Berichten

Vrijwilligers van De Hulpcentrale

Hanneke Nielen, Margret van Beijsterveldt, Det (en echtgenoot Cees) Timmermans vormen samen met ruim 20 andere personen de vrijwilligersgroep van De Hulpcentrale. De Hulpcentrale is een vrijwilligersorganisatie (opgericht in 2003), die aan iedere inwoner van Udenhout, Berkel-Enschot en, sinds 1 januari 2021, ook Biezenmortel hulp wil bieden bij het oplossen van kleine problemen. Het gaat daarbij om kortdurende hulp, waarvoor geen speciale deskundigheid nodig is. Te denken valt aan hulp bij vervoer, boodschappen, kleine karweitjes in en rond het huis, oppas, advies en verwijzing naar andere hulpverleners. De vrijwilligers van De Hulpcentrale kunnen zelf aangeven voor welke hulp zij ingezet willen worden. Bij klusjes, vervoer, de  telefoondienst of anderszins.

De meeste aanvragen bij De Hulpcentrale betreffen aanvragen voor hulp bij vervoer, veelal vervoer voor bezoek aan huisarts of ziekenhuis, en de laatste tijd ook aan vaccinatielocaties. Het voordeel van vervoer door vrijwilligers van De Hulpcentrale is dat de vrijwilligers blijven wachten en desgewenst mee naar binnen gaan om begeleiding te geven. Hanneke vertelt dat de  vrijwilligers zo ook een gastvrouw/ gastheer functie hebben, wat erg gewaardeerd wordt. De Hulpcentrale biedt geen structurele hulp, maar door regelmatige aanvragen, waarbij de hulpvragers hun voorkeur voor een vrijwilliger kunnen uitspreken, ontstaan soms goede contacten. Het contact is persoonlijk en het is fijn dat je mensen zo kunt helpen, geeft Det aan. Margret merkt op dat In de hulpverlening overlap is met Uurtje Buurtje. Goede samenwerking is daarom gewenst.

Met name ouderen weten De Hulpcentrale goed te vinden, omdat zij van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur een telefonische aanvraag voor hulp kunnen doen via telefoonnummer 0135030919. Voor de planning is het fijn wanneer hulpvragers enkele dagen voor de gewenste hulp een aanvraag doen. De hulpvragers betalen alleen onkostenvergoeding
(b.v. vervoerskosten).

De groep van 25 vrijwilligers komt eens per jaar bij elkaar in een informele bijeenkomst om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Hanneke, Det en Margret roepen mensen graag op om zich aan te sluiten bij deze groep enthousiaste vrijwilligers. “Vele handen maken licht werk”.

Tekst en foto: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.

Hulpcentrale Udenhout – Berkel-Enschot

De ”Hulpcentrale voor U!” is een vrijwilligersorganisatie die aan iedere inwoner van Berkel-Enschot en Udenhout hulp wil bieden bij het oplossen van kleine problemen. Het gaat daarbij om kortdurende hulp waarvoor geen speciale deskundigheid nodig is.

hulpcentrale_logo

 

Hulpcentrale Udenhout – Berkel-Enschot

Maandag t/m vrijdag telefonisch te bereiken voor kortdurende hulp o.a vervoer, klusjes, etc.
T: 013-503 09 19

 

Pagina's

Hulpcentrale Udenhout – Berkel-Enschot

De ”Hulpcentrale voor U!” is een vrijwilligersorganisatie die aan iedere inwoner van Berkel-Enschot en Udenhout hulp wil bieden bij het oplossen van kleine problemen. Het gaat daarbij om kortdurende hulp waarvoor geen speciale deskundigheid nodig is.

hulpcentrale_logo

 

Hulpcentrale Udenhout – Berkel-Enschot

Maandag t/m vrijdag telefonisch te bereiken voor kortdurende hulp o.a vervoer, klusjes, etc.
T: 013-503 09 19