Berichten

Inkijkje in Kindcentrum de Mortel

Vrijdagmiddag 24 maart zette het vernieuwde Kindcentrum de Mortel haar deuren open.
De rode loper is uitgelegd voor de hoofdingang, en de binnenruimten en tuin zijn feestelijk versierd met ballonnen en slingers. Na een jaar van bouwen, verbouwen, en inrichten kunnen ouders, opa’s, oma’s, buurtgenoten en andere belangstellenden komen kijken naar het prachtige resultaat van alle inspanningen.
Het Kindcentrum herbergt Basisschool de Mortel van Stichting Tangent en Peuteropvang, Kinderdagverblijf (sinds januari 2023) en BSO (Buitenschoolse Opvang) van Humankind. Een prachtige plek voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Basisschool de Mortel heeft 13 klassen. Deze zijn verdeeld in 3 onderdelen. De bovenbouw is gegroepeerd rondom de prachtig ingerichte aula, die als Leerplein dienst doet. Leerlingen kunnen hier zelfstandig werken. Het middengedeelte van de school is voor de middenbouw, die ook een mooi Leerplein heeft, waar leerthema’s uitgewerkt kunnen worden. In dit gedeelte bevinden zich ook de personeelsruimten, de bibliotheek, en de gymzaal voor de jonge kinderen. De onderbouw heeft een plek aan de andere kant van de nieuwe hoofdingang en deelt dit deel van het centrum
met de opvanglocaties van Humankind. De Kinderopvang vangt kinderen van 0-4 jaar op van ouders, die overdag werken. De Peuteropvang is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar die 2-3 keer per week samen komen spelen en lunchen. Omdat de peuteropvang ook gebruik maakt van een taalprogramma, kunnen kinderen met een taalachterstand een keer extra deelnemen, als voorbereiding op hun start in de basisschool. De Buitenschoolse opvang ontvangt basisschoolleerlingen buiten de schooluren om, zodat hun ouders een volle dag kunnen werken.
Stichting Humankind heeft als filosofie dat kinderen veel buiten zijn en spelen, en ook de basisschool hecht veel belang aan spelen en bewegen buiten. En juist dat kunnen de kinderen van het Kindcentrum naar hartenlust in de prachtig aangelegde schoolplein/tuin rondom de school. Met natuurlijke materialen zijn een prachtige zand-waterpartij, klimtoestel met glijbaan en tipi tenten aangelegd voor de jongen leerlingen aan de achterkant van de school. In het groots opgezette klimtoestel aan de voorkant kunnen de oudere leerlingen zich uitleven. En natuurlijk is er ook voorzien in een voetbal/basketbalveld. Toch moeten al deze mooie voorzieningen deze middag een hevige strijd om de aandacht van de kinderen voeren met de onweerstaanbare regenplassen, die een malse bui heeft achtergelaten.

De open dag trekt veel bezoekers. (Groot)ouders, die hun kinderen op komen halen uit school, lopen belangstellend het hele gebouw door. Een van de bezoekers geeft aan dat hij tegenover het Kindcentrum woont en het steen voor steen opgebouwd heeft zien worden. Hij vindt het fijn nu ook het eindresultaat te kunnen zien. Een mevrouw vertelt: “Je loopt hier zo vaak langs, leuk om te zien hoe het er van binnen uitziet”.
Al met al is het Kindcentrum een plek geworden waar alle mensen, die er hun steentje aan bij hebben bijgedragen, trots op mogen zijn. Voor hen en voor wijkwethouder Maarten van Asten wordt de middag afgesloten met een gezellige receptie.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer