Berichten

Feestelijk 10 jarig jubileum energie coöperaties

ECU (Energie Coöperatie Udenhout) en BEC (de Berkel-Enschotse Energie Coöperatie) vierden op 16 mei j.l. hun 10-jarig bestaan in de zaal van ’t Plein. ECU en BEC zijn weliswaar twee zelfstandige coöperaties, maar ze werken zo veel mogelijk samen. Uit beide dorpen was er veel belangstelling voor dit jubileum

De presentator van de avond, Michel Jehae, stelde de voorzitters van beide coöperaties voor. In Udenhout is dat Ben Besselink; in ons buurdorp Sven Verbruggen. Ben en Sven stonden nog even stil bij de redenen, waarom ECU en BEC indertijd zijn ontstaan. Die redenen zijn kortweg, dat we ons er van bewust zijn geworden dat we met z’n allen met een energie-probleem zitten en dat we daar wat aan moeten doen. Óók en misschien wel vooral, vanuit onze eigen dorpen. Zo hebben in de voorbije jaren zeer veel mensen zonnepanelen op hun dak gelegd of hebben ze andere energie-besparende maatregelen genomen. En als mensen dat niet konden of wilden, bijvoorbeeld omdat hun dak er niet geschikt voor was, konden ze zuinige energie afnemen via de module “zon op andermans dak” van de coöperaties. Mensen die met deze module meedoen, zijn mede-eigenaar van het zonnedak bij De Visser op het Udenhoutse industrieterrein. Daarnaast zijn de coöperaties mede-eigenaar van “Spinderwind”. Dat zijn vier windmolens die staan te draaien op de Tilburgse vuilstortplaats “De Spinder”. Inmiddels hebben er al 750 mensen geïnvesteerd in certificaten via de energie-coöperaties. Ze krijgen vervolgens zuinige energie geleverd èn zo’n certificaat brengt ook nog een aardig rendement op.

Maar…. er zijn ook kleinere voorbeelden waaruit blijkt dat de energiecoöperaties locaal goed bezig zijn. Zo is er het “scholen project” waar Ingeborg Willemen over vertelt. Kinderen uit de hoogste klassen van de basisschool houden zich laagdrempelig bezig met het energie vraagstuk, bijv. door te leren dat ze met zuiniger bouw- en andere materialen kunnen werken dan de gebruikelijke.
Jeroen Jansen is een zgn. “kierenjager”. Hij speurt in woningen naar kieren en naden en verzint oplossingen, waardoor zo’n woning niet onnodig warmte verliest. Er blijken meer kierenjagers te zijn. Samen hebben ze al ruim 50 woningen een stukje zuiniger gemaakt.

In ons gebied loopt een 30-tal vrijwilligers rond, die zich actief inzetten voor de gewenste energie-transitie. Dat mogen er meer worden, zeggen de voorzitters van de coöperaties in onze dorpen. In de komende jaren zouden er zonne-parken moeten komen; zou het aantal windmolens moeten toenemen en zouden we aardgasvrij moeten worden.

Olympisch kampioen Maarten van der Weijden haakt in op deze ambitieuze doelstellingen. “Iedereen heeft te maken met onzekerheid”, zegt hij, “Dat geldt voor jullie ambitieuze, maar niet zo eenvoudig te realiseren, energie-doelstellingen. En dat gold ook voor mij, toen ik mijn ziekte moest overwinnen, voor Olympisch goud wilde gaan, de Elfstedentocht wilde zwemmen en diezelfde tocht daarna drie maal wilde doen in een monsterachtige triathlon. Er is veel meer tegenslag, dan dat het meezit. En dan is er steeds de vraag: “Wat kunnen we (ik) eraan doen als het niet gaat zoals we (ik) dachten dat het zou gaan”.

Daar borduurt Yusuf Celik op door. Hij is in Tilburg wethouder “Verduurzaming en energie-transitie in gebouwde omgevingen”.Dat is een hele mond vol adacadabra. Maar feitelijk komt het er op neer dat de wethouder, samen met de inwoners van dorpen en van wijken goede plannen wil maken en uitvoeren voor de noodzakelijke energie-omslag. Denk daarbij aan de warmte die in de dorpen en wijken moet worden opgewekt en vast gehouden (opgeslagen). Dat ligt meestal per dorp of wijk verschillend. “We zullen dus goed moeten samenwerken met o.a. de coöperaties”, zegt Celik. “En we zullen ook goed moeten luisteren en de coöperaties met raad en daad moeten ondersteunen”.
Na zo’n mooi aanbod van de wethouder, die de energie-coöperaties ook nog hartelijk feliciteert met dit 10-jarig jubileum, kan iedereen tevreden naar de café-ruimte van ‘t Plein om een glaasje te drinken op een goede, energieke toekomst van Udenhout en Berkel-Enschot.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders; De Wegwijzer