Berichten

Meerdere arrestaties in Udenhout

Dankzij strakke actie van wijkbewoners en politie en de WhatsApp-BuurtPreventie!

Dinsdagavond rond half negen, meldt een wijkbewoner op één van de Udenhoutse WhatsApp-BuurtPreventie-groepen (WABP), een onbekend persoon in zijn tuin te hebben aangetroffen, die zich na ontdekking snel uit de voeten maakte. Even later later komt het bericht dat de politie door de wijk rijdt en meerdere verdachte personen zoekt. Kort daarna volgt het bericht dat de politie een aanhouding heeft verricht. Een klein uurtje later volgt het slotbericht van de coördinator van de buurtapp. Het is een bedankje aan de wijkbewoners van hun wijkagent: “Heel veel dank dat u allen zo alert was. Er heeft een diefstal met geweld plaatsgevonden en door uw meldingen hebben meerdere aanhoudingen plaatsgevonden”. Veel duimpjes volgen.

Ik spreek wijkagent Harm Muntz enkele dagen na het incident. Hij is nog steeds vol lof over de alertheid van en communicatie met de wijkbewoners. De betrokkenheid van de wijkbewoners was cruciaal voor een trefzekere inzet van de politie. “Zonder dat samenspel was de kans op dit resultaat een stuk kleiner geweest” zegt Harm. Aanleiding was een uit de hand gelopen verkoopsituatie. De “kopers” bleken niet de intentie te hebben om de verkoper te betalen en dat mondde uit in een diefstal met geweld. Harm was zelf in dienst en dicht in de buurt toen hij een spoedmelding kreeg. Met het slachtoffer in de auto zocht hij de wijk af naar de verdachten. Heel veel mensen waren door de app-berichten naar buiten gekomen. Uiteindelijk kon de politie diverse verdachten in de wijk arresteren. De inzet van de politie bleef overigens niet alleen tot de wijk beperkt. Ze had alle invalswegen afgezet en voertuigen die Udenhout verlieten werden gecontroleerd. “Dit is zo’n situatie waar de WhatsApp Buurtpreventie voor bedoeld is en dus ook meteen zijn meerwaarde bewijst” zegt Harm. “De enorme alertheid van de buurt en de vele mensen die de straat op gingen, voelde als een grote steun en heeft vast ook indruk op de verdachten gemaakt”.

Het succes van Whatsapp-BuurtPreventie-groepen als deze, valt en staat met de discipline van de gebruikers, zeggen de beheerders van de vijf WABP-groepen van Udenhout. De groepen zijn alleen bedoeld voor alarmering van buurtgenoten in onveilige of verdachte situaties. De boodschappen moeten bondig en to the point zijn: wat, waar, wie? Deelnemers wordt gevraagd de SAAR-methode te gebruiken.

1 Signaleren. U signaleert een verdachte situatie
2 Alarmeren. U belt EERST 112
3 App versturen. Daarna een app binnen de groep versturen met duidelijke informatie over de verdachte situatie. (Wat ziet u, waar is het, wie zijn betrokken (signalement en voertuiginformatie)
4 Registreren. Alle berichten rond het incident worden door de coördinator aan de politie doorgespeeld.

Tilburg was in 2015 initiatiefnemer van de WABP-groepen en heeft landelijk het hoogste percentage deelnemers. In totaal telt Udenhout al 800 leden. Wat Harm betreft mag dat aantal nog verder groeien. Slecht nieuws voor criminelen die in Udenhout hun slag willen slaan.


Foto’s en tekst: Henny Schilders, De Wegwijzer