Berichten

Anekdotes in de klas

Grappige voorvallen op een gewone basisschool, uit de plaatselijke boekenkast.

Onze dorpsgenoot Gerhard de Wit heeft in zijn vele jaren als docent op de Basisschool de uitspraken opgetekend, die kinderen met regelmaat doen als de woordenschat nog niet zo groot is. Een aantal van deze anekdotes verscheen al eerder in het schoolblad, maar de fanatieke verzamelaar, die De Wit toch wel genoemd mag worden, heeft ze nu verzameld in een handzaam boek van zesentachtig pagina’s.

Het is een vermakelijk stukje leesvoer geworden dat je zeker niet in één keer tot je zult nemen. Het is een boekje dat je met regelmaat zult pakken en weer wegleggen om een of twee bladzijden te lezen en je lachspieren te laten werken als je weer een aantal kromme uitspraken leest van de jonge kinderen. Ze kunnen zo heerlijk de woorden die ze van volwassenen hebben gehoord verbasteren, zodat je toch even moet nadenken. Even word je dan op het verkeerde been gezet om te denken: wat bedoelt hij of zij nu eigenlijk met een woord dat als klank aardig overeenkomt, maar er in letterlijke zin behoorlijk naast zit. Soms ook worden voor ons bekende woorden voorzien van een totaal andere betekenis. Voorbeeld: “een mysterie is een gebouw waar ministers vergaderen”.

Meestal beslaat een anekdote slechts één of twee zinnen. Een enkele keer is een anekdote uitgespreid over een paar bladzijden, een verhaaltje van een voorval dat je wel degelijk doet grijnzen en soms echt lachen. Kinderen kunnen immers zo direct en gevat zijn dat ze je verrassen met rake uitspraken, die ze zelf in de grootste onschuld doen, en zonder te beseffen dat een verbastering wellicht iets totaal anders kan betekenen dan ze feitelijk bedoelen te zeggen.

Het is heerlijk om deze verzameling anekdotes te lezen. Echt een boekje om jezelf maar ook een ander mee te verrassen. Zeker als jijzelf of de ander ervaring hebt/heeft met jonge kinderen. Een fijn cadeautje voor de komende feestdagen.

Op 5 november jl. is het door Gerhard Wit geschreven c.q. verzamelde werk onder de titel Anekdotes in de klas verschenen bij Boekscout.nl. Op de website van de uitgever is het boek te bestellen, maar ook in iedere boekhandel, onder vermelding van de titel en schrijver of het unieke ISBN-nummer ISBN 978-94-645-0011-0 / 9789464500110.
Het alleraardigste boekje vol met kromme uitspraken van kinderen ook te koop in ons dorp bij de Readshop, die we sinds kort rijk zijn.

Tekst: Joost Festen, de Wegwijzer