Pieter Michielsen als de 38e Udenhoutse Broeder geïnstalleerd!

Pieter Michielsen is afgelopen zondag in het Atrium van het zorgcentrum ‘De Eikelaar’ geïnstalleerd als 38e Udenhoutse Broeder. Pieter is verkozen vanwege zijn grote verdiensten
binnen de gemeenschap van Udenhout. In een bomvolle zaal werd Pieter uit de zaal gehaald door de twee voorgaande Udenhoutse Broeders: Kees Weijtmans en Conny van Gorp. Zijn aanwezigheid viel niet op omdat juist hij al jarenlang bij alle belangrijke gebeurtenissen in het dorp met zijn fototoestel en pen aanwezig is om een verslag te maken. En zo dus ook bij deze jaarlijkse happening die we ook wel de uitreiking van de jaarlijkse vrijwilligersprijs van Udenhout kunnen noemen.
Jong en oud kennen Pieter en het is dan ook een hele waslijst aan vrijwilligersactiviteiten die deze journalist op zijn lijst heeft staan. Om enkele te noemen: Organisator van Sinterklaas op het
Kasteel, Voorzitter van de Dorpsquiz Udenhout, Voorzitter van de Stichting Kasteelfeesten, beheerder van de evenementenagenda en schrijver van de artikelen op de website van Udenhout-
Centraal en in de Wegwijzer (En elke vereniging weet inmiddels dat je daar kosteloos melding van alle plaatselijke activiteiten kunt maken), vrijwilliger bij het Winterparadijs en oud- vrijwilliger bij SVSSS, MHCU, TVU en de Keutel commissie. Daarnaast heeft hij ook een grote bijdrage geleverd in het opzetten van Uurtje Buurtje en is hij nu bezig met ‘Un Schôôn Plaotje’. Maar ook
jurylid geweest bij de voorleeswedstrijd en organiseert hij Dweilen op Dinsdag. Zeker niet als laatste, maar zeker zijn passie: een Foto expositie georganiseerd in samenwerking met Focus.
Burgemeester Weterings van de gemeente Tilburg sprak dan ook lovende woorden en zijn speech werd met een krachtig enthousiast applaus ondersteund. Udenhout mag trots zijn op deze
vrijwilliger. Ook zijn vrouw Jacqueline mag als stille kracht achter al deze activiteiten zeker niet vergeten worden. Ook zij doet veel voor Udenhout. Pieter nam het woord over Vader Abt Wim van
Kempen en benoemde zelf nog eens dunnetjes zijn activiteiten aan. En vroeg afsluitend aan iedereen om te gaan staan voor een groepsfoto in De Wegwijzer. Zoals we Pieter kennen nam hij
zelf deze foto, waarbij Burgemeester Weterings als eerste ging staan.


Prins ‘Ton d’n Urste’ sprak ook lovende woorden over het vrijwilligerswerk van Pieter en de eerder benoemde Udenhoutse Broeders. Pieter kreeg uit handen van de Prins de Prinsenmedaille
uitgereikt. Eerder die middag kreeg mevrouw van Doveren deze medaille ook uitgereikt vanwege haar komende 100-jarige verjaardag deze week. Pieter, namens het Genootschap van de Udenhoutse Broeder heten we je van harte welkom en deze waardering is meer dan verdiend.

Tonpraoten in ’t Centrum bij De Zaandhaozen

Zaterdag 9 februari stond er weer een tonnepraotavond gepland bij De Zaandhaozen in ’t Centrum. Een zestal tonpraoters en een bandparodist stonden genoteerd in het programmaboekje. Tussen deze tonpraoters stonden ook twee tonpraoters uit ons eigen dorp vermeld. Good-old Fons van der Lee en Bart Ketelaars die alweer 8 jaar geleden voor het laatst als Bart de klusjesman
in de ton had gestaan bij De Zaandhaozen.

De avond werd afgetrapt door Twan van Oers die als Koert de kapper die knipt in de kleinste kappers zaak van Nederland (2×2 vierkante meter).
Eric Mulder als Opa van Epscheuten nam plaats in de ton als het grootste vèrken van het bejaardenhuis. Na deze twee tonpraoters was het de beurt aan Bart Ketelaars. Acht jaar geleden was Bart net begonnen als tonpraoter en hij wist toen al een goede indruk achter te laten. Door de jaren heen is Bart dus inmiddels ook een ervaren tonpraoter geworden. Hij heeft al enkele keren meegedaan aan het leuterconcours in Tilburg. Deze avond stond Bart als de Schaatsheld in de ton en vertelde hij over alles wat hij als schaatser meemaakt. De tocht der tochten kwam aan bod,
maar ook de scheve-schaats die iedere schaatsenrijder wel zal herkennen Als laatste voor de pauze kwam Fons van der Lee als ‘dokter-anders-poep’ voorlichting geven over penisverlenging

Na de pauze nam er even niemand plaats in de ton, maar was het Maarten de Groot die het publiek wist te vermaken als bandparodist. Dit was een leuke afwisseling in het programma waarin
veel liedjes van vroeger langskwamen. Na dit muzikaal intermezzo mocht Joep de Wildt als ‘De Kleinzoon’ uit Oudenbosch plaats nemen in de ton. Joep is nog maar anderhalf jaar actief als tonpraoter en kwam deze avond eigenlijk voor het eerst buiten West-Brabant zijn kunsten vertonen. Niet geheel toevallig stond deze vuurdoop in Udenhout gepland. Niemand minder dan Ton
Brekelmans heeft hem aangespoord om in de ton te gaan staan. Het publiek kon na deze ‘buut’ (lieve opa) alleen maar beamen dat Ton Brekelmans het goed gezien had en dat deze jongeman het nog ver zal gaan schoppen als tonpraoter. 

Jorlan Manders mocht als Toontje de Pechvogel de tonpraotavond afsluiten. Hij wist tot het laatst toe de lach in de zaal te houden De avond was daarmee wederom geslaagd en kunnen De Zaanhaozen terug kijken op weer een mooie tonpraotavond!zelfs het laatste beetje 

Foto: Bart Ketelaars als ‘De Schaatsheld’, gemaakt door De Zaandhaozen

Nieuws gemeente Haaren

Ziekmelding burgemeester Zwijnenburg-van der Vliet

Op dinsdag 12 februari heeft het college van B&W van de gemeente Haaren met elkaar gesproken over de samenwerking binnen het college. Geconstateerd werd dat een onwerkbare situatie is ontstaan tussen de wethouders enerzijds en burgemeester Jeannette Zwijnenburg-Van der Vliet anderzijds. Er is sprake van een serieus verstoorde verstandhouding en onverenigbare verschillen. Burgemeester Zwijnenburg heeft zich naar aanleiding hiervan ziek gemeld.

De taken van de burgemeester worden in haar afwezigheid voorlopig overgenomen door de vier wethouders. Wethouder Blom is locoburgemeester.

 

Provinciale statenverkiezingen 2019

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Dan worden de 55 leden van de provinciale staten Noord- Brabant gekozen. Ook u kunt binnenkort uw stempas in de brievenbus verwachten.

Wat doen Provinciale Staten en het Waterschap?
De leden van Provinciale Staten stellen het beleid vast en controleren het dagelijks bestuur van de provincie (commissaris van de Koning en de Gedeputeerden). Daarnaast kiezen de leden van de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer.

Het waterschap zorgt voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Bij Waterschapsverkiezingen kiezen de inwoners van het Waterschap het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt beleid vast en controleert het dagelijks bestuur.

Stembureaus
U kunt op de volgende plekken in de gemeente Haaren op 20 maart uw stem uitbrengen tussen 07.30 – 21.00 uur:

 • Gemeentehuis; Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren.
 • HelvoirThuis; Kloosterstraat 30 in Helvoirt
 • Dorpshuis ‘De Es’; Dorpsstraat 5c in Esch
 • Gemeenschapshuis ‘De Vorselaer’; Capucijnenstraat 42 in Biezenmortel.

Regelgeving
Vergeet u niet uw stempas en een legitimatiebewijs mee te nemen? Wilt u weten welke regels er nog meer gelden bij het uitbrengen van uw stem? Bijvoorbeeld hoe u iemand kunt machtigen? Kijk dan op www.haaren.nl/verkiezingen.

Uitslag
De stembureaus sluiten om 21 uur. De uitslag van de provinciale statenverkiezingen kunt u daarna live volgen in het gemeentehuis. Alle inwoners zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Drieluik voorrang aan veiligheid

De gemeente Haaren heeft veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. In de  dorpen binnen de gemeente Haaren maken wij gebruik van verschillende diensten die zich inzetten voor een veilige en leefbare buurt en omgeving voor u. In een drieluik stellen we deze diensten graag aan u voor. 

Deel 3 De vrijwillige brandweer

Als je spreekt over de brandweer dan denken we vaak aan de rode auto’s en brand blussende mannen en vrouwen. De primaire taak van de brandweer is dan ook het blussen van brand. Maar de brandweer doet meer! Je leest in dit artikel meer over de posten in de gemeente Haaren en waar de vrijwillige brandweer zich mee bezig houdt.

De gemeente Haaren heeft twee posten. Eén in Haaren aan de gemeentewerf vast,  en één in Helvoirt met in totaal 40 vrijwillige brandweermannen.  Dit zijn mensen met een hele diverse achtergrond. Mannen (helaas nog geen vrouwen in de gemeente Haaren) die naast hun brandweerwerk een baan bij een werkgever of zelfstandige zijn. De vrijwillige brandweer volgt de tweejarige basisopleiding voor brandweerpersoneel Manschap A met de modules brandbestrijding en technische hulpverlening.
Zo ook postcommandant van Haaren Albert van de Wiel (51 jaar) en Nico van der Sande (58 jaar ) postcommandant van Helvoirt.  Beiden al meer dan 30 jaar in het vak dus aan ervaring geen gebrek. 
Albert is in het dagelijks leven docent bedrijfshulpverlening en Nico een agrarische onderneming in Helvoirt.  Beiden zetten zich vol overgave, en soms met gevaar voor eigen leven, in  voor een veiliger Haaren. Hun drijfveer? “Iets te kunnen betekenen voor de inwoners, dienend aan de gemeenschap zijn en de variatie van het werk” roepen ze gedreven.
Variatie in het werk is er zeker.  Er komen ongeveer 100 meldingen per jaar binnen bij de twee posten. 
Zodra er een 112-melding komt vanuit de meldkamer spoeden de heren zich naar de kazerne. Intussen gaat ook de pieper af van de andere vrijwillige brandweerlieden. Het rooster is zo opgesteld dat er altijd minimaal 6 brandweermannen binnen 8 minuten ter plaatse van de melding kunnen zijn.
De brandweer in Haaren heeft twee tankautospuiten en daarnaast de waterwagen, die in Helvoirt staat, ter beschikking.  In deze waterwagen kan 16500 liter water en heeft ook een regionale functie.

Meldingen die in onze dorpen gedaan worden zijn divers van aard. Van hulpverlening bij verkeersongevallen tot woningbrand. Van het mee helpen zoeken naar een waardevolle hond tot het ruimen van schade door een storm. Daarnaast ondersteunen ze de gemeente bij het ruimen van gevaarlijke stoffen.
Maar ook op educatief gebied draagt de brandweer graag haar steentje bij. Ze geven op verzoek voorlichting op scholen waarbij de brandweerwagen voor de kinderen natuurlijk niet mag ontbreken. Daarnaast ondersteunen ze activiteiten met grote kampvuren om de veiligheid te waarborgen.
De vrijwillige brandweer oefent elke maandag om deze vaardigheden op peil te houden. Op de posten voeren beroepsmedewerkers ondersteunende taken uit op het gebied van preventie, preparatie en repressie zodat de brandweerlieden zich kunnen richten op de uitrukken zelf.

Wat kunnen inwoners eigenlijk zelf doen om de veiligheid in en rondom huis te verbeteren? Daar geven Nico en Albert graag antwoord op. Een veilige omgeving begint immers bij jezelf.

 • Op dit moment wordt er door de brandweer kritisch gekeken naar geparkeerde auto’s in een woonwijk of langs de straat. U helpt de brandweer door zo te parkeren dat zij er goed door kunnen. Daarnaast kunt u controleren of uw huisnummer voldoende zichtbaar is vanaf de straat. Zeker in het donker en in het buitengebied kan het voor de brandweer een zoektocht zijn.
 • Een goedwerkende rookmelder op elke verdieping is niet meer weg te denken. Gelukkig is dit al een vereiste in nieuwbouwwoningen. Er bestaan overigens gekoppelde rookmelders. Mocht de melder beneden afgaan dan gaan alle rookmelders in huis af.
 • Houd de trap vrij en sluit zo veel mogelijk deuren voordat je naar bed gaat. Op deze manier verspreidt de rook en het vuur zich minder snel. Zorg voor een herkenbare voordeursleutel en leg deze op een vaste plek zodat je deze snel weet te vinden.
 • Schaf een sproeischuimblusser aan en geen poederblusser. Dit beperkt de nevenschade.

Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende postleden is brandweerpost Haaren  op zoek naar versterking. Daarom wordt er binnenkort gestart met het werven van nieuwe brandweermannen en vrouwen. Wil je hier vast meer informatie over dan kun je contact opnemen met Albert van de Wiel via a.vandewiel@brwn.nl.
Nico voegt daarnaast graag nog even toe dat er op 10 juni, tweede pinksterdag een open dag is op de kazerne in Helvoirt.  Zet dit dus vast in je agenda!

 

Inzicht in het woonbeleid van de gemeente

De gemeente onderzoekt de woonwensen van onze inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of onze woonvisie moet worden aangepast. De resultaten zullen ook gedeeld worden met de gemeente Boxtel, Tilburg, Oisterwijk en Vught zodat zij ook inzicht krijgen in ons woonbeleid.
Het is daarnaast voor jongeren niet altijd even makkelijk om aan een  huis te komen. We vinden het belangrijk dat ook jonge mensen met veel plezier in de gemeente kunnen wonen. Daarom voeren wij ook een onderzoek uit naar de woonwensen van jongeren. Wij zouden het fijn vinden als ook jij meedoet aan dit onderzoek. De uitkomsten gebruiken we om het woningaanbod in onze gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de woonwensen van jongeren.

Doe mee
Kortom, de gemeente is zeer benieuwd naar de mening van haar inwoners. Alle inwoners van de dorpen in Haaren kunnen mee doen aan het onderzoek. De vragenlijst staat op www.haaren.nl/woonwensen.  Vul de vragenlijst in en laat uw mening horen.  

Deze enquête is opgesteld door Companen, een adviesbureau voor de woningmarkt.

 

Gemeentehuis gesloten met carnaval op 4 en 5 maart

Uitzondering hierop is de aangifte van geboorte of overlijden.

Voor het doen van aangifte van geboorte:

 • Is uw kind geboren op woensdag 27 februari of donderdag 28 februari? Maak dan een afspraak voor vrijdagmorgen 1 maart via www.haaren.nl of telefonisch via (0411) 62 72 82.
 • Is uw kind geboren op vrijdag 1 of  zaterdag 2 maart? U kunt dinsdag 5 maart  tussen 9.00 en 10.00 bellen uur naar het volgende mobiele telefoonnummer van onze gemeente: 06-29 49 58 00. Wij maken dan met u een afspraak voor de aangifte.
 • Is uw kind geboren op zondag 3, op maandag 4 of op dinsdag 5 maart? Maak dan een afspraak via onze website voor woensdag 6 maart of bel ons op woensdagochtend. We zorgen dat u diezelfde dag nog aangifte kunt doen.

Voor het doen van aangifte van overlijden:

 • In het geval van overlijden tussen vrijdag 1 maart en woensdag 6 maart kunt u tijdens de carnavalsdagen een afspraak maken via www.haaren.nl om aangifte te doen. U kunt ook vanaf woensdag 6 maart  telefonisch contact met ons opnemen via (0411) 62 72 82 om een afspraak te maken voor aangifte.

 

Save the date ondernemersavond maandagavond 18 maart

Beste ondernemer,

Het zal u niet ontgaan zijn: per 1-1-2021 zal de gemeente Haaren opsplitsen. De vier dorpen zullen ieder onderdeel worden van een andere gemeente: Vught, Boxtel, Oisterwijk en Tilburg ontvangen de dorpen met open armen! Ook voor u als ondernemer verandert er het een en ander. Om u alvast een introductie te geven in uw nieuwe gemeente, staat deze ondernemersavond geheel in het teken van de toekomstige herindeling.

De gemeente Haaren ontvangt u graag op maandagavond 18 maart. Meer informatie over het programma, locatie en aanmelden ontvangt u binnenkort. Reserveer de datum alvast in uw agenda!

 

Un Schôôn Plaotje

Dit is een nieuw evenement in Udenhout dat gebaseerd is op het televisieprogramma ‘Het Perfecte Plaatje’

De eerste 13 potentiële deelnemers hebben zich inmiddels gemeld en de organisatie heeft alweer bij elkaar gezeten.
Zonder dat we gelijk alles gaan verklappen kan ik jullie al wel vast melden dat we op 16 maart met ‘Un Schôôn Plaotje’ gaan starten, dat de ‘grande finale’ op 29 juni zal zijn en dat we in de tussentijd een 8-tal foto-opdrachten moeten gaan maken.
Deelnemers ontvangen t.z.t. alle data via de mail en deze gaan we ook via Udenhout-Centraal.nl en De Wegwijzer kenbaar maken.

De opdrachten krijgen de deelnemers op zaterdag (einde van de middag/begin van de avond). Bijna alle opdrachten mogen dan in de twee weken daarna uitgevoerd en ingeleverd worden. We hebben hierop een paar uitzonderingen, maar daar kunnen (willen) we nog niet te veel over zeggen!
Het beloofd wel een erg leuk en leerzaam project te gaan worden waaraan we hopen dat niet alleen de deelnemers en de organisatie, maar ook alle andere geïnteresseerden plezier aan gaan beleven.
Om echt deel te nemen aan het totaalproject kunt u zich nog opgeven via info@udenhout-centraal.nl. Met als onderwerp ‘Un Schôôn Plaotje’

Het is niet belangrijk wat voor camera u heeft, al gaat u wel wat meer opsteken van alle tips en trucs die u aangedragen worden, wanneer u een camera heeft waar het mogelijk is om het een en ander in te stellen.

Weer een markante Udenhoutse boom die in de aandacht staat!

Was het tijdens de decembermaand nog de kerstboom op de rotonde die niet alleen de gemoederen in Udenhout zelf bezig hield, maar ook de aandacht trok van de landelijke pers. Zo zal de komende periode een andere beeldbepalende boom in ons dorp het gesprek van de dag zijn.
Het is namelijk zo dat de kastanjeboom op dé kruising in Udenhout al een paar jaar ziek is. Er is sprake van de zogenaamde honingzwam en de dikrandtonderzwam, ook is er een paardenkastanjemineermot en zijn er bloedingsvlekken waargenomen.
Al deze ziektes zijn er de oorzaak van dat de boom niet meer te redden is en dat de kans op omvallen en het afbreken van grote takken zeer groot is, zeker bij een stevige storm. Daarom heeft de familie Hoppenbrouwers, die eigenaar is van de grond waarop de boom staat, het verzoek tot kappen van de boom bij de gemeente neergelegd en deze vergunning is verleend. De boom zal binnenkort dan ook gekapt gaan worden.
Vanwege het monumentale karakter van de boom in combinatie met de locatie wil de familie graag een boom terug planten.
De gemeente is bereid om een financiële bijdrage te leveren als de boom meteen al een forse omvang heeft. Dit is natuurlijk heel mooi om te weten.
Er kunnen zich echter nog wel wat problemen voordoen vanwege kabels en leidingen in de grond dicht bij de boom. De familie Hoppenbrouwers gaat daarom de boom eerst kappen en daarna onderzoeken of het verantwoord is een boom terug te plaatsen.
Laten we hopen dat dit typische Udenhoutse beeld weer in ere hersteld kan en gaat worden!

Andantinokoor organiseert Udenhout Got Talent

Hey kids,

Op zondagmiddag 7 april 2019 organiseert het Andantinokoor Udenhout Got Talent in Ontmoetingscentrum ’t Plein in Udenhout van 14.00-17.00 uur.
Dus kun je zingen, dansen, een muziek instrument bespelen, goochelen of ben je dj etc. en woon je in Udenhout of Biezenmortel en ben je tussen 9-14 jaar? Meld je dan voor 11 maart 2019 aan via info@andantino-koor.nl

Neem de kans om je te laten zien aan een groot publiek. Er is geen wedstrijdelement.

De deelname is gratis en vol is vol.

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar we kunnen ze wel op hun eigen wijze laten schitteren!

Foto-expositie 2019 en de foto van de maand December 2018 van “Focus op Nederland”

De foto van de maand december 2018 van “Focus op Nederland” is geworden, “De Beverboom” van Paula Sallevelt. We feliciteren Paula met het maken van deze mooie foto.

Er kunnen foto’s ingezonden worden voor de foto van de maand (elke maand word er een foto van de maand gekozen en gepubliceerd) Alle inwoners uit Midden-Brabant kunnen deel nemen aan dit cultureel foto-evenement.
Tijd om aan de slag in gaan om mooie foto’s van de natuur, landschappen, paddenstoelen, stadsgezichten, gebouwen, stillevens, portretten, vakantie of andere gebeurtenissen te maken. Foto’s van alle categorieën kunnen ingestuurd worden. Laat u niet weerhouden, stap ook over die drempel en mail uw unieke in Nederland gemaakte opnames, afbeeldingsgrootte minimaal 4500 x 3000 Pixels en niet ouder dan 1 jaar voorzien van naam, adres en informatie over wat er op de foto staat naar p.kollenburg@gmail.com of naar info@focusopnederland.nl. Uit het totale aantal foto’s dat ingezonden wordt maken we weer een selectie van zo’n 80 foto’s die worden tentoongesteld op de foto-expositie van “Focus op Nederland” in oktober 2019. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze nieuwe site www.focusopnederland.nl of op www.fotoclubfocus.nl. Laat u niet tegenhouden, pak je camera, trek er op uit en stuur in die foto’s. Iedereen van jong tot oud mag immers meedoen aan dit foto-evenement.

Namens “Focus op Nederland”
Peter van Kollenburg

Was bijgeloof belangrijke factor bij prijzenavond Ondernemersvereniging?

Draai ik nu met mijn linkerhand of doe ik het toch met mijn rechterhand? Maak ik gebruik van het kaarsje dat me aangeboden wordt door Ruud, vlak voordat ik moet gaan draaien? Draaien we allebei één keer of draai ik toch gewoon twee, misschien dan wel drie keer? Heeft de reserve deelnemer vanavond echt het geluk aan haar zijde? En gaat diegene die als laatste binnenkwam er met de eerste prijs vandoor?
Het zijn zomaar wat vragen waar de prijswinnaars van de decemberactie van de ondernemersvereniging Udenhout mee te maken kregen.
Niemand minder dan Ruud Oerlemans was deze avond weer de spreekstalmeester, wat hij weer, op de voor hem kenmerkende wijze, prima wist in te vullen. Misschien één klein foutje Ruud; voor een gelukskaarsje hoef je niet naar de Action een paar dorpen verderop, die kun je ook in Udenhout bij o.a. De Bloemenhal, Blooms&Blossom of FotoGalerie Angelique kopen… 😉

Nadat alle deelnemers twee keer hebben mogen draaien aan het rad werd de tussenstand opgemaakt. En of het er nu aan gelegen heeft, maar de persoon die voor het gelukskaarsje ging stond na deze twee rondes bij de bovenste drie plaatsen. Of er bij de bovenste tien plaatsen na twee rondes nog meer deelnemers zaten die gebruik gemaakt hadden van iets dat geluk zou moeten brengen, is mij niet helemaal duidelijk, maar het zal voor die personen zeker geholpen hebben.

Nadat, onder het toeziend oog van Thieu van Beijsterveldt, alle nummertjes waren gedraaid, kwam Petra van de Ven, toch diegene die als laatste binnen kwam, als winnaar uit de bus.
Zij mocht als eerste kiezen uit de beschikbaar gestelde prijzen.
Uiteindelijk ging iedereen met een mooie prijs naar huis en mag de ondernemersvereniging weer terugkijken op een mooie avond!

15 Petra v-d Ven  332   EP Robben Apple Ipad t.w.v. € 300,00
31 Toos v-d Brugge  304   de Bloemenhal Cadeaubon t.w.v. € 150,00
5 Gerry Haans  297   Hoppenbrouwers TV t.w.v. € 449,00
22 Els v Uden  296   Plus Venmans Levensmiddelen pakket t.w.v. € 150,00
28 Mariette Hamers  286   Edelsmid Lois Mathieu Briljant geslepen diamant 0.07 ct t.w.v. € 225,00
23 Tonneke Mertens  281   Garage Olislagers Cadeaubon t.w.v. € 250,00
14 Sjef V Beurden  234   v/d Bersselaar opticien Zonnebril t.w.v. € 150,00
27 Petra en Jasmijn Meeuwisse  222   Welkoop Weber BBQ met accessoires
6 Kirsten Denissen  218   Bloom&Blossom Cadeaubon t.w.v. € 150,00
18 Roy Smarius  212   Capelli Hairstyling Metamofose t.w.v. € 100,00
16 Ryan Owen Weller  159   Rabobank  waardebon € 100,00
34 Anouk Swart  155   Beauty Salon Magnifque  gezichtsbehandeling incl verzorgingset t.w.v. € 139.50
10 Nicole v Kempen  152   Rabobank  waardebon € 100,00
9 Johan v Vugt  151   JUMBO 10 Cadeaubonnen à € 10,00
29 Petra Otten  140   Pour Tous Cadeaubon + accessoires t.w.v. € 100,00
24 Saskia Verlaan  136   drogisterij Venmans Cadeuamand t.w.v. € 150,00
4 Cindy v Loon  135   Rabobank  waardebon € 100,00
19 Kelly v Hoof  129   Rabobank  waardebon € 100,00
3 Maud Brekelmans  121   Bakkerij Geerts Delicatesse pakket t.w.v. € 100,00
17 Claudia v Loo  111   Echt Wel bij ons Kaat Cadeaubon t.w.v. € 100,00
13 Betsie v Riel  106   Rabobank  waardebon € 100,00
25 Riekie  Mathijssen  103   Fotogalerie Angelique Cadeaubon t.w.v. € 150,00
30 Sienie De Wijs  100   Nogmaals Cadeaupakket t.w.v € 100,00
7 Ilse Verschuuren    84   Slijterij Kuipers Drankenpakket + cadeaubonnen t.w.v. € 100,00
2 Ildike Berecz    78   Laater Fasion 2 Heren polo’s (nieuwe collectie)  t.w.v € 150,00
12 Kimberly v Iersel    75   De Kapsalon 5 Cadeuabonnen à € 20,00
26 Babette Willemse    67   Meesterbakker v Iersel 10 Cadeaubonnen à € 10,00
33 Tracy v/d Ven Poos    66   T Vintje Cadeaubon van  Theeschenkerij ’t Rectoraat t.w.v. € 100,00
1 Nelly Pijnenburg klijn    61   Schoenatelier Dirk Aarts Cadeaubon t.w.v. € 100,00
8 Bert V Delft    58   Bakkerij Besselink Cadeaubonnen t.w.v. € 100,00
21 Martha Smits Maas    51   Lizzy Coppens mode Cadeaubon t.w.v. € 100,00
11 John v Gils    37   De Tweewieler Lazer bullet MIPS lotto jumbo ploeghelm t.w.v. € 279,00
20 Hiltrud Scheeren    33   Van Gool Sport Tennis Racket + Grip t.w.v. € 100,00
32 Cockie Remie    15   T Atelier Dames + Heren jas t.w.v. € 150,00

Inschrijving Zaterdagoptocht en Lichtjestocht 2019 Kleuvendûrp

Carnavalsvierders!

Over een paar weken staat het mooiste feest van het jaar weer voor de deur. Natuurlijk zullen ook dit jaar de Zaterdagoptocht en Lichtjestocht gereden worden in Kleuvendûrp. De inschrijvingen zijn inmiddels geopend. Ten opzichte van vorig jaar is het reglement niet veranderd. Ook loopgroepen mogen in 2019 weer meelopen in de Lichtjestocht. Inschrijven kan tot en met 31 januari 2019 via onze website: www.dekleuven.nl.

Wij hopen weer veel inschrijvingen te mogen ontvangen zodat we carnaval 2019 in Kleuvendûrp kunnen beginnen én afsluiten met een geweldige optocht en Lichtjestocht!

We zien ut zitte! (thema Kleuvendûrp 2019)

De Kleuven Biezenmortel

Cursus geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel

’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, organiseert
Cursus Geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel

Bestaande uit vier lessen:
Les 1 : De ontstaansgeschiedenis van het dorp ten tijde van het
hertogdom Brabant
Les 2 : Een katholiek boerendorp
Les 3 : Erfgoed met een bijdrage van de beide Udenhoutse gilden
Les 4 : Verhalen, met een bezichtiging van het kasteel.

De cursus wordt in 2019 tweemaal gegeven.
De eerste keer op de maandagen 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april.
De tweede keer op de donderdagen 31 oktober, 7, 14 en 21 november.
De cursustijden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur, de eerste drie lessen in
de bibliotheek Udenhout en de vierde les op het kasteel.
De kosten bedragen € 40,00 voor de cursus inclusief fraaie cursusmap.

Aanmelden bij het secretariaat van ’t Schoor via de mail
heemcentrumudenhout@gmail.com
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 013-511 1166