Berichten

Deken-Schrijver wordt Ridder

Op 13 januari j.l. werd Rob Weytmans onder valse voorwendselen van huis en haard weggelokt. Rob is deken-schrijver van het Gilde St. Joris. Hij is gewend om de touwtjes in handen te hebben en hij kan de controle moeilijk uit diezelfde handen laten glippen.

En dat is nu precies wat er op die 13e januari gebeurde. Rob werd, volkomen verrast, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het gebeurde allemaal in het clubhuis van het Gilde St. Joris aan het Kuilpad. Velen, die wèl op de hoogte waren van wat er ging gebeuren, waren daarbij aanwezig. Om te beginnen burgemeester Theo Weterings, die Rob namens de Koning onderscheidde. Voorts: vele gildebroeders en -zusters uit Rob’s eigen gilde. Verder waren allerlei bevriende gilden binnen de “Kring Maasland” en de “Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden” vertegenwoordiogd. Zowel bij de “kring Maasland”, als bij de Federatie is de heer Weytmans als bestuurder actief.

Maar het blijft niet bij Rob’s ontelbare activiteiten en functies in het gildewezen. Hij is ook actief in het “Genootschap van Udenhoutse Broeders”. Verder is of was Rob betrokken bij “Erfgoedcentrum ‘t Schoor” en de “Dorpsraad”.
Namens veel van bovenstaande organisaties werd het woord gevoerd en kreeg de heer Weytmans een massa complimenten over zich heen. De Hoofdman van Gilde St. Joris, Piet Vromans, tevens ceremoniemeester tijdens deze gedenkwaardige bijeenkomst, rondde het officiële gedeelte af. Nogmaals kreeg Rob alle hulde die hem toekomt, voor ruim 40 jaar inzet en trouw en voor soms ook een tikkeltje eigenwijsheid. Ook Rob’s vrouw, Marie-Paule, werd terecht in deze hulde betrokken. “De Wegwijzer” sluit zich graag aan bij allen die de heer Weytmans feliciteren met de toekenning van deze hoge onderscheiding.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders; De Wegwijzer