De Culturele Steenoven is een initiatief van trio Theo Hoppenbrouwers, Marcel Degen en Pieter Michielsen. Het initiatief is opgepakt door een aantal vrijwilligers, die zitting hebben genomen in het Bestuur en de Werkgroep. De initiatiefnemers vormen de Raad van Advies.
Er is gekozen voor de ANBI stichtingsvorm, wat diverse financiële mogelijkheden biedt.

Het doel dat is gesteld is de cultuur in Udenhout en Biezenmortel een boost te geven, nu er door het toedoen van de coronapandemie zoveel verdwenen is. Omdat de Steenoven tussen de beide dorpen ligt en het in het DNA zit opgesloten, was de naam redelijk snel geboren. Gezien de brede populatie van de inwoners van Udenhout en Biezenmortel hoeft cultuur niet alleen hoogdravend te zijn, maar kan zich bijvoorbeeld ook uiten in zeemansliedjes. Het is daarom niet vreemd dat het aanbod van De Culturele Steenoven moet passen voor alle doelgroepen inclusief de bewoners van Prisma en ASVZ. Niet alles zou iedereen hoeven aanspreken, maar het programma moet wel alle geledingen dienen.
Een ander doel dat gesteld is, is om niet de oude evenementen als Festipet en Unentsemert nieuw leven in te blazen, maar vooral nieuwe initiatieven te ontplooien.
Het startjaar van de Stichting is 2022. Onder een aantal thema’s zijn inmiddels activiteiten ontwikkeld.
Het thema Publieke Waarden heeft de wandeling langs 20 beelden opgeleverd. Als uitvloeisel hiervan komt er een fietstocht en een QRCode bij de beelden voor het opvragen van informatie. Het reeds verschenen boekje over de wandeling komt digitaal beschikbaar. Het thema Verborgen Hout komt met activiteiten als: natuurlijke schoonheid, kerkbanken, orgelconcerten, boomzaagkunst, bomenknuffelen, ideeën boom en een fietstocht langs markante bomen. 
Een experiment als kettingzaag beelden maken wordt niet geschuwd. Heeft u ideeën voor zo’n beeld?
Er komt een Middag van ’t Gedicht, er zijn immers meerdere dichters in Udenhout. De een wat bekender dan de ander, maar ook veel mensen, die er (nog) niet mee naar buiten treden. Zij worden allen aangemoedigd deel te nemen.
Zoek 10 verschillen tussen Udenhout en Biezenmortel is een thema wat uitgewerkt wordt. Een fotowedstrijd is in de maak, waar een zestal thema’s centraal staan met een jury en expositie. Uiteraard in samenwerking met Fotoclub Focus.
Lezing bij ’t Schoor, sportieve wedstrijd en haaks daarop een evenement “Toost” op 18 november a.s. in ’t Plein staan op de planning.

In de zomer van 2023 wordt de eerste editie van de Biënnale (tweejaarlijks evenement) voorbereid met kunst exposities, stoeptheater etc. Kleinschalige kunst door het hele dorp staat hierbij centraal. Het programma moet meerjarig wisselende thema’s gaan krijgen. Vooral voor en door mensen uit Udenhout en Biezenmortel. De Stichting wordt ondersteund door de Dorpsraad, maar ook door de bedrijven in onze dorpen.

Tekst : Joost Festen, de Wegwijzer.

Meer informatie is te vinden op:www.culturelesteenoven.nl

Een Vrijwilliger in het Zonnetje

Bart Vissers
Zesentwintig jaar geleden kwam Bart Vissers vanuit Helvoirt in Biezenmortel wonen en vrijwel meteen werd hij actief als vrijwilliger in de Vorselaer, 22 jaar ook als bestuurslid.
Eind juli is Bart vanwege zijn hoge leeftijd en om gezondheidsredenen gestopt, ook al blijft hij, tot er een nieuwe beheerder is, wel vrijwilliger bij de activiteiten van Contact 50. Hij biljart zelf nog graag mee. Bart was “sleutelfiguur” in de Vorselaer, letterlijk en figuurlijk. Hij was er bijna elke dag.: “als er wat te doen was, was ik er!” Deuren openen, alles klaarzetten voor evenementen en wekelijkse activiteiten zoals bingo, kaarten, biljarten. En aan het eind 
weer alles opruimen en afsluiten. Maar ook de kas bijhouden, klusjes doen (Bart heeft een technische achtergrond), en niet te vergeten bestuurswerk. En als onverwacht het alarm afging en de alarmcentrale belde (ook ’s nachts), was Bart er “als de kippen bij”. De Vorselaer was als een tweede huis voor Bart, daarbij gesteund door echtgenote Joke, die koffie schonk, en de was en schoonmaakklussen deed voor de Vorselaer.
De laatste jaren is het rustiger geworden in de Vorselaer. Corona legde de activiteiten lang stil, de kerk is gesloten, er zijn geen uitvaarten meer in de kerk en dus ook geen koffietafels in de Vorselaer. Voor feesten en partijen werden door de inwoners van Biezenmortel andere  locaties gezocht. Bart en Joke zijn benieuwd hoe een en ander zal gaan lopen nu de feestzaal vernieuwd is en er naar een nieuwe beheerder uitgekeken wordt.
Bart is 21 jaar bestuurslid van de KBO in Biezenmortel geweest. Inmiddels is de KBO gefuseerd met Contact 50 in Udenhout. Van alle klusjes, die Bart voorheen ook voor de kerk deed, is het houten kruisjes maken voor overledenen overgebleven. Deze kruisjes met naam worden op het kerkhof geplaatst tot er
een steen op het graf van de overledene komt. Bart blijft die kruisjes voorlopig maken. En verder ziet hij het wel, er zijn nog altijd klusjes te doen in huis en tuin. En…….. hij gaat het rustig aan doen.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.
Foto: Henny Schilders, de Wegwijzer.

Damesvoetbal voor 30 plussers

Aan alle dames boven 30+ die het voetbalspel nog steeds leuk vinden of nooit gevoetbald hebben en het toch leuk vinden om op het veld te staan dagen we uit. 
Binnen svsss zijn we gestart met een dames 30+ team. Dus lijkt het je wat om eens in de 3 a 4 weken op een vrijdagavond te voetballen(7 tegen 7) wij heten je van harte welkom! 

Wil je meer informatie neem contact op met priscilla1988vriens@hotmail.com

Hoppenbrouwers Techniek deelt unieke strijd met cyberaanval in boek ‘Hack’

‘Technisch dienstverlener pleit voor noodnummer 1-1-5 voor gehackt bedrijf’

Er moet een meldpunt komen voor bedrijven die zijn gehackt. Dit meldpunt à la 1-1-2 kan meteen eerste opvang en hulp bieden bij een ‘digitaal ongeval’. Directeur Henny de Haas van Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek, pleitte hiervoor tijdens een symposium op 14 september 2022 over Cybercriminaliteit in Vught. “Ook al ben je verzekerd tegen cybercrime en krijg je uiteindelijk hulp van externe professionals, voor de eerste acties zit je met je handen in het haar. Een centraal loket kan helpen om direct en slagvaardig te reageren. Geen overbodige luxe, want het is niet de vraag of je wordt getroffen, maar wanneer,” aldus de Haas.

Hij is ervaringsdeskundige tegen wil en dank. In juli vorig jaar werd zijn bedrijf Hoppenbrouwers met ruim 1600 medewerkers en 20 vestigingen in het land, slachtoffer van een wereldwijde cyberaanval. Dankzij een unieke gezamenlijke krachtinspanning van de medewerkers kon worden voorkomen dat de activiteiten van het bedrijf stil kwamen te liggen. Sindsdien zet Henny de Haas zich ervoor in om bedrijven en organisaties bewust te maken van de enorme impact van een hack. Zo wees hij al eerder in een gezamenlijke brandbrief met VNO-NCW aan minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeṣilgöz-Zegerius op het belang van een snelle melding van actieve cybercriminelen in Nederland, zodat bedrijven extra alert kunnen zijn. Bovendien pleit hij voor een deltaplan voor ICT, waarmee de online veiligheid in Nederland op lange termijn gewaarborgd kan worden. De minister heeft hierop nog niet gereageerd.

Boek ‘Hack’
De kans dat bedrijven te maken krijgen met een brand is 1 op de 8.000, de kans op een inbraak is 1 op de 250 en de kans op een cyberaanval is 1 op de 5*. Uit angst voor reputatieschade treden de meeste bedrijven die dit overkomt er over het algemeen nauwelijks mee naar buiten. Henny de Haas heeft echter juist bewust gekozen voor openheid. In het boek ‘Hack’ vertellen hij en zijn medewerkers over hun bijzondere strijd tegen de cyberaanval en de impact die de gebeurtenis heeft. Hoppenbrouwers vindt het belangrijk deze ervaringen breed te delen, om bedrijven bewust te maken van de impact van een cyberaanval. Henny de Haas, directeur-eigenaar zegt: ”Naast bewustwording hoop ik dat dit boek de overheid meer inzicht geeft in de grote invloed van cybercriminaliteit op het bedrijfsleven. En dat het ertoe leidt dat er stappen worden gezet, zoals het 115-alarmnummer.”

Wereldwijde hack
De hack waar Hoppenbrouwers in juli 2021 mee te maken kreeg, was onderdeel van een wereldwijde aanval via het Amerikaanse softwareprogramma Kaseya. De Haas geeft aan: ‘We schrokken enorm toen de aanval ons overkwam op een willekeurige vrijdagmiddag, maar het gaf ons ook veel inzichten. Door de aanpak van de daders (Russische organisatie REvil) op wereldwijde schaal hadden we deze aanval niet kunnen voorkomen. Echter, door onze uitstekende informatiebeveiliging en de grote inzet van bijna 200 medewerkers met en zonder ICT-kennis, kregen we de gevolgen ervan wel in dat weekend onder controle. Hierdoor heeft ’t ons slechts 400.000 euro gekost, terwijl de schade van een dergelijke aanval vaak enorm is en een periode van drie weken in beslag neemt, daarnaast eisen cybercriminelen meestal 2% van de jaaromzet aan losgeld.’

Openheid
In tegenstelling tot veel andere Nederlandse bedrijven die te maken hebben met cybercriminaliteit, was de directeur van Hoppenbrouwers vanaf het begin heel open over de hack waarvan zijn bedrijf slachtoffer was geworden. Hierdoor werd hij door veel verschillende media benaderd en daardoor ook door allerlei bedrijven. Die brede belangstelling was voor de technisch dienstverlener aanleiding om de ervaringen te delen in een boek, genaamd ‘Hack’. Hierin wordt nagenoeg van minuut tot minuut weergegeven wat zich op allerlei fronten bij Hoppenbrouwers afspeelde vanaf het moment dat de hack werd ontdekt, totdat het bedrijf na twee dagen weer live ging. Een managementboek, maar tegelijkertijd ook een spannend jongensboek.

Henny de Haas overhandigde tijdens een seminar over cybercriminaliteit, het eerste exemplaar aan Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland. Zij benadrukte tijdens de paneldiscussie, evenals de andere sprekers Pim Takkenberg (directeur Cybersecurity bij Northwave) en Piet Bel, senior alliance manager bij AMSL hoe belangrijk het is het risico van cybercriminaliteit zeer serieus te nemen en je ertegen te beschermen. Om het groeiende probleem van ransomware de baas te kunnen worden, is openheid over incidenten wat Oldengarm betreft essentieel.
Het boek ‘Hack’ is vanaf vandaag downloadbaar via de website van Hoppenbrouwers.
Ook deelt het bedrijf het boek proactief met medewerkers en relaties.

Over Hoppenbrouwers Techniek
Hoppenbrouwers Techniek begon ruim 100 jaar geleden als eenmanszaak in Brabant en is inmiddels uitgegroeid tot een modern technisch dienstverlener met het Predicaat Koninklijk. Het bedrijf is de technisch dienstverlener die van A tot Z ontzorgt. Vanuit haar 20 vestigingen in heel Nederland ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, scholen en particulieren. Eén van de grootste succesfactoren zijn de medewerkers; zij staan altijd op één. Zij krijgen volop kansen om zich op uiteenlopende gebieden te ontwikkelen en er is veel aandacht voor werkplezier. Tenslotte zorgen tevreden medewerkers voor tevreden klanten.

*bron onderzoek van ABNAMRO naar cyberveiligheid bij 233 bedrijven, april 2022

Survival run 2022

Dit jaar willen voor de verandering ons richten op de voorbereiding en de vrijwilligers die te maken hebben met de survival run.
Pieter Versteijnen heeft in een interview inzicht gegeven wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een survival run. In Udenhout is de organisatie in handen van SAF: Survival and Feelgood. SAF is alleen gericht op de organisatie van de run. Daarnaast is er STU: Survival Team Udenhout, de survivalclub met een paar honderd leden waaronder veel jeugdleden. De leden van STU helpen SAF mee om de run te organiseren. Zelf is Pieter lid van STU en doet hij ook mee met de run. Wat het inhoudt vertelt Pieter met veel enthousiasme. Het begint al in februari als er gekeken wordt naar het parcours en welke hindernissen er moeten komen. Een groep binnen SAF buigt zich over de hindernissen omdat zij het totaaloverzicht hebben en zorgen voor voldoende afwisseling van de hindernissen. Tijdens het afgelopen jeugdkamp hebben jeugdleden ook ideeën gegeven voor hindernissen. Dat bouwen begint al in augustus en dan zien we her en der in het dorp, vooral in het buitengebied, hindernissen verschijnen. Deze worden gebouwd door zo’n 20 à 30 vrijwilligers van binnen en buiten STU. Op de wedstrijddagen zijn er veel meer vrijwilligers nodig omdat er bij iedere hindernis of een deel van een combinatiehindernis minstens twee juryleden moeten staan. Ook bij de start en finish zijn vrijwilligers nodig. Zo’n 100 à 150 vrijwilligers zijn dan in touw om het evenement mogelijk te maken. Het zijn vaak vrienden en familieleden van de leden van STU die zich als vrijwilliger melden.
Naast deze dagen heeft STU ook zo’n 50 vrijwilligers die het hele jaar door de trainingen begeleiden, waarvan 44 jeugdtrainers. Survival is namelijk een sport die veel techniek vraagt en die moet goed aangeleerd en vervolgens getraind worden. De ontwikkeling van de techniek gaat op dezelfde manier als bij judo en zwemmen. Een jeugdlid behaalt gekleurde bandjes naar gelang het niveau hoger wordt: van wit naar geel, naar oranje, naar groen. Dat zijn vooral de technieken. Daarna kunnen kleuren behaald worden op grond van prestatie: blauw, bruin en zwart. Die prestaties lever je bij wedstrijden, runs, voor recreanten of voor licentiehouders die voor kampioenschappen meedoen. Er zijn runs in verschillende categorieën. De zwaarte van een run hangt af van de lengte van een run die kan variëren tussen 5,5 en 21 kilometer en de zwaarte en combinaties van hindernissen. In Udenhout is er geen korte run, alleen in de twee zwaardere categorieën: MSR (Midden Survival Run) en LSR (lange Survival Run). Ieder jaar kijk ik weer met bewondering naar de prestaties van alle deelnemers en dat zal ook dit jaar weer zijn.

Tekst en foto: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer.

Goed ‘mèrt-weer’ tijdens de Kindermarkt!

Goed Mèrt-weer i.p.v. Snèrtweer was het zondag tijdens de derde editie van de kindermarkt die door de ondernemersvereniging op het Theaterplaats werd georganiseerd. Waar de afgelopen dagen nog deels gevuld werden met de (voor de natuur broodnodige) regenbuien, was het zondag prima weer voor zowel verkoper als koper.
 
Rond het middaguur ben ik een kijkje gaan nemen op de Theaterplaats om te kijken hoe het de jeugdige verkopers uit Udenhout en omstreken verging. De eerste indruk was meteen een hele goede. Ik hoorde gezellige live-muziek, zag een goed gevuld terras en even later was ik nog getuigen van een optreden van ‘D-reaction crew’. De kraampjes waren zo opgesteld dat geen enkele ‘marktkoop-kid’ mocht klagen over de klandizie. Sterker nog…. ik zag de eerste vaders iets na half een al weer op het Tongerloplein arriveren met een nieuwe lading te verkopen producten die nog ergens op zolder achter een schot vandaan gevist waren. Spelletjes in alle soorten en vormen, kleding, schoenen en dat alles ook nog eens in alle maten
en voor alle leeftijden.
Geheel volgens traditie was er bij verschillende kraampjes op een gegeven moment alleen nog maar een van de ouders te bespeuren omdat de marktkoop-kids zelf even wat ‘marktonderzoek’ aan het doen waren bij andere kraampjes… Dit onderzoek vond opvallend vaak plaats bij de ijskraam, bij de suikerspin of bij de kraam waar je iets lekkers kon krijgen van Rosaly’. Ook bij de glittertatoo en het button-maken was het opvallend druk. Het toeval wil dat nou juist dát alle kraampjes waren waar de deelnemers een traktatie van de OVU konden krijgen.
Aan het einde van de middag was de markt weer voorbij en mochten alle niet verkochte producten, samen met de producten die bij een andere kraam gekocht waren, weer mee naar huis… Volgend jaar zijn de meeste ongetwijfeld weer van de partij!

Een groot compliment richting de OVU is zeker op zijn plaats!

 

 

 

 

 

 

Tekst: Pieter Michielsen, De Wegwijzer
Foto’s: Angelique de Graaij,
Wereldberoemd fotograaf uit Udenhout

Het Katholieke, Roomse leven in Udenhout

in twee nieuwe boeken van ’t Schoor

Op vrijdagavond 9 september zijn ongeveer honderd personen aanwezig in ’t Plein bij de presentatie van twee nieuwe boeken die door Erfgoedcentrum ’t Schoor worden uitgegeven. Kees van Kempen, voorzitter en tevens lid van het schrijversteam opent de avond, waarna hij het woord geeft aan Luud de Brouwer die de geschiedenis vertelt over de geschiedenis van de Udenhoutse parochie. Die parochie is er gekomen na een lange strijd tussen Udenhouters en de Oisterwijkse pastoor. Dat heeft tientallen jaren geduurd en heeft geleid tot heftige
taferelen. De Oisterwijkse pastoor is beschuldigd dat hij zijn taak niet goed vervulde. Hem is op het laatst de toegang geweigerd tot de Udenhoutse schuurkerk. Zelfs is gedreigd om
geweld te gebruiken als hij zou volharden in zijn pogingen om binnen te komen. Duidelijk is dat financiële belangen zwaar wogen. Ook in die tijd ging het dus niet alleen om geestelijke
en spirituele aspecten, maar speelde aardse belangen ook zeker een rol. Uiteindelijk is die  Udenhoutse parochie er gekomen en pastoor Elias Robben heeft op 9 augustus 1722 het eerste kind in het doopboek ingeschreven. Bijzonder is dat in deze tijd de zelfstandigheid ook weer geschiedenis is. De parochie Udenhout is inmiddels gefuseerd met de parochie van Berkel-Enschot en Biezenmortel en is nu parochie Johannes XXIII. Het grote verschil is dat deze in harmonie tot stand is gekomen.
Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door Kees van Kempen die vertelt over de biografie van pastoor Petrus van Eijl. Deze pastoor is 18 december 1903 gestart met het bijhouden van een parochie dagboek en heeft dit 31 jaar volgehouden. Het geeft een prachtig beeld over alle zaken die de parochie in die tijd bezighield. Duidelijk blijkt uit zijn verhaal
dat de pastoor een grote stempel heeft gedrukt op het dorp. Hij heeft veel gebouwd: het patronaat en de katechismuskapel. Hij was ook een hoeder van de normen en waarden van de katholieke kerk zoals hij die zag en dat was zeer behoudend en conservatief. Ruimte voor niet katholieken in Udenhout was er voor hem niet. Moderne zaken als een uitvoering van de harmonie voor mannen en vrouwen tegelijk kon in zijn ogen niet. Hij kwam dan ook in conflict met burgers die vooruitstrevendere ideeën hadden en die deze ook naar voren brachten zoals Burgemeester van Heeswijk en dokter Lobach. Pastoor van Eijl was ook erg geïnteresseerd in geschiedenis en heeft veel moeite gedaan om informatie uit het verleden op te sporen en uit te zoeken. Zelf droeg hij bij aan het bewaren van informatie voor het nageslacht door zijn parochiedagboek.
Na deze boeiende inleidingen zijn de eerste boeken overhandigd aan pastoor Dorssers en pastoor Looyaard. In een dankwoord gaf pastoor Dorssers aan dat door het voortschrijden van de tijd, het verleden groeit en dat iedere tijd zijn ‘eigen-aardigheden’ heeft. Dat wat in de ene tijd vanzelfsprekend is, dat in een andere tijd volstrekt niet meer opgaat. Dat maakt het zo boeiend om deze boeken te lezen. Beide boeken zijn voor tien euro te koop.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de wegwijzer.

De Sociale Raad Tilburg zoekt nieuwe collega’s

De Sociale Raad Tilburg zoekt nieuwe leden: inwoners die actief zijn in de wijk/stad/dorp, die ervaringen van inwoners kennen en signalen van hen opvangen. 
De Sociale Raad Tilburg (SRT) is een onafhankelijke adviesraad. De opdracht van het college van burgemeester en wethouders is om hen gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en thema’s als armoede, passend onderwijs en inburgering.

Profiel – algemeen
Jij bent een actieve inwoner uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel.
• Je weet wat er speelt in jouw buurt, stad of dorp.
• Je kunt wat jij ziet en hoort vertalen naar aandachtspunten voor de SRT.

Profiel – specifiek
De Sociale Raad Tilburg heeft drie vacatures en daarom hebben we diverse wensen. Gezien de huidige samenstelling zoeken wij uitbreiding van kennis en ervaring rondom de volgende  thema’s:
• kinderen en jongeren en actieve betrokkenheid bij hen
• de leefwereld van mensen met psychiatrische problematiek
• Participatiewet: kennis van beleid en uitvoering
• inburgeraars en nieuwe Nederlanders
• het snijvlak van onderwijs en het sociaal domein
• DB-ervaring op bestuurlijk vlak en in het bijzonder van de portefeuille personeelszaken

Als Sociale Raad Tilburg worden we graag verrast!
Denk jij dat jij een bijdrage kunt leveren aan het werk van de Sociale Raad Tilburg dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren.

Procedure
Solliciteren kan tot 19 september 2022.
– Per mail: m.van.bavel@socialeraadtilburg.nl
– Schriftelijk: Sociale Raad Tilburg, tav mevrouw M. van Bavel, beleidsmedewerkster, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.
Voor meer informatie: mevr. M. van Bavel, telefoon: 013-4671955 / 06-12547529
Voor de hele vacaturetekst en meer informatie over het werk van de SRT: De Sociale Raad Tilburg

Violenactie Basisschool De Wichelroede

Vanaf donderdag 8 september 2022 kunt u ze weer aan de deur verwachten, de kinderen van basisschool De Wichelroede. Ook dit jaar hebben we weer de bekende winterviolen in de bekende kleuren;

  • Blauw
  • Wit
  • Oranje
  • Bosviooltjes (paars-wit)

Kortom, een ruime keuze aan mooie viooltjes om uw tuin mee op te vrolijken.

Bovendien steunt u hiermee de kinderen van De Wichelroede. De opbrengst van deze actie is namelijk volledig voor hen bestemd. Met dit geld worden diverse projecten ondersteund op de onder- en bovenbouw.

Uw bestelling kunt u afhalen op zaterdag 15 oktober 2022 tussen 9.00 en 12.00 uur, op de speelplaats van de bovenbouw aan de van Heeswijkstraat 1b in Udenhout.  
Let op: Niet opgehaalde violen worden direct na het afhaalmoment (om 12.00 uur) weggegeven aan een goed doel. Wij kunnen deze niet voor u bewaren om ze op een later tijdstip alsnog op te halen.

Vergeet uw afhaalbewijs niet mee te nemen en denk aan een krat of doos om uw violen in te vervoeren.

Bedankt alvast!
Namens de Oudervereniging Basisschool de Wichelroede

Diamanten bruiloft, Tiny en Fien Hamers -Jansen

Op 11 september is het 60 jaar geleden dat Tiny en Fien samen trouwden in het Raadhuis en in de Lambertuskerk in Udenhout. Wanneer ze mij aan de keukentafel hun trouwalbum laten zien, zie ik een prachtig, stralend bruidspaar. De pretogen van Tiny vallen op, de ogen, waarop Fien zegt gevallen te zijn.
Fien en Tiny ontmoetten elkaar op de Berkelse kermis. Tiny kwam uit Berkel, Fien woonde in het huis aan de Kreitenmolenstraat, waar ze nu nog samen wonen. Fien twijfelde eerst of Tiny de juiste man voor haar was en de verkering is een paar jaar uit geweest. Maar er bleef contact, want Tiny bezorgde brood van de Coöp en kwam daardoor ook bij Fien aan huis.
Samen kregen ze twee dochters, Rianne en Anita, en inmiddels telt het gezin al 16 leden met schoonzoons, kleinkinderen en al 2 achterkleinkinderen.
Als broodbezorger en later bij de CeHaVe was Tiny altijd onder de mensen en hoorde hij hun lief en leed. In de vrijetijd was hij actief in het bestuur van de buurt Carnavalsclub en in de vogelclub. Fien heeft 37 jaar met veel plezier in het Gemengd Koor gezongen en ook in het Dameskoor, bij rouw-en trouwdiensten.
Tiny is inmiddels 88, Fien 86. De broers en zussen van Tiny zijn allemaal overleden, Fien heeft nog een zus, die jammer genoeg niet bij hun 60 jarig trouwfeest aanwezig kan zijn. Beiden kijken terug op een heel fijn gouden bruiloftsfeest 10 jaar geleden. Op 11 september vieren Fien en Tiny, nu in iets kleinere kring, hun diamanten bruiloft met hun gezin, buren, vrienden en kennissen in Café ’t Centrum.
Als ik hen vraag of ze terugkijken op een goed leven samen, zeggen ze beiden meteen en volmondig Ja!
De Wegwijzer wenst Fien en Tiny en hun gezin een heel fijn bruiloftsfeest en alle goeds.

 

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto: Fotografie Simone