Berichten

Stichting Culturele Steenoven

De Culturele Steenoven is een initiatief van trio Theo Hoppenbrouwers, Marcel Degen en Pieter Michielsen. Het initiatief is opgepakt door een aantal vrijwilligers, die zitting hebben genomen in het Bestuur en de Werkgroep. De initiatiefnemers vormen de Raad van Advies.
Er is gekozen voor de ANBI stichtingsvorm, wat diverse financiële mogelijkheden biedt.

Het doel dat is gesteld is de cultuur in Udenhout en Biezenmortel een boost te geven, nu er door het toedoen van de coronapandemie zoveel verdwenen is. Omdat de Steenoven tussen de beide dorpen ligt en het in het DNA zit opgesloten, was de naam redelijk snel geboren. Gezien de brede populatie van de inwoners van Udenhout en Biezenmortel hoeft cultuur niet alleen hoogdravend te zijn, maar kan zich bijvoorbeeld ook uiten in zeemansliedjes. Het is daarom niet vreemd dat het aanbod van De Culturele Steenoven moet passen voor alle doelgroepen inclusief de bewoners van Prisma en ASVZ. Niet alles zou iedereen hoeven aanspreken, maar het programma moet wel alle geledingen dienen.
Een ander doel dat gesteld is, is om niet de oude evenementen als Festipet en Unentsemert nieuw leven in te blazen, maar vooral nieuwe initiatieven te ontplooien.
Het startjaar van de Stichting is 2022. Onder een aantal thema’s zijn inmiddels activiteiten ontwikkeld.
Het thema Publieke Waarden heeft de wandeling langs 20 beelden opgeleverd. Als uitvloeisel hiervan komt er een fietstocht en een QRCode bij de beelden voor het opvragen van informatie. Het reeds verschenen boekje over de wandeling komt digitaal beschikbaar. Het thema Verborgen Hout komt met activiteiten als: natuurlijke schoonheid, kerkbanken, orgelconcerten, boomzaagkunst, bomenknuffelen, ideeën boom en een fietstocht langs markante bomen. 
Een experiment als kettingzaag beelden maken wordt niet geschuwd. Heeft u ideeën voor zo’n beeld?
Er komt een Middag van ’t Gedicht, er zijn immers meerdere dichters in Udenhout. De een wat bekender dan de ander, maar ook veel mensen, die er (nog) niet mee naar buiten treden. Zij worden allen aangemoedigd deel te nemen.
Zoek 10 verschillen tussen Udenhout en Biezenmortel is een thema wat uitgewerkt wordt. Een fotowedstrijd is in de maak, waar een zestal thema’s centraal staan met een jury en expositie. Uiteraard in samenwerking met Fotoclub Focus.
Lezing bij ’t Schoor, sportieve wedstrijd en haaks daarop een evenement “Toost” op 18 november a.s. in ’t Plein staan op de planning.

In de zomer van 2023 wordt de eerste editie van de Biënnale (tweejaarlijks evenement) voorbereid met kunst exposities, stoeptheater etc. Kleinschalige kunst door het hele dorp staat hierbij centraal. Het programma moet meerjarig wisselende thema’s gaan krijgen. Vooral voor en door mensen uit Udenhout en Biezenmortel. De Stichting wordt ondersteund door de Dorpsraad, maar ook door de bedrijven in onze dorpen.

Tekst : Joost Festen, de Wegwijzer.

Meer informatie is te vinden op:www.culturelesteenoven.nl