Berichten

Basisscholen Achthoeven en De Mussenacker gaan samen verder

De basisscholen Achthoeven en De Mussenacker in Udenhout gaan fuseren. De besturen Stichting Tangent en Opmaat hebben de intentie hiertoe uitgesproken en bekrachtigd in een besluit. Doelstelling is om het komend schooljaar te benutten om één sterke school te ontwikkelen en in augustus 2019 daadwerkelijk te starten met de nieuwe school. Gedurende het komend schooljaar 2018-2019 verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

Fusie

‘Met deze fusie bieden we de kinderen de beste ontwikkelmogelijkheden voor nu en in de toekomst’, stelt Alina Kuiper, voorzitter College van Bestuur Stichting Tangent. Marius Liebregts, voorzitter college van bestuur Stichting Opmaat: ‘We starten met het ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke visie wat leidt tot een nieuw onderwijsconcept. We kijken daarbij natuurlijk naar de bestaande visies en het onderwijsconcept Jenaplan van De Mussenacker en het onderwijsplan van basisschool Achthoeven.’ Alina Kuiper: ‘Daarbij is het wenselijk om ook direct een aanbod te ontwikkelen voor kinderen van 0-13 en daarmee de samenwerking met de kinderopvang op te starten zodat er echt sprake is van een (I)KC. Met de intentie tot fusie is het makkelijker teams samen te smelten en teams mee te laten denken in ontwikkeling van cultuur en structuur van de nieuwe school.’ De directeuren René Los (Achthoeven) en Paul van Hees (De Mussenacker) zijn enthousiast: ‘We werken al langere tijd op een heel prettige manier samen,’ zegt René. ‘Ik heb er ontzettend veel zin in om samen een nieuwe school neer te zetten waar de kinderen uit Udenhout zich op een goede manier kunnen ontwikkelen.’ Paul voegt hier aan toe: ‘Ik vind het ook heel spannend, het is een heel proces wat we nu aangaan om te komen tot onder
andere één nieuw onderwijsconcept. We gaan dat vol vertrouwen aan.’ 

Van drie scholen naar één pedagogische visie en twee IKC’s

In 2016 gaven de besturen Opmaat (De Mussenacker) en Stichting Tangent (Achthoeven en De Wichelroede) aan de drie basisscholen in Udenhout de opdracht om een plan te maken hoe het onderwijs in Udenhout er uit moest gaan zien in de toekomst. Toen was al duidelijk dat het totale aantal leerlingen in Udenhout terugliep en er in de toekomst maar plek zou zijn voor twee in plaats van drie locaties. Daarbij spraken de besturen de nadrukkelijke wens uit om te komen tot twee Integrale Kindcentra’s (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 jaar voor, tijdens en na school kunnen verblijven, leren, spelen en gebruik maken van andere voorzieningen. In de afgelopen twee jaar zijn er diverse bijeenkomsten met de teams en ouders geweest. Een eerste resultaat was het Kindcentrum Krijtenmolen waarin basisschool De Wichelroede en Kinderopvangorganisatie Humanitas een plek hebben gevonden. De besturen gaven vervolgens de drie scholen de opdracht om een gezamenlijke pedagogische visie van het gehele onderwijs in Udenhout te ontwikkelen waarin de professionals, vrijwilligers en ouders zich bundelen tot één netwerk. In dit
netwerkteam wordt samen geleerd en gewerkt op basis van concrete doelen, organisatiewerkwijzen en activiteiten. Doelstelling is om te komen tot twee IKC’s die complementair zijn aan elkaar.
De basisscholen Achthoeven en De Mussenacker kregen in september 2017 een vervolgopdracht van beide besturen: Onderzoek of en hoe een informele samenwerkingsschool kan worden opgestart.
Uit het onderzoek kwamen drie opties naar voren:
1. Doorgaan zoals de scholen dit nu doen dwz incidenteel samen optrekken bij evenementen zoals Sinterklaas en koningsdag;
2. Naast elkaar verder en niet verder samenwerken;
3. Fuseren.

Al snel bleek dat informeel samenwerken veel wettelijke hobbels zou opleveren.
Ontkoppelen van de samenwerking zou de belofte om twee aanvullende IKC’s te ontwikkelen onder druk zetten. Fuseren bleek de beste optie.

Vervolg

In dit traject zijn dan nog hobbels te nemen als het gaat om denominatie, onderwijsconcept, etc. Daarbij horen bestuurlijke keuzes. Gedurende het schooljaar 2018/2019 zullen de contouren van de nieuwe school zich steeds duidelijker aftekenen. ‘In augustus 2019 staat er een nieuwe, sterke school in Udenhout’, zegt Alina Kuiper. ‘Een school waar kinderen zich thuis voelen en zich goed kunnen ontwikkelen,’ vult Marius Liebregts aan.

Hoog niveau bij voorleeswedstrijd

V.l.n.r.: Imke, Margje en Fleur

Op donderdag 18 januari stond bij 6 basisscholen uit Tilburg Noord, Berkel-Enschot en Udenhout al enige tijd een groot uitroepteken in de agenda. Op die dag mocht namelijk de leerling die het beste kon voorlezen deelnemen aan de regiofinale. Met de hele klas werd de westerstorm getrotseerd om naar ’t Plein in Udenhout te komen om daar hun klasgenootje aan te moedigen.
De winnaar van deze wedstrijd, die door de bibliotheek georganisseerd wordt, mag naar de Tilburgse kampioenschappen en wie weet daarna nog wel verder.
Alle deelnemers hebben een zelfgekozen boek waaruit ze een fragment voorlezen. De jury beoordeeld het voorlezen op een 9-tal punten en bepalen dan wie de winnaar is. Zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen…

Tessa de Jong

Ja dat dacht de 3-koppige jury misschien ook wel toen ze er eens goed voor gingen zitten op het moment dat de eerste deelneemster in de grote voorleesstoel plaats nam.
Al snel werd duidelijk dat het zo makkelijk niet zou gaan worden omdat het niveau van de deelnemers erg hoog was. Naast de jury was ook presentatrice Margje Woodrow erg onder de indruk van het niveau waarop voorgelezen werd.

Jessie de Theije

Na drie voorlezers, kreeg iedereen even de gelegenheid om even ‘bij te komen’ voordat de laatste drie voorlezers hun opwachting gingen maken.
Toen alle deelnemers voorgelezen hadden trok de jury zich even terug om te overleggen. Een overleg wat wel degelijk nodig was omdat de deelnemers niet veel voor elkaar onder deden.
Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Fleur Coopman uit Berkel-Enschot en was er een mooie tweede plaats voor Imke Arens van De Wichelroede. Maar we zouden Jessie de Theije (Achthoeven) en Tessa de Jong (Mussenacker) tekort doen door ze niet te noemen in dit verslag. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat ook zij dicht tegen de eerste plaats aan zaten!

Basisschool de Wichelroede viert 115-jarig bestaan

wichelroede-115-jaar-0Dit mooie lustrum konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Op donderdag 20 oktober hebben al kinderen er een mooie feestdag van gemaakt.
De meeste leerlingen verschenen in Ot en Sien stijl op school en ook de leerkrachten hadden een metamorfose ondergaan. Als fraters en nonnen liepen ze in ruisende rokken door de schoolgangen.
De lessen verliepen uiteraard ook in stijl, er waren weer jongens-en meisjesklassen, met tafeltjes in keurige rijen. De werkjes werden met kroontjespen geschreven en de toverlantaarn projecteerde een nostalgisch filmpje.
Ook de regeltjes van vroeger zorgden voor heel brave kinderen: recht zitten met de armen over elkaar, mond stijf dicht en als er iemand binnen kwam in het lokaal werd diegene keurig staand naast de bank begroet.
En als het toch niet goed ging lukken, kon men in de hoek gaan staan of honderd strafregels schrijven, dit alles met een dikke knipoog natuurlijk.
De kinderen kwamen er al snel achter dat het onderwijs van vroeger niet altijd even prettig was.
wichelroede-115-jaar-2Buiten op het schoolplein werden de spelletjes van vroeger weer beoefend: stelten lopen, “repen” met hoepels , knikkeren en hinkelen.
Alle groepen gingen op de foto in een prachtig ingerichte schoolklas van vroeger.
De groepen 1 t/m 4 hebben dansles gehad van het Factorium met voorwerpen uit grootmoeders tijd en de groepen 5 t/m 8 zijn met de Kinderkunstklas portretten gaan maken met karton en elektriciteitsdraad met als thema: baby’s, volwassenen en opa’s en oma’s. Ze zijn prachtig geworden en krijgen een mooie plaats in de hal van de bovenbouw.
De dag werd afgesloten met alle kinderen en belangstellende ouders met het toepasselijke lied van de Kinderboekenweek: “Voor altijd jong!”

De school mag dan wel meer dan een eeuw oud zijn, de kinderen houden ons jong.

Violenactie Basisschool De Wichelroede

Wichelroede 305
De afgelopen weken zijn de kinderen van de school actief bezig geweest met de verkoop van de blauwe, witte, oranje en bos viooltjes.

Op zaterdag 15 oktober kunnen van 09:00 tot uiterlijk 12:00 de viooltjes afgehaald worden op de speelplaats van de bovenbouw aan de Van Heeswijkstraat. Noteer dit dus in uw agenda of zet een herinnering in uw telefoon!

Vergeet niet zelf wat kratten of tassen mee te nemen. Dit is wel zo makkelijk om de violen thuis te krijgen.

Ouderraad basisschool de Wichelroede.