Berichten

Historische lezing voor Heemkundekring ‘De Kleine Meierij’, 9 mei

Op Park Stanislaus in Moergestel, aanvang 20.00 uur. Ingang achterom (zaal open vanaf 19.30 uur). Deze lezing wordt mede in het kader van het 75 jarig bestaan van de kring georganiseerd.

Prostitutie in de vestingstad ’s-Hertogenbosch in de 17de en 18de eeuw.
In 1629 werd de onneembaar geachte vestingstad ’s-Hertogenbosch veroverd door de Prins van Oranje, Frederik Hendrik. De stad en de Meierij behoorden vanaf die tijd bij de Noordelijke Nederlanden. Calvinistische regenten gingen de scepter zwaaien in de hoofdstad van de Meierij en duizenden soldaten werden ingekwartierd. Ook de Meierij kreeg na 1629 en zeker na de Vrede van Munster in 1648 te maken met de calvinistische regenten en predikanten. Deze heren konden echter niet verhinderen dat daar waar soldaten waren, ook prostitutie was. Prostitutie lijkt een universeel verschijnsel. De organisatie ervan is in de loop der tijd veranderd en de maatschappij heeft grote invloed op het fenomeen.

In 2021 verscheen van de spreker, Jos Wassink, Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vesting ’s-Hertogenbosch, 1629-1795 Het boek behandelt het reilen en zeilen van de vrouwen die in de achttiende en negentiende eeuw in de Brabantse hoofdstad werkzaam waren in de prostitutie. Wassink gaat in zijn lezing niet alleen in op de organisatie van de prostitutie, maar belicht ook de maatschappelijk achtergrond van de vrouwen die erin werkzaam waren. Hij geeft een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen en ook de tippelgebieden komen aan bod. ’s-Hertogenbosch had in die periode steeds een groot garnizoen. Het zijn vooral de soldaten die klant waren. Duidelijk zal worden dat voor een omvangrijk deel van de Bossche bevolking armoede en ellende waren verweven met criminaliteit en in het bijzonder met prostitutie.

Jos Wassink studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werkte van 1981 tot 1988 op het Rijksarchief Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. In 2004, toen hij gemeentearchivaris van Weert was, promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795. Hij werd in 2008 provinciaal historicus van Utrecht en begeleidde de afgelopen jaren als consulent bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) erfgoedgemeenschappen bij het plaatsen van hun tradities op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan over lokale en regionale geschiedenis in Nederland en over immaterieel cultureel erfgoed. Sinds zijn pensionering is hij is stadsgids van ’s-Hertogenbosch, zijn woonplaats, en geeft hij cursussen over de geschiedenis van Brabant voor HOVO Brabant Seniorenacademie.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. In het bijzonder bewoners van Park Stanislaus zelf. Entree voor leden en bewoners Stanislaus is gratis, niet-leden betalen €.4,00 per persoon. Koffie en thee verkrijgbaar tegen betaling van €1,50.

Tevens zorgt de Heemkundekring voor een tafel met boeken en tijdschriften voor geïnteresseerden die ter verkoop worden aangeboden. Een lidmaatschap kost slechts €35,00 per jaar en levert u vele voordeeltjes op, zoals gratis entree bij lezingen, het kwartaalblad met mooie artikelen (4x per jaar t.w.v. 6,95 per stuk gratis), meedoen met de excursie enz. enz.

Park Stanislaus biedt ons de gastvrijheid om deze lezing in Moergestel te kunnen laten plaatsvinden. Dank daarvoor.

Heemkundekring DKM 75 jaar

In het kader van het 75-jarig bestaansjubileum van Heemkundekring “De Kleine Meijerij, organiseren wij de lezing “De IJzeren tijd in Brabant”.
Deze wordt gehouden op maandag 3 april a.s. om 20.30 uur in de Voorhof in Oisterwijk.

In 2022 bestond DKM 75 jaar (opgericht in 1947) en werd 22/23 uitgeroepen tot feestjaar.

Vorig jaar hielden we een open dag met markt bij ons nieuwe onderkomen in Haaren, Nu de Algemene Ledenvergadering op 3 april met dus aansluitend de lezing.

DKM is een actieve club vrijwilligers die ons erfgoed (materieel en immaterieel) levend willen houden voor het nageslacht. Voor slechts 35,00 per jaar bent u al lid en ontvangt u elk kwartaal een mooi tijdschrift met interessante artikelen over families, monumenten, gebieden en historie van ons werkgebied waaronder de volgende gemeentes vallen: Oisterwijk, Moergestel, Haaren, Esch, Berkel-Enschot, Udenhout, Helvoirt, Heukelom en Biezenmortel.

Tevens kunt u als lid gratis naar de lezingen, krijgt u korting op boeken die we uitgeven (Oisterwijkse Historische reeks bijvoorbeeld) en hopen we in het najaar een mooie excursie te kunnen organiseren voor al onze leden.

Het programma tot de zomer is:

  • 3 april jaarvergadering met aansluitend lezing IJzeren tijd (Voorhof Oisterwijk); waarover hieronder meer.
  • 9 mei Lezing over oud Brabant en de prostitutie in de 17de en 18de eeuw (Park Stanislaus Moergestel)
  • 3 juni Bomenwandeling met Mart van den Oever

Voor meer informatie over deze activiteiten; houdt de plaatselijke bladen in de gaten, daarin volgen t.z.t. exacte tijden en plaatsen waar e.e.a. zal plaatsvinden.

 

Lezing Hans van den Eeden over De ijzeren eeuw in Noord-Brabant
Het begin van een nieuw tijdperk in heel Nederland Tijdens deze lezing van Hans van den Eeden staat de ontwikkeling van de negentiende ofwel de IJzeren Eeuw in Brabant in het middelpunt.
Tijdens deze eeuw veranderde Noord-Brabant van een agrarische in een technologische samenleving. Ook kenmerkt deze eeuw sociale vooruitgang. Vincent van Gogh schilderde er zijn aardappeleters.

Verder reed de eerste trein, vonden tal van uitvindingen plaats en werden de wegen verhard en aangelegd. Tevens werd de infrastructuur drastisch verbeterd. Op politiek gebied maakte Noord-Brabant, tijdelijk, deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Er werden kanalen en andere waterwegen gegraven. In de negentiende eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan Oisterwijk en het bezoek van Lodewijk Napoleon aan Brabant en Oisterwijk in 1809.

De lezing wordt muzikaal  ondersteund. Hans van den Eeden was onderzoeksjournalist en stafdocent aan de Hogeschool Avans te Breda Hij schreef diverse cultuur-historische boeken en artikelen.

Deze lezing is gratis voor leden, niet-leden kunnen aansluiten € 4,00 per persoon.