Berichten

Zonnebloemgift

De Zonnebloemafdeling Udenhout-Biezenmortel wil alle stemmers van de Rabobank Clubkasactie bedanken. 
Dankzij alle stemmers heeft de afdeling het mooie bedrag gekregen van € 1004,85.
Deze opbrengst wordt gebruikt om in 2019 de reis naar het Openluchtmuseum in Arnhem mede te bekostigen. 
Wij proberen om  25 gasten en 25 vrijwilligers ( die allemaal een rolstoel duwen) een mooie dag te bezorgen.
Mensen met een lichamelijke beperking zijn van harte welkom bij onze afdeling.