Sommigen zien er zo slecht uit dat de boom zich zou schamen als hij dat kon. Vorig jaar is er een uitgebreid onderzoek geweest en is er een plan gemaakt om de bomenlaan te
herstellen. Dat betekent nogal wat. Er zullen veel bomen verwijderd fasen plaatsvinden. Tijdens de eerste fase zullen alle 122 geselecteerde bomen gekapt worden in de hele straat. Vervolgens zal fasegewijs het verwijderen van de stobben en aanplanten van nieuwe bomen plaatsvinden. De te planten bomen zullen niet allemaal eikenbomen zijn. De variatie in soorten bomen zal groter worden.
Dit werk zal ongeveer acht weken duren en zal starten 4 januari. De straat zal ongeveer een week afgesloten worden voor verkeer.
Dit alles zal ertoe leiden dat de Schoorstraat ook in de toekomst een prachtige straat met bomen zal zijn.

Wilma de Jong,
Correspondent

In Memoriam Wim Verschuren

Op Tweede Kerstdag 26 december 2020 overleed frater Wim Verschuren aan de gevolgen van corona, kort na zijn 87ste verjaardag. Wim Verschuren is geboren en opgegroeid in Udenhout, was twaalf jaar algemene overste van de Fraters van Tilburg, inspirerend voorman van de Beweging van Barmhartigheid, stond aan de basis van de organisatie Zin in Werk en was de grondlegger van het Kloosterhotel ZIN in Vught.

Wim Verschuren is geboren op 20 december 1933 en groeide op in een boerderij halverwege de Slimstraat. Zijn speelvriendjes waren Ad Bergmans, Kees van den Bersselaar en Piet Vermeer. Na de lagere school ging Wim naar de kweekschool van de fraters, maar in plaats van een loopbaan als onderwijzer kreeg Wim de kans te gaan studeren aan de universiteit van Nijmegen. Hij studeerde er Nederlands en daar leerde hij onze dorpsgenoot Wim Maarse kennen. In die periode ontpopte Wim Verschuren zich als een intelligente veelzijdige harde werker en na zijn studie werd Wim al snel betrokken bij het bestuur van de congregatie. In 1978 werd Wim gekozen tot generale overste van de fraters, een roeping die hij twaalf jaar zou bekleden, tot 1990. Wim was een gedreven enthousiaste man, die altijd kansen zag en mogelijkheden creëerde en waarbij hij vaak veel harder ging dan velen lief was.

Wim Verschuren gaf leiding aan de fraters in een periode van welhaast wanhoop, dat veel fraters de congregatie al hadden verlaten of er nog over dachten en dat de congregatie nauwelijks toekomst zag. Onder leiding van Wim hebben de fraters zich hervonden. De zoektocht voerde hen terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de stichter van de congregatie, monseigneur Zwijsen, die de congregatie niet voor niets had vernoemd naar Maria, Moeder van Barmhartigheid. Dat woord “barmhartigheid” kwam centraal staan in het handelen van de fraters. En nadat Wim in 1990 zijn bestuurlijke opdracht achter zich kon laten, kon hij volop aan de slag met zijn passie “barmhartigheid”. In Vught werd het klooster omgebouwd tot het Kloosterhotel ZIN, waar bedrijven bezinningsdagen konden houden en waar Wim honderden keren zijn verhaal over barmhartigheid kon houden, over barmhartig leidinggeven of over barmhartig personeelsbeleid. Er ontstond een organisatie “Zin in Werk” die nadacht en artikelen schreef over zinvol werk. En er ontstond een Beweging van Barmhartigheid, een beweging van mensen die zich wilde laten inspireren door de zeven werken van barmhartigheid. Wim heeft ontelbaar vaak de parabel van de verloren zoon verteld. Voor Wim stond niet de zoon centraal in het verhaal, maar de vader. Wim noemde deze parabel het verhaal van de barmhartige vader.

Wim groeide zelf uit tot de gastvrijheid in eigen persoon. Hij kon als geen ander luisteren, als geen ander snel een band scheppen en als geen ander de ander in zijn waarde laten.

Het Schrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor was al ver gevorderd met het schrijven van een biografie over Wim Verschuren, ook in overleg en in gesprek met hem. En Wim bemoeide zich er ook mee. Hij zei: “Er moet wel goed in staan dat ik barmhartigheid heb geleerd in Udenhout, van mijn moeder”. “Bij ons thuis was altijd iedereen welkom, moeder hield er niet van als mensen werden veroordeeld en moeder was in staat om van haar armoede anderen te helpen”.

Wim is opgegroeid in een gezin waar vader vroegtijdig overleed en waar van de dertien kinderen er maar twee mochten blijven leven. Wim groeide op met zijn moeder en met zijn oudere broer Jos. Wim zei altijd: “Ik mocht blijven leven, ik mag leven en dat is een opdracht!”.

Er is een markante Udenhouter overleden. Moge hij na een gedreven leven, waarin hij vele mensen inspireerde, nu rust vinden bij zijn barmhartige Vader.

 

Kees van Kempen,
Schrijversteam Erfgoedcentrum ‘t Schoor

Warmteverlies woning inzichtelijk

De gemeente Tilburg wil dat Udenhout ook in de toekomst een fijne en gezonde plek is om te wonen. We werken daarom aan het verminderen van het energieverbruik, zodat de stad stapje voor stapje energieneutraal wordt. U kunt daar als inwoner van met een koopwoning aan bijdragen.

Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. U verlaagt uw energierekening en verhoogt uw wooncomfort, als u warmteverlies tegengaat door te isoleren. Hoeveel en welke besparingsmogelijkheden uw gevel heeft, kan inzichtelijk worden gemaakt door middel van een thermografische warmtefoto.

Scan van de gevel
In januari 2021 wordt de voorgevel van uw woning vanaf de straat gescand door het gespecialiseerde bedrijf Sobolt. De camera ziet waar aan de buitenkant van het huis warmte lekt. Personen of warmtebronnen in huis zijn niet zichtbaar.

De warmtefoto kan alleen op koude nachten tussen 23.00 en 04.00 uur worden gemaakt. De planning is dus afhankelijk van het weer. U hoeft hier niets voor te doen. Aan de hand van de foto wordt er een isolatie-advies opgesteld.

De warmtefoto van uw gevel inclusief isolatie-advies ontvangt u per post. Wilt u liever niet meedoen? Geef dit dan vóór 14 januari 2021 door via aandeslagmetjehuis@tilburg.nl onder vermelding van “afmelden warmtefoto”.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente door te mailen naar aandeslagmetjehuis@tilburg.nl. Voor deze actie werkt de gemeente samen met energiecoöperatie Udenhout.
Wilt u meer informatie over het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op www.aandeslagmetjehuis.nl.

Foto van de maand November 2020 van “Focus op Nederland”

De foto van de maand november is geworden, “porseleinzwam” van Jolanda van den Boer uit Udenhout. We feliciteren Jolanda met het maken van deze mooie foto. In de maanden januari en februari 2021 houdt “Fotoclub Focus Udenhout” een foto-expositie in Huize Elisabeth Sint Elisabethstraat 2 in Vught. Deze foto-expositie wordt speciaal voor de inwoners gehouden en is i.v.m. Corona niet voor publiek toegankelijk. Alle foto’s worden voorzien van tekst over het onderwerp op de foto’s.

Vanwege het Coronavirus is onze jaarlijkse foto-expositie van oktober 2020 verzet naar 2021. Elke maand word er een foto van de maand gekozen en gepubliceerd. De foto’s worden tentoongesteld op de foto-expositie van “Focus op Nederland” in oktober 2021. Voor meer informatie kunt u kijken op onze site  www.fotoclubfocus.nl.

Namens Fotoclub Focus Udenhout
Peter van Kollenburg