Berichten

Een eeuw basisschool Franciscus in Biezenmortel

Tijdens het a.s. 100-jarig jubileum van de Franciscus-school wordt door de leerlingen een soort film gemaakt, terwijl ze rondlopen in de school waar dan van alles gebeurt (een zogenaamde “Lipdub”). Zoiets zouden de Paters Kapucijnen, de stichters van de school, een eeuw geleden nooit voor mogelijk hebben gehouden.
Ik praat daarover met Leona van den Houdt, sinds ruim 6 jaar directeur van de school en met Tineke van de Pas, die hier meer dan 25 jaar les heeft gegeven. Met name Tineke weet mij veel te vertellen over het ontstaan van de school. Leona weet alles van de huidige situatie en durft ook in de toekomst te kijken. Er blijkt veel veranderd te zijn, maar niet alles…!
Toen (1921): 83 leerlingen; jongens en meisjes door elkaar. Nu (2021); Precies hetzelfde!
Toen: 3 leerkrachten, waaronder het hoofd van de school. Nu: 11 Medewerkers, waaronder de directeur.
Toen: Schoolbestuur met Kapucijnen en prominente Biezenmortelnaren. Nu: Professionals in Cadans Primair (beheert 12 scholen).
Toen: Door een slimmigheidje van de paters die daarmee een overheidsbijdrage van 25% van de bouwkosten binnen sleepten: een Openbare (!!!) school. Nu, vanaf het moment dat deze bijdrage binnen was: een Bijzondere school.

Vanaf de officiële opening van de eerste school op 3 december 1921 tot nu, is er van alles gebeurd: Vele verbouwingen en uitbreidingen met nieuwe vleugels . Ontwikkeling van de Bewaarschool via de Kleuterschool naar het Basis-onderwijs met 8 groepen (thans: 4 combinatieklassen).
Tussentijds is het aantal leerlingen enorm gestegen. Exclusief de kleuters waren er in 1965 210 leerlingen. Dit aantal is thans weer gedaald tot 83, inclusief de kleuters.
“Dat zal wel de ondergrens worden” verwacht Leona. “Daarmee is de school weliswaar klein, maar dat biedt ook veel voordelen”, vinden beide dames. “Kinderen worden hier gezien en hebben een veilige omgeving, die goed is voor hun sociale ontwikkeling. Alle kinderen spelen hier bijvoorbeeld tegelijkertijd buiten en dat gaat prima. Ook ouders zien die voordelen en derhalve hoeven hun kinderen niet naar een ander dorp. Als er in de toekomst ook nog woningbouw komt in Biezenmortel, zal het aantal leerlingen zeker ook weer gaan groeien”.

Uiteraard ging dit interview ook over het 100-jarig jubileum. Onderdelen daarvan zijn een tentoonstelling, die i.v.m. Corona op afspraak kan worden bezocht. Hierbij worden ook de kinderen betrokken. Ze interviewen oud-leerlingen en ex-medewerkers. Van het resultaat wordt een film gemaakt. Daarnaast is er ook daadwerkelijk FEEST. Hierbij zijn alle kinderen betrokken. Dat geldt ook voor de officiële opening (op 3 december) en voor de afsluiting (later in die maand). Tevens wordt er gezellig gezamenlijk gegeten en is er het eerder genoemde “Lipdub”-project.
Ik snap nu heel goed dat directeur Leona fier is op haar school. Ze zet een grote pluim op de hoed van het team. “Allemaal ontzettend goede en bevlogen collega’s”, zegt ze trots. Die fierheid werd nog eens benadrukt toen ik de school verliet. Er viel mij een prominente tekst op, die op de muur stond. De kinderen omschreven hier zelf hun school: “Je voelt je veilig en vrij en je hoort erbij”.

Tekst: Jan de Kort, De Wegwijzer
Foto: Michelle Bosmans / Franciscus school