Berichten

Bijeenkomst gedecoreerden met succes nieuw leven ingeblazen.

Tot enkele jaren terug kende Udenhout de traditie dat direct na Koninginnedag de gedecoreerden (decorandi) een bijeenkomst kregen aangeboden. De nieuw gedecoreerden werden tijdens deze bijeenkomst extra in het zonnetje gezet. De gemeente Tilburg begon echter ook een dergelijke bijeenkomst te organiseren, dus werd het dubbelop om dat in Udenhout voor enkel de Udenhoutse decorandi nog eens over te doen. Toch kwam de roep om deze bijeenkomst voor enkel de Udenhoutse decorandi een nieuw leven in te blazen. Hier kent men elkaar, loopt men niet verloren in een mensenmassa en is het lekker overzichtelijk. Deze roep was voor de dorpsraad Udenhout aanleiding om op 28 april na enkele jaren weer een bijeenkomst voor deze groep te organiseren.
En met succes. De Dorpsraad heeft de 75 decorandi uit Udenhout, of met historische banden met Udenhout, uitgenodigd voor de bijeenkomst op 28 april in ’t Plein. Op de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen van 2018 heeft de Dorpsraad de 4 nieuwe decorandi persoonlijk benaderd en de uitnodiging overhandigd.
Zaterdagmorgen zat ’t Plein gezellig vol. Een delegatie van Harmonie MVC speelde het Wilhelmus. De Voorzitter van de Dorpsraad sprak zijn waardering uit voor al het werk van de aanwezigen, dat uiteindelijk tot de onderscheiding heeft geleid. Hij stond uitgebreid stil bij de verdiensten van de vier nieuw gedecoreerden, de heren Goutziers, Bauer, Van Alem en mevrouw de Jong. Deze komen elders in de Wegwijzer uitgebreid aan bod.
Hij bedankte ook Henk en Lia Clement voor het organiseren van deze bijenkomsten in het verleden, en hun hulp bij het tot stand komen van deze bijeenkomst.
Dhr. Van Gorkum van de SVU toonde een film van oude boerderijen in Udenhout en Biezenmortel. Deze film is in oktober 2017 gemaakt naar aanleiding van een fietstocht langs al deze hoeven die werd gehouden vanwege de open monumentendag. Deze film is ook te zien op Youtube, SVU. Ook bij WikiUdenhout en op de site van heemcentrum ’t Schoor is deze te zien.
Alle aanwezige decorandi gingen op de foto. Daarna kreeg iedereen de gelegenheid om bij te praten met oude bekenden. Om halfeen keerde iedereen tevreden huiswaarts.