Berichten

In juni 2024 meer duidelijk over toekomst openluchtzwembad de Groene Wellen

In juni 2024 wordt bekend hoe het toekomstige beheer van openluchtzwembad De Groene Wellen er uit gaat zien. Het huidige exploitatiecontract loopt af in april 2025. De gemeente overweegt het zwembad zelf te gaan exploiteren of een nieuwe exploitant te zoeken. Diverse toekomstscenario’s worden op dit moment in kaart gebracht. De gemeente wil De Groene Wellen graag openhouden, maar het zwembad vereist een grootschalige renovatie. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het zwembad en de bijbehorende investeringen.

Afgelopen november presenteerde de gemeente de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. De Groene Wellen wordt vooral bezocht en erg gewaardeerd door de inwoners van Udenhout. Veel gebruikers noemden de staat van onderhoud als een verbeterpunt. Inmiddels zijn ook de technische en bouwkundige onderzoeken afgerond. Het zwembad is 50 jaar oud en is technisch en economisch gezien volledig afgeschreven. De exploitant verrichtte wel onderhoud om het bad open te houden, maar er is de afgelopen 30 jaar geen sprake geweest van grootschalig onderhoud of renovaties. De levensduur van het zwembad is daardoor ten einde. Ook voldoet het bad niet aan het door de gemeente gewenste onderhoudsniveau en is verduurzaming noodzakelijk.

Er is ook planologisch onderzoek gedaan naar het terrein waarop het zwembad staat. Uitbreiden van het zwembad of grootschalige aanpassingen zijn niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. De locatie ligt bovendien naast een Natura2000 gebied. Een wijziging van het bestemmingsplan leidt tot een toename van stikstofdepositie waarvoor compenserende maatregelen nodig zullen zijn. In het kader van het juridische onderzoek worden diverse taxaties van de panden op het perceel gedaan. Op basis daarvan worden vervolgafspraken gemaakt.

Vervolg
Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken, worden er verschillende scenario’s uitgewerkt. Ook de bijbehorende kosten worden nu in beeld gebracht. Om open te kunnen blijven is in ieder geval een grootschalige renovatie of volledige sloop en nieuwbouw vereist. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden tot verduurzaming.
In juni 2024 meer duidelijk over toekomst openluchtzwembad de Groene Wellen