Berichten

Agrofoodpluim voor Coöperatie Duinzuivel

Op zoek naar perspectief en een nieuw verdienmodel hebben 14 melkveehouders rondom de Loonse en Drunense Duinen vorig jaar “de koppen bij elkaar gestoken” en een eigen coöperatie DUINZUIVEL opgericht. Met de productie en afzet van kaas in eigen beheer onder het label “Brabants Duingoed” lift en zij daarin mee op de moderne trend dat de consument steeds vaker kiest voor lokaal geproduceerd voedsel waarvan de herkomst duidelijk is. De plus van 20 cent per liter op de melkprijs, die zij daarmee realiseren, geeft de melkveehouders ook lucht voor een groene bedrijfsvoering en behoud van het landschap aan de rand van het Natura2000 gebied. De natuur en het landschap profiteren dus mee. De melkveehouders (allen lid van Zuivel Coöperatie Campina) voldoen aan de eisen van CO2 uitstoot en stikstof, laten hun koeien in de wei lopen, stellen hun bedrijven open voor publiek (ook d.m.v. excursies), en hebben wandelpaden, kikkerpoelen, beukenheggen, knotwilgen en stroken bloemen langs de akkerranden aangelegd.
Omdat de melkveehouders met deze manier van werken een inspiratie voor andere boeren vormen mocht Duinzuivel afgelopen week de AGROFOODPLUIM van de Provincie Noord Brabant in ontvangst nemen. Deze Pluim is “een aanmoedigingsprijs voor een goed initiatief en/of resultaat, dat een bijdrage levert aan veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen”. De prijs is bedoeld als “schouderklopje” voor Brabantse bedrijven.

Gedeputeerde Elies Lemkes reisde af naar de feestelijke bijeenkomst (tussen de koeien) op de boerderij van familie Vermeer in Biezenmortel om de prijs aan de 14 melkveehouders uit te reiken. Zij roemde de melkveehouders, en gaf hen de ti p om bij een volgende stap wat groter te durven denken en doen. Voorzitter Mari van Drunen vertelde blij en trots te zijn met de prijs, en vroeg de gedeputeerde meteen om ondersteuning bij deze volgende stap, die een grotere slag voor boeren en natuurgebied moet gaan betekenen.

Natuurlijk was er volop gelegenheid om de kaas (jonge en oude kaas, kruidenkaas en geitenkaas) te proeven. Voor de consument is de kaas te koop in diverse winkels van de Duinboeren, bij Speciaalzaken en bij De Plus in Udenhout. Met de lekkere, specifieke smaak van de kaas hebben de Zuivelboeren volgens mij “goud in handen”.

Tekst: Nelleke Sträter, correspondent
Foto’s : Henny Schilders, fotograaf