Berichten

Herdruk drie Britse soldaten

In 2021 verscheen in een beperkte oplage het boekje van Frank de Hommel (uit Udenhout) over zijn onderzoek naar de drie op het Udenhoutse kerkhof begraven geallieerde militairen, gesneuveld tijdens de bevrijding van Udenhout en Biezenmortel. Het boekje is zowel Nederlands- als Engelstalig. Het boekje was toen zeer snel uitverkocht en is nu herdrukt i.v.m. de herdenking van 80 jaar bevrijding van Udenhout en Biezenmortel later dit jaar.
De uitgave is via Erfgoedcentrum ’t Schoor te koop a € 10,00.
Wij zijn elke donderdag open van 11-15 uur en op de tweede zaterdag van de maand ( dus nu weer op 13 juli) van 13.30-16.30 uur of mail naar erfgoedcentrudenhout@gmail.com.
De uitgave is ook verkrijgbaar bij de Read Shop/DA drogist in Udenhout.

Laatste openbare verkoping met een kaarsje

Save the date: In Udenhout staat op zaterdag 9 september (Open Monumentendag) de notaris centraal!

Het Kees van Kempen Schrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel presenteert op 9 september het nieuwe boek “Over de notaris”. In het boek staat niet alleen informatie over notarissen, hun gezinnen en hun woningen maar meer grote verhalen van het dorp die uiteindelijk hun beslag kregen ten kantore van de notaris. Een voorbeeld is de aankoop van gronden voor de aanleg van de spoorlijn Tilburg-Den Bosch. Ook is op die dag het notariskantoor op Schoorstraat 5 van 11.00-14.00 uur geopend en uiteraard het erfgoedcentrum van 10.30-16.30 uur ter bezichtiging van de collectie. Er is ook een vitrinekast met oude voorwerpen van de diverse notarissen aanwezig. Centraal staat op deze dag het voormalige Raadhuis van Udenhout waar de hele dag van 10.30-16.30 uur activiteiten plaatsvinden zoals een foto expositie, de verkoop van het nieuwe boek à € 20,– en er is een informatiedesk over digitale bronnen zoals gebruik van de notariële archieven. Er is ook een kunstveiling vanaf 15.00 uur met Ruud Oerlemans als veilingmeester. Noteer dus vast zaterdag 9 september in de agenda. Voor meer informatie: www.schoorudenhout.nl.

Anekdotes in de klas

Grappige voorvallen op een gewone basisschool, uit de plaatselijke boekenkast.

Onze dorpsgenoot Gerhard de Wit heeft in zijn vele jaren als docent op de Basisschool de uitspraken opgetekend, die kinderen met regelmaat doen als de woordenschat nog niet zo groot is. Een aantal van deze anekdotes verscheen al eerder in het schoolblad, maar de fanatieke verzamelaar, die De Wit toch wel genoemd mag worden, heeft ze nu verzameld in een handzaam boek van zesentachtig pagina’s.

Het is een vermakelijk stukje leesvoer geworden dat je zeker niet in één keer tot je zult nemen. Het is een boekje dat je met regelmaat zult pakken en weer wegleggen om een of twee bladzijden te lezen en je lachspieren te laten werken als je weer een aantal kromme uitspraken leest van de jonge kinderen. Ze kunnen zo heerlijk de woorden die ze van volwassenen hebben gehoord verbasteren, zodat je toch even moet nadenken. Even word je dan op het verkeerde been gezet om te denken: wat bedoelt hij of zij nu eigenlijk met een woord dat als klank aardig overeenkomt, maar er in letterlijke zin behoorlijk naast zit. Soms ook worden voor ons bekende woorden voorzien van een totaal andere betekenis. Voorbeeld: “een mysterie is een gebouw waar ministers vergaderen”.

Meestal beslaat een anekdote slechts één of twee zinnen. Een enkele keer is een anekdote uitgespreid over een paar bladzijden, een verhaaltje van een voorval dat je wel degelijk doet grijnzen en soms echt lachen. Kinderen kunnen immers zo direct en gevat zijn dat ze je verrassen met rake uitspraken, die ze zelf in de grootste onschuld doen, en zonder te beseffen dat een verbastering wellicht iets totaal anders kan betekenen dan ze feitelijk bedoelen te zeggen.

Het is heerlijk om deze verzameling anekdotes te lezen. Echt een boekje om jezelf maar ook een ander mee te verrassen. Zeker als jijzelf of de ander ervaring hebt/heeft met jonge kinderen. Een fijn cadeautje voor de komende feestdagen.

Op 5 november jl. is het door Gerhard Wit geschreven c.q. verzamelde werk onder de titel Anekdotes in de klas verschenen bij Boekscout.nl. Op de website van de uitgever is het boek te bestellen, maar ook in iedere boekhandel, onder vermelding van de titel en schrijver of het unieke ISBN-nummer ISBN 978-94-645-0011-0 / 9789464500110.
Het alleraardigste boekje vol met kromme uitspraken van kinderen ook te koop in ons dorp bij de Readshop, die we sinds kort rijk zijn.

Tekst: Joost Festen, de Wegwijzer