Berichten

Foto van de maand december 2016 van “Focus op Udenhout”

 

De foto van de maand december 2016 van “Focus op Udenhout” is geworden, De leemputten in de winter, van Frans van Asten. Wij feliciteren Frans met het maken van deze mooie foto.

Leemputten

Natuurgebied de Udenhoutse de Leemputten vormt ook in de winter een mooie plek om foto’s te maken. |Het is een gebied van kuilen en putten dat in de loop der jaren is ontstaan door de winning van leem voor de “Steenfabriek Udenhout”. We hebben hier te maken met een in eerste aanleg kunstmatige en uit utiliteitsgronden tot stand gekomen natuurgebied, dat enige tijd min of meer aan zijn lot werd overgelaten. Zonder de Leemkuilen zou de blik gedwaald hebben over uitgestrekte vlakten grasland maar thans bezit het landschap hier, door zijn met loofhout omzoomde watervlakten, een geheel eigen karakteristiek. De Stichting Het Brabants Landschap heeft dit al jaren geleden begrepen toen het, met vooruitziende blik, er in slaagde beslag op dit gebied te leggen. Haar Leemkuilen vormen een afgerond bezit van 33 ha. Ongeveer 23 ha hiervan bestaat uit leemkuilen, destijds ontstaan door de primitieve leemwinning van de in de buurt gelegen steenfabriek. Met schop, kruiwagen en kipkar ontstond hier een milieu, dat zich laat vergelijken met onze voedselarme vennen, welke – zoals bekend – zich door een eigen flora plegen te onderscheiden.

De plassen ten zuidwesten van de Heusdense Baan liggen er nog precies zoals ze jaren geleden gemaakt werden: betrekkelijk kleine plassen, gescheiden door dammen, waarover eens de leem werd afgevoerd. Op deze dammen heeft zich zeer schilderachtig houtgewas ontwikkeld. Sommige plassen liggen geheel geïsoleerd, andere staan door greppeltjes met elkaar in verbinding. Deze situatie vormde een bij uitstek gunstige omstandigheid voor het doen ontstaan van milieuverschillen met de daaraan inherente vergroting van de soortenrijkdom op het gebied van flora en fauna. De leemkuilen vormen een broedgebied voor de canadese gans, de nijlgans, de wilde eend, aalscholvers en oeverzwaluwen.

Er kunnen nieuwe foto’s ingezonden worden voor de expositie in oktober 2017, elke maand word er weer een foto van de maand gekozen en gepubliceerd, te beginnen met de maand oktober. De foto’s hoeven nu niet alleen van inwoners van Udenhout en Biezenmortel te komen. Ook inwoners van omliggende gemeenten kunnen deel nemen aan deze foto van de maand verkiezing en de foto expositie in oktober 2017.

Probeer uw foto’s in te sturen in de hoogste kwaliteit, Stel daarvoor, indien mogelijk uw camera in op hoogste kwaliteit (zie eventueel de handleiding van uw camera). Lukt het niet, dan kunt u ook bij ons naar de clubavond van onze fotoclub komen, dan leggen wij u uit hoe u met uw camera de hoogste kwaliteit foto’s kunt maken. Gratis Lid worden van Fotoclub Focus Udenhout kan natuurlijk ook, stuur daarvoor een mail naar een van de onderstaande e-mail adressen.

Het is nu herfst het mooiste seizoen om foto’s te gaan maken in de natuur, met al die verschillende kleuren. Denk niet mijn foto is niet goed genoeg. Dat er meer fototalent in Udenhout en omgeving rondloopt is zeker, dat is wel bewezen door de mooie foto’s die 22 en 23 oktober zijn geëxposeerd in het Atrium van woonzorgcentrum de Eikelaar te Udenhout. Mogelijk is de lezer wat terughoudend met het insturen van fotomateriaal vanuit het idee dat zijn foto’s niet zouden voldoen aan allerlei technische eisen. Flauwekul; in ieder van ons schuilt een fotograaf. Laat u niet weerhouden en mail uw unieke opnames naar p.kollenburg@gmail.com of naar info@fotoclubfocus.nl Uit het totale aantal inzendingen maken wij een selectie van zo’n 80 foto’s die in formaat 30 x 40 cm worden tentoongesteld op de foto-expositie in oktober 2017

De focus wordt voor de komende expositie volledig gelegd op Udenhout en de omliggende natuurgebieden, dus ook de Oisterwijkse bossen en de Kampina.

De eerste foto’s zijn inmiddels al binnen, dus pak je camera, ga op pad en stuur in die foto’s.

 

Namens “Focus op Udenhout”, Peter van Kollenburg