Berichten

Informatieavond parkeerplaats Bosch en Duin

Ontwikkeling parkeerplaats Bosch en Duin Schoorstraat

De Loonse en Drunense Duinen worden jaarlijks met veel plezier door duizenden mensen bezocht. De populariteit leidt helaas ook tot parkeeroverlast op de Schoorstraat. Daarom werken de gemeente Tilburg, Natuurmonumenten en landgoed Bosch en Duin samen aan een plan voor een betere entree bij de Schoorstraat.

De huidige parkeerplaats van Landgoed Bosch en Duin heeft plek voor 211 auto’s. De gemeente wil de parkeerplaats vergroten zodat er plek is voor circa 235 auto’s met hierachter een  overloopterrein in de vorm van een grasveld. Door het vergroten van de parkeerplaats is het parkeren op de Schoorstraat niet meer nodig. Ook wordt er een nieuw centraal voorplein ingericht. De
Schoorstraat zelf wordt vanaf de Oude Bosschebaan versmald om het parkeren langs de Schoorstraat te ontmoedigen. Het ontwerp van de parkeerplaats kunt u bekijken op  www.tilburg.nl/schoorstraat.
Voor de aanleg van de parkeerplaats zal het bestemmingsplan worden gewijzigd. De procedure hiervoor wordt later dit jaar opgestart. De realisatie van de parkeerplaats en aanpassingen aan de Schoorstraat worden uitgevoerd na wijziging van het bestemmingsplan. Dit zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2023 zijn. 

Informatieavond
De gemeente wil het plan graag toelichten aan alle geïnteresseerden en in gesprek over de te nemen maatregelen op de Schoorstraat. U bent van harte welkom op de informatieavond waar de initiatiefnemers het plan toelichten.
Dinsdag 22 november 2022
Aanvang om 19.00 uur (tot ongeveer 21.00 uur)
Locatie: Landgoed Bosch & Duin, Schoorstraat 50

Uw reactie of vragen
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 065 337 06 57 en per e- mail marc.houter@tilburg.nl. Uw reactie op de plannen en/of het ontwerp kunt u tot uiterlijk zondag 4 december a.s. doormailen naar Marc Houter.

Wichelroede eert verzetshelden

Twee weken geleden hebben we in de Wegwijzer gemeld dat op 24 mei de herdenking plaats zou vinden van de 14 verzetshelden die in de duinen zijn gefusilleerd op 26 mei 1944. Het was een indrukwekkende bijeenkomst verzorgd door leerlingen van groep 8 van de basisschool de Wichelroede. Met een vlag voorop liepen zij in stilte met 14 rozen naar het monument. Daar werd het gedicht voorgelezen wat ook op de rand van het monument staat. Alle namen van de verzetshelden werden genoemd terwijl tegelijk een foto omhoog werd gehouden. Daardoor kregen deze mannen ook letterlijk een gezicht. De rozen en een mooi grafstuk werden bij het monument gelegd en het Wilhelmus gezongen. Naast belangstellenden uit het dorp waren er ook diverse familieleden van deze gefusilleerde mannen, waaronder de 94-jarige zwager van de verzetsheld Barend Busnac en Marie-Colette van Spaendonk. Haar oom was een van de in de duinen gefusilleerde mannen, maar ook haar vader werd geëerd. Hij kwam vanwege zijn deelname aan het verzet in concentratiekamp Buchenwald op 25-jarige leeftijd om het leven. 
Aansluitend was er de gelegenheid om de herdenkingswand in de school te bezoeken. De leerlingen hebben hier een wand gemaakt met diverse foto’s en artikelen over deze verzetshelden. De leerlingen gingen ook in gesprek met de bezoekers wat ook tot heel persoonlijke vragen en momenten leidde. Zo kreeg Marie-Colette vragen wat het voor haar betekende om op te groeien zonder vader, wat haar moeder in het verzet deed en of zij die mevrouw was waarvan haar vader via een briefje in kamp Vught hoorde dat hij vader was geworden. Zij antwoordde daar heel openhartig over. Door de voorbereiding, de herdenking en deze gesprekken werd voor de kinderen de oorlog heel concreet. Waarschijnlijk krijgt de oorlog in Oekraïne ook een andere betekenis. Familieleden spraken hun waardering uit dat in Udenhout de herdenking jaarlijks plaatsvindt en eerden ook de onlangs overleden Jan Schoenmakers, de initiatiefnemer van het monument. Henk Peters gaf aan dat hij heel blij is dat hij in de persoon van juf Angeliek Vermeer iemand gevonden
heeft die de organisatie van de herdenking dit jaar op zich heeft genomen en dit ook in de toekomst zal blijven doen. Maar dank is er ook voor Henk Peters die het monument en  deze herdenking de afgelopen jaren heeft opgezet, levendig gehouden en georganiseerd heeft en nu het stokje door kan geven.

Tekst: Wilma de Jong, de Wegwijzer.
Foto bloemstuk: Gerard Monté | Foto leerlingen: Angeliek Vermeer

Evenementen

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op