MS collecteweek (16-21 november 2020): collectanten gezocht in Udenhout

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente  Udenhout. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Nieuws gemeente Haaren

Informatieavonden subsidie en herindeling

De herindeling van Haaren komt steeds dichterbij. Concreet betekent dit dat per 1 januari 2021 Biezenmortel wordt toegevoegd aan gemeente Tilburg, Esch aan gemeente Boxtel, Helvoirt aan gemeente Vught en Haaren aan gemeente Oisterwijk.

Maar hoe gaat dat met subsidieverlening? Welke overgangsregeling is en wat kan uw nieuwe gemeente vertellen over subsidieverlening na 1 januari 2021?

Gezamenlijke informatieavonden
Om op deze en andere vragen over subsidies antwoord te geven organiseert de gemeente Haaren samen met de partnergemeenten in de herindeling, in ieder dorp een informatieavond. Hiervoor zijn (bestuursleden) van vrijwilligersorganisaties, ook degenen die nu geen subsidie ontvangen, van harte uitgenodigd. Na de presentatie kunt u vragen stellen aan de vertegenwoordiger van de gemeente Haaren en uw toekomstige gemeente.

Data en locaties
De informatieavonden zijn op de volgende data en locaties:

Datum Dorp Locatie Organisatoren
Wo 2 sept. Esch De Es Gemeenten Haaren en Boxtel
Ma 7sept. Haaren Gemeentehuis Gemeenten Haaren en Oisterwijk
Di 8 sept. Biezenmortel De Vorselaer Gemeenten Haaren en Tilburg
Wo 9 sept. Helvoirt HelvoirThuis Gemeenten Haaren en Vught

Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan een informatieavond? Schrijf u in voor de informatieavond in uw dorp. Vanwege Corona geldt een strikt aanmeldingsbeleid: er kan slechts één persoon per vrijwilligersorganisatie deelnemen. Blijf thuis als u verkouden bent of koorts heeft. Op de informatieavond zelf stellen we u ook vragen over uw gezondheid, conform rijksbeleid. 

Aanmelden kan alléén via: secretariaat@haaren.nl. Geef uw e-mail het onderwerp: informatieavond subsidies. Noem in de e-mail uw naam, vrijwilligersorganisatie en functietitel. En geef duidelijk aan voor welke avond u zich aanmeldt.
Stuur uw e-mail vanaf een mailadres waarop we u kunnen bereiken. U ontvangt daarop een bevestiging van deelname. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0411) 62 72 82.

Let op!
Deelnemers zijn verplicht zich aan te melden voor de informatiebijeenkomst. U ontvangt dan een deelnamebevestiging. Zonder deelnamebevestiging wordt u de toegang geweigerd.

 

Aangepaste openingstijd gemeentehuis

Op donderdag 9 juli is het gemeentehuis vanaf 16.00 uur gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.
Op vrijdag 10 juli staan we vanaf 09.00 uur weer graag voor u klaar.

 

 

Stichtingen leergeld actief voor inwoners gemeente Haaren

Sinds 1 januari 2020 kunnen inwoners van de gemeente Haaren ook financiële ondersteuning krijgen van Stichting Leergeld. Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een aanvraag doen wanneer zij de middelen niet hebben om hun kinderen te laten meedoen. Denk bijvoorbeeld aan geld voor schoolreisjes of andere excursies maar ook aan schoolbenodigdheden en misschien zelfs wel zwemles. 

Waar kunt u terecht?
Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en heeft u geen geld om uw kind mee te laten doen op school, bij een sportclub of op cultureel vlak? Doe dan een aanvraag bij Stichting Leergeld.
In Tilburg, Oisterwijk en Boxtel is deze stichting nu al actief voor inwoners van Biezenmortel, Haaren en Esch. Inwoners van Helvoirt kunnen vanaf 1 september gebruik maken van Stichting Leergeld Vught.

Meer informatie
Wilt u graag meer informatie over het werk van Stichting Leergeld of een aanvraag doen? Kijk dan op de website www.leergeld.nl. Wilt u meer informatie van de gemeente? Neem dan contact op met mevrouw Luijpen. Zij is bereikbaar op s.luijpen@mijngemeentedichtbij.nl of telefonisch op 0411-655911.

 

Gemeenteraad Haaren stelt bestemmingsplan N65 vast

Op donderdagavond 2 juli heeft de gemeenteraad van Haaren het Bestemmingsplan N65 vastgesteld. Het besluit is een belangrijke mijlpaal na een jarenlang proces van wikken en wegen, plannen maken en nemen van besluiten. Het is een belangrijke stap maar geen eindpunt.

Kaders
Het bestemmingsplan is een volgende, maar zeer belangrijke stap op weg naar realisatie. Het plan volgt op het ontwerp waarmee de oversteekbaarheid van de N65 voor fietsers en de doorstroming in de Torenstraat en op de N65 sterk verbeterd. Het plan geeft de kaders voor alle aanpassingen en voorzieningen en maakt het mogelijk de kruising ter hoogte van de Torenstraat-Molenstraat aan te pakken. Zo komen er een tunnelbak en ovonde bij de Torenstraat-Molenstraat, een verhoogde ecopassage bij het Helvoirtseweg Broek en een fietstunnel bij de Kreitestraat – Hoge Raam.

Voordelen Helvoirt
De reconstructie van de N65 is een samenwerking met de gemeente Vught, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant en biedt veel voordelen voor de gemeente Haaren en zijn inwoners. De scheiding van het doorgaande verkeer op de N65 met het lokale verkeer en fietsers maken het veel veiliger.

Hoe nu verder?
De Provincie Noord-Brabant werkt aan de aanbesteding, de gemeente werkt aan de lokale wegen zoals de Torenstraat. Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden aan de N65 eind 2021 en kan de weg in 2024 open voor verkeer.

 

Eenmalige tegemoetkoming afvalstoffenheffing en rioolrecht

In verband met de herindeling heeft u als inwoner van Haaren dit voorjaar voor bepaalde heffingen een extra aanslag ontvangen. Dit betreft de aanslag Afvalstoffenheffing en de aanslag Rioolrecht.
De gemeente heeft besloten om op grond van het minimabeleid aan mensen met een laag inkomen een financiële tegemoetkoming te bieden.

Vraag het aan!
Dit betekent dat inwoners uit deze doelgroep bij de gemeente een tegemoetkoming kunnen vragen voor de aanslag Afvalstoffenheffing 2019 en de aanslag Rioolrecht 2020. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Haaren. U vindt op deze website ook een aanvraagformulier waarmee u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

 

 

Welk ontwerp voor de kiosk kiest u?

Op het Mgr. Bekkersplein ziet u twee ontwerpen voor de nieuwe kiosk. Aan u, inwoners van Haaren, de vraag: welk ontwerp spreekt u het meeste aan?
De architect heeft 2 ontwerpen gemaakt op basis van de inzendingen die we mochten ontvangen.

Hoe stemmen?
U kunt online stemmen via www.haaren.nl.
Onderaan de homepagina vindt u het nieuwsbericht met daarin meer informatie over de beide ontwerpen. In het nieuwsbericht klikt u op de groene knop genaamd ‘stemmen’. U klikt vervolgens op ontwerp 1 of ontwerp 2.

Hoe verder?
Op woensdag 5 augustus maken we het winnende ontwerp bekend. Daarna werkt de architect het gekozen ontwerp definitief uit, waarna de aannemer aan de slag gaat. Eind van het jaar verwachten we dan de kiosk te kunnen presenteren.

Over een Udenhoutse stamboom in de vrouwelijke lijn

In het nieuwe nummer van heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij (nr. 2) volgt Joost van der Loo in het artikel ‘Een stamboom via de vrouwelijke lijn’ deze lijn in zijn eigen Udenhoutse familie. Een tiental generaties komt aan bod met verschillende vrouwenlevens (Schapendonk, Mols, Van der Loo, Pijnenburg, Weijtmans), van kloosterzuster tot ongehuwde moeder.
Anton van Dorp vertelt over het fraaie diploma dat boerenzoon Jan Vugs uit Enschot in 1929 behaalde na het volgen van een ‘melkcursus’. Daar kwam nog heel wat bij kijken getuige de verschillende onderdelen van het examen. Vugs trouwde in 1941 met de Udenhoutse Jo van Gorkom. Het echtpaar boerde aan de Loonse Molenstraat (nu nr. 34)
Petra Robben schrijft over de Heukelomse Mariakapel en de kruisbeelden op het Heuveltje in Berkel en het Zwaantje in Enschot. Ze werden geplaatst in 1930 en dienden ervoor om de passanten tot inkeer te brengen.

Frans Goris behandelt het raadsel op de oude gildekaart van het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Sint Barbara. Lost u het op?

Verder aandacht voor het rechterlijk apparaat zoals dat vroeger in Oisterwijk functioneerde, het beeld voor de “Zwarte Zusters” in Esch en Mart van den Oever schrijft over de meerstammige Reuzenlevensboom bij hotel de Leijhof (Oisterwijk). Ook is opgenomen een In Memoriam voor de recent overleden heemkundige Jan Franken.

Ook zijn er nog enkele boekaankondigingen te weten: Brabants dagboek 1935-1950 van Hans Smulders, zoon van dokter Smulders die aan Huize Assissië verbonden was, de 17e editie van Unentse sprokkels en het plakplaatjes-verzamelalbum dat op initiatief van de Plus Supermarkt verscheen over Udenhout en Biezenmortel.

Webtip is deze keer de webpagina van de Stichting Bernard van Dam/ Brabants dorpsleven: www.bernardvandam.com

Deze aflevering is voor € 6,00 verkrijgbaar bij FotoGalerie Angelique te Udenhout en Primera in Winkelcentrum Koningsoord te Berkel-Enschot.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout: www.dekleinemeijerij.nl .

Trouwfoto van het echtpaar Jan Vugs en Jo van Gorkom (coll. L. van Keulen)

Gerda Pijnenburg (1890-1941)(coll. J. van der Loo)

 

Dorpsterras in Udenhout

De zomer van 2020 zou er heel anders uitgezien hebben, was het niet dat we ons nu midden in een Corona pandemie bevinden. Zomerkamp, EK voetbal, Formule 1 op het circuit van Zandvoort, Intents festival, Decibel, examenfeestjes, Udenhoutse kermis en nog veel meer waarmee de agenda was gevuld. Stichting WattZat Events en ’t Plein slaan de handen in één om jouw lege agenda iets of wat te vullen. Zij presenteren vanaf volgend weekend ’t Dorpsterras Udenhout, terrassfeer met wat meer.

Een groot en gezellig terras waar ze 3 weekenden een divers programma zullen presenteren voor jong en oud. Denk hierbij aan een Silent Disco, Ladies Night, Cabaret en nog veel meer. 

De Theaterplaats, waar vroeger De Schelf heeft gestaan wordt zomer-klaar-gemaakt. Kees Weijtmans plaatst een prachtige boom in het centrum van dit terras, Spectrum AV zorgt voor
sfeervolle verlichting, Mark van Strijdhoven legt een laagje strandzand en ’t Plein breidt zijn terras uit met 250 stoelen.

Het terras wordt dusdanig ingericht dat er voldaan wordt aan alle RIVM-regels. Daarbij wordt er uiteraard vertrouwt op het gezonde verstand van alle bezoekers. Om dit mede te kunnen garanderen is iedere stoel vooraf te reserveren via de site www.dorpsterras.nl.

Donderdag 9 juli zal de openingsavond plaats vinden. Hierbij worden de buurtbewoners, sponsoren en iedereen die wil uitgenodigd om het terras in te wijden (max. 250 personen). De enige
avond waarbij er een vrije inloop zal zijn.

Vrijdag 10 juli trappen zij dan offi cieel af met een programma voor de jonge én wat oudere jeugd. Details en invulling van deze avond wordt snel bekend gemaakt.

Het overige programma gaat snel vorm krijgen en zal via de Wegwijzer én website worden verspreid. www.dorpsterras.nl – Een leuke Udenhoutse invulling van jouw zomer!

Drie weken geleden heeft een soortgelijk artikel in de Wegwijzer gestaan. Door omstandigheden zijn de eerste plannen voor het Dorpsterras herschreven en komen Stichting WattZat Events en
’t Plein met hernieuwde energie en presenteren: Dorpsterras Udenhout, dé leukste invulling van jouw Udenhoutse zomer!

Imke verzilvert ‘haar’ prijs Een 1 minuut gratis winkelen bij Jumbo Udenhout

Een minuut gratis winkelen bij de Jumbo, wie  droomt daar nou niet van. Wat zou jij in je kar hebben gegooid? Chocolade of zakken chips? Of juist veel wasmiddel, vaatwastabletten en shampoo?

Imke mocht ieders droom ook echt tot uitvoer brengen. Haar broertje won deze prijs tijdens de Dorpsbingo Udenhout, maar had zijn zus gevraagd deze prijs voor hem te verzilveren. En haar lukte het om voor bijna €300,00 aan producten in haar kar te gooien. Gooien inderdaad, want het ging er ruw aan toe tijdens haar “shoppingstreak”.

Ook Michel de Hart, filiaalmanager van Jumbo Udenhout hielp haar mee. Vooraf hadden zij samen de route al bepaald en afgesproken welke producten niet mochten ontbreken. Tijdens de  minuut vulde ook hij Imke haar kar met producten. Een race tegen de klok, slalommend tussen overige klanten en vakkenvullers op weg naar de kassa.

Imke was een volle kar en weer een ervaring rijker. Ze vond het super om te mogen doen en was super blij met de inhoud. Speciaal biertjes, deodorant, brokjes voor de hond, barbecuevlees, wasmiddel, toiletpapier en nog veel meer. Aan de gehele familie is gedacht en hebben dezelfde avond nog heerlijk gebarbecued. Imke: “Jumbo Udenhout en Dorpsbingo Udenhout, super bedankt
voor deze mooie prijs”

Gezocht: verhalen over Vincentius te Udenhout

BOEi en Nico de Bont, toekomstige eigenaren van Huize Vincentius te Udenhout, zijn op zoek naar de verhalen van ‘Huize Vincentius’, in 7925 gebouwd als internaat voor ‘verstandelijk gehandicapten’ en momenteel nog een locatie van zorgverlener ASVZ. Bij de restauratie en herbestemming wil de combinatie BOEi/Nico de Bont de vele verhalen uit het vorige leven van Huize Vincentius ook een plek geven. f-iet project ‘Mensen vertellen over Vincentius’ roept Udenhouters, oud-werknemers, omwonenden en anderen die een bijzonder verhaal hebben over het gebouw, op zich te melden.

Jobbe Wijnen, drijvende kracht achter Mensen Vertellen over Vincentius: “Voor het kleine dorp Udenhout is Vincentius al een eeuw lang bepalend, op de eerste plaats vanwege haar
kleurrijke bewonersgemeenschap, die elke Udenhouter natuurlijk kent. Wat vroeger nog een ‘gesloten instelling’ was, is nu een wijk in het dorp geworden, waar (groot)ouders met kinderen
uit de omgeving met net zo veel plezier gebruik maken van de speeltuin en kinderboerderij als bewoners van ASVZ zelf. iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen aan het Vincentius, of het nu
gaat om de bewoners, het (oud)personeel of de omwonenden in het dorp. Die herinneringen willen we graag ontsluiten voor de volgende generaties.”

Heeft u een herinnering aan het Vincentius? Dan horen wij graag van u. We publiceren de verhalen o.a. op de pagina ‘Mensen vertellen over Monumenten’ (www.BOEi.nl/mensenvertellen)
en de sociale mediakanalen van BOEi en Nico de Bont. U kunt contact opnemen met Jobbe Wijnen, j.wijnen@boei.nl of telefoonnummer 033-7600660. 

 

Over BOEi
BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. De organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel erfgoed, richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Zie ook www.boei.nl voor onze missie, projecten en aandeelhouders.

Over Nico de Bont/ l-lazenberg Bouw
Hazenberg Bouw is behalve ontwikkelende bouwer ook de trotse ‘moeder’ van Aannemingsbedrijf Nico de Bont. Al bijna 60 jaar speelt dit prachtige bedrijf een hoofdrol in de markt voor klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming en planmatig onderhoud van grote en kleine monumenten. Met liefde voor het vak en kennis van de nieuwste technieken werken de mensen van Nico de Bont zo dagelijks aan de meest uiteenlopende historische werken. Zie www.hazenberg.nl

 

Vier Udenhoutse bakkers werken samen om gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem te kunnen trakteren!

“Wie jarig is trakteert! En…. je moet zelf de slingers ophangen!” Dat heeft de Zonnebloemafdeling Udenhout-Biezenmortel afgelopen vrijdag gedaan i.v.m. hun 25 jarig bestaan. Vier Udenhoutse bakkers maakten eenzelfde” Zonnebloem-schnitt” voor 90 gasten en 30 vrijwilligers. Dit om de gasten in deze tijd wat “zon en gezelligheid” in huis te brengen en ter waardering voor de  vrijwilligers. De afdeling is in 1995 opgericht uit de parochie ziekenwerkgroep. Er zijn zelfs nog vijf dames al vijfentwintig jaar actief als vrijwilligster; complimenten waard! Naast de regelmatige
bezoeken aan zo’n 30 gasten, organiseert de afdeling door het jaar heen allerlei leuke activiteiten voor de gasten, waardoor hun dagelijks bestaan wordt veraangenaamd. Door het coronavirus
kunnen de geplande activiteiten van dit feestjaar helaas niet doorgaan, daarom zijn alle gasten en vrijwilligers getrakteerd op een heerlijk taartje. De afdeling dankt hierbij de vier bakkers voor hun samenwerking en bereidheid om dit alles mee te realiseren. En voor onze gasten: “Wat in het vat zit verzuurt niet! “, het jubileum vieren we gewoon in 2021, want dan bestaan we 25 en 1 jaar!

Kersttocht Biezenmortel 2020

De Stuurgroep Kersttocht Berkel – Enschot – Udenhout – Biezenmortel heeft in haar vergadering van 4 juni 2020 besloten de op 19 december 2020 geplande Kersttocht in Biezenmortel NIET te laten plaatsvinden.
We achten de kans erg klein om in december een sfeervolle kersttocht te kunnen organiseren, gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus. De toekomst is hiervoor nog te onzeker.

Daarom willen we de Kersttocht in Biezenmortel verplaatsen naar ZATERDAG 18 DECEMBER 2021.

In mei 2021 ontvangt u voor de kersttocht Biezenmortel in 2021 het aanmeldingsformulier.
We hopen dat u dan weer net zo enthousiast bent als afgelopen jaren. Samen gaan we er dan weer een mooie tocht van maken.

We vinden het zeer spijtig dat we deze beslissing hebben moeten nemen maar hopen op uw begrip hiervoor.

Stuurgroep Berkel – Enschot – Udenhout – Biezenmortel

Unentse Sprokkels 17 vanaf 6 juni verkrijgbaar!

Het was ook voor ons even wennen om in een vrijwel lege zaal onze nieuwe uitgave te presenteren. Maar ga er rustig even voor zitten en u krijgt in het kort al een idee wat er in deze nieuwe Sprokkels te lezen is. Er zijn weer vele mooie verhalen met unieke foto’s over o.a: Udenhoutse jongens in het leger van Napoleon, Vroedvrouw juffrouw van der Sterren, Broeder Tarcisius van den Bijgaart, het mooie gildevaandel en het fotoalbum van de familie Rokven. Natuurlijk ontbreken onze bekende rubrieken niet.

Hierbij vindt u de link naar de online presentatie van onze nieuwe uitgave Unentse Sprokkels 17.
Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=cd2QXB9wtKw

De verkoop van Unentse Sprokkels 17 start dan op zaterdag 6 juni om 10.00- 13.00  uur bij ’t Schoor, ingang achterzijde, of bij de verkooppunten Fotogalerie Angelique, Electro World Hoppenbrouwers, Top-Toys/Nogmaals in Udenhout en bij Bakkerij Geerts in Biezenmortel. Daarnaast is ’t Schoor ook elke donderdag weer geopend van 11-15 uur om uw exemplaar op te halen of om een bezoek te brengen.

De boekenverkoop  op ’t Schoor vindt alleen plaats met gepast contant betalen (€ 10,- per exemplaar) of per pin.

Wij wensen u veel lees-en kijkplezier!

 

Flinke verstopping riool door vochtige wegwerpdoekjes

In de afgelopen weken is de gemeente bezig geweest met een flinke verstopping in het rioolgemaal De Mortel, aan het Verzonken Kasteel in Udenhout. Deze verstopping kan gemakkelijk  voorkomen worden door rekening te houden met wat u door de wc spoelt.

Wat mag u door de wc spoelen?
Alles wat u door de wc of gootsteen spoelt, komt in het riool terecht. Sommige producten kunnen het riool verstoppen of vervuilen. Daarom mag u niet al uw afval door de wc spoelen. Eigenlijk is het heel simpel. Alleen de drie p’s mogen in het toilet: plas, poep en (wc-)papier.

Vochtig toiletpapier is meestal afbreekbaar. Toch is het beter om vochtig toiletpapier niet door te spoelen, om verstoppingen te voorkomen. Alle andere doekjes voor persoonlijke hygiëne, zoals babydoekjes, schoonmaakdoekjes en make-up reinigingsdoekjes, zijn niet afbreekbaar. Die moet u in de afvalbak doen. 
Op afvalscheidingswijzer.nl kunt u opzoeken wat in welke afvalbak hoort.

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Johan Vriens van de gemeente. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 – 51 42 53 43.
Klachten kunt u melden via www.tilburg.nl/melden, de BuitenBeter app en via telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief).

Samen houden we Tilburg schoon.