Berichten

Land van Ons

Geeft iedereen directe invloed op verbetering van de biodiversiteit

Wie regelmatig in de Schoorstraat komt heeft eind vorig jaar gezien dat drie percelen weilanden te koop stonden, samen ruim 20 ha groot. Een perceel, 7,7 ha groot, is gekocht door Land van Ons. Een bijzondere nieuwe eigenaar.

Land van Ons is een coöperatie waar iedereen lid van kan worden. Dat kan al vanaf 30 euro per jaar inclusief een vierkant meter grond die men daarmee ook koopt.

Land van Ons koopt landbouwgrond in Nederland met de doelstelling om landbouw te bedrijven op een wijze die de biodiversiteit vergroot. De biodiversiteit is de laatste decennia op alle terreinen afgenomen. Organisaties als Natuurmonumenten en Brabants Landschap hebben veel grond behouden of omgevormd tot natuur. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van Land van Ons. Land van Ons vindt de landbouw voor Nederland belangrijk en wil dat dit een gezonde sector is, gezond voor zowel de landbouwers als voor de biodiversiteit. Zij doet dit door landbouwgrond te kopen en dan een pachter te zoeken die landbouw wil bedrijven op de wijze die de biodiversiteit vergroot. Inmiddels hebben zij in Nederland ruim 300 ha landbouwgrond, verdeeld over 20 percelen gekocht en verpacht. De ambitie is om 15% van alle landbouwgrond in bezit te krijgen om daarmee écht verschil te maken.

In heel Nederland heeft de coöperatie Land van Ons inmiddels ruim 27.000 leden, die samen bijna 25 miljoen euro hebben ingelegd om grond te kopen. In Midden-Brabant zijn dat al meer dan 400 leden en in Udenhout al 17.

Na de koop in Udenhout is Land van Ons in gesprek geweest met zeven kandidaten die interesse hebben getoond om deze grond te pachten onder de voorwaarden van Land van Ons. Die voorwaarden zijn onder andere: geen chemische gewasbescherming, geen drijfmest of kunstmest, niet diepploegen en wel organische mest, aanbrengen van hagen, passende en gevarieerde gewassen.

Uiteindelijk is de keuze gevallen om in zee te gaan met Boshoeve Sprankenhof. Sprankenhof grenst aan het aangekochte terrein en heeft al veel ervaring met een biologische wijze van werken.
Tijdens een kennismakingsbijeenkomst met coöperatie leden in Midden-Brabant begin april, heeft Land van Ons gepresenteerd hoe zij samen willen werken met leden van de coöperatie en met de eigenaren van Sprankenhof. Met een perceelteam waarin diverse deskundigen zitten en met Josèt Vermeer, Mark Vonk en hun vier zonen zal komende tijd een plan gemaakt worden op welke manier het perceel van 7,7 ha wordt ingericht. Welke gewassen, waar komen en op welke manier getracht wordt de biodiversiteit te vergroten.

Om te weten of dit ook leidt tot een grotere diversiteit worden op het perceel verschillende metingen gedaan t.a.v. insecten, bodemleven, planten, mossen en vogels. De komende jaren wordt dit herhaald. Wie meer wil weten over Land van Ons of zelf lid van de coöperatie wil worden vindt informatie op de website: www.landvanons.nl

Vragen over het perceel in Udenhout of interesse om je aan te melden als vrijwilliger: stuur een mail naar: Udenhout@landvanons.nl

 

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer