Berichten

In memoriam Kees van Kempen (1953-2023)

Op 20 juni jl. overleed Kees van Kempen, erevoorzitter van Erfgoedcentrum ‘t Schoor. Kees was een echte Udenhouter, één van de tien kinderen van Janus van Kempen en Tina van Zon die een sigarenwinkel hadden in de Kreitenmolenstraat. In zijn jeugd was Kees lid van de Udenhoutse postzegelclub de Jonge Filatelist en op nationaal niveau was Kees 25 jaar lid van het landelijk bestuur van de Jeugfilatelie waar hij later ook het erevoorzitterschap kreeg. Kees studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg en begon in 1976 zijn loopbaan bij de PTT, later KPN. Kees maakte daar een glansrijke carrière door. Zo was hij jarenlang financieel directeur of CFO van diverse onderdelen van KPN. Ondanks zijn drukke baan en zijn woonplaats in onder meer Maastricht en de omgeving van Den Haag was Kees trouw elk weekend bij zijn zussen in Udenhout te vinden. Kees had ook nog een andere hobby, namelijk het navorsen van de geschiedenis van Udenhout. Dat kwam ook het Udenhoutse kerkbestuur in 1991 ter ore toen het 150 jarig bestaan van de Lambertuskerk aanstaande was. Hem werd gevraagd samen met Kees van den Bersselaar en Joost Frieling een boekje te schrijven over de historie van de Udenhoutse kerk. Na het verschijnen van dat boekje melde Pater Monaldus van den Broek uit Biezenmortel zich bij het net opgerichte heemcentrum ’t Schoor( nu erfgoedcentrum ’t Schoor) met de vraag of Biezenmortel ook niet zo’n boek kon krijgen, maar dan wel wat dikker! ’t Schoor vond Kees bereid die uitdaging aan te gaan en enkele teamleden er bij te zoeken die hem zouden kunnen helpen. Dat was de start van het schrijversteam van ’t Schoor dat van meet af aan onder voorzitterschap van Kees opereerde. Het boek Over d’n Biezenmortel was een groot succes en zette de toon voor de toekomst. Kees zijn enthousiasme werkte aanstekelijk bij het schrijversteam. Vele onderwerpen werden opgepakt en resulteerden in mooie publicaties, waarbij Kees steevast een voortrekkersrol vervulde. Inmiddels heeft Kees met zijn schrijversteam meer dan 70 publicaties het licht doen zien. Een grote serie, kleine serie, 20 jaarboeken Unentse Sprokkels, Unentse biografieën en een aantal gratis huis-aan-huis Unentse kranten. Het leverde een schat aan informatie op die vooral met zoveel mogelijk mensen gedeeld moest worden meende Kees. Zijn inmiddels vermaarde boekpresentaties, lezingen en cursussen binnen en buiten Udenhout droegen bij aan die kennisverspreiding. Datzelfde geldt voor Wiki-Udenhout (een encyclopedie van Udenhout en Biezenmortel op internet) die Kees in 2015 introduceerde. Na zijn pensionering werd Kees secretaris van de overkoepelende organisatie van heemkundekringen Brabants Heem en trad hij in 2019 toe tot het bestuur van ’t Schoor en nam hij per 2020 de voorzittershamer over van Frans Goossens. In het bestuur ging Kees al met net zoveel enthousiasme aan de slag als we van hem gewend waren in het schrijversteam. Hij kwam met vernieuwende ideeën, zorgde dat de vrijwilligers zich verbonden voelden met ’t Schoor en met elkaar, toonde zijn betrokkenheid bij alle werkgroepen, vertegenwoordigde ’t Schoor naar buiten toe en werkte bovenal zelf ook keihard mee om al die plannen tot een succes te maken. De verslagenheid was dan ook groot toen amper 5 weken geleden bleek dat Kees ongeneeslijk ziek was en hij alle plannen die nog op zijn agenda stonden niet meer samen met de andere vrijwilligers van ’t Schoor zou kunnen uitvoeren. Wij zijn dankbaar voor wat Kees heeft betekend voor ’t Schoor en betuigen onze oprechte deelneming aan zijn familie. Dat Kees mag rusten in vrede. Maar wat zullen wij hem gaan missen.

Kees van Kempen: De Brabantse geschiedenis in Udenhout en Biezenmortel

Bij gelegenheid van zijn 70-ste verjaardag is op 30 maart door Kees van Kempen, voorzitter van Erfgoedcentrum ’t Schoor en secretaris van  Brabant Heem, het boek De Brabantse geschiedenis in Udenhout en Biezenmortel gepresenteerd, en het eerste exemplaar uitgereikt aan Burgemeester Weterings. Het boek is tot stand gekomen i.s.m. het schrijversteam van ’t Schoor.

Kees geeft aan altijd al wel interesse in geschiedenis gehad te hebben. Bij het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw in Udenhout in 1991 werd hem gevraagd om een boekje uit te brengen. In 1992 gevolgd door de vraag van Pater Monaldus om samen met Kees van den Bersselaar, Harrie van den Bersselaar, Frans van Iersel, Annie van Roessel-Kolen en Frank Scheffers een boek te schrijven over de kerk in Biezenmortel. Hiermee was het ontstaan van het schrijversteam een feit.

Ruim 6 jaar geleden volgde Kees een cursus aan de Universiteit van Tilburg over de geschiedenis en de cultuur van Brabant. Kees leerde om met Brabantse ogen te kijken naar de (Brabantse) geschiedenis, een ander perspectief, een geweldige ervaring. Op dat moment ontstond het idee om een boek te schrijven over de concrete gevolgen van de algemene (Brabantse) geschiedenis voor Udenhout en Biezenmortel.

Kees vertelt dat de Gouden Eeuw in de Nederlanden helemaal geen Gouden Eeuw voor de Brabanders was. Holland investeerde niet in Brabant, integendeel, de 17de eeuw was hier in Brabant een langdurige periode van hele grote armoede. De Brabantse Gouden eeuw was van pakweg 1450 tot 1550. Het Hertogdom Brabant kende in die jaren een bloeiende economie en cultuur (Jeroen Bosch) en Den Bosch was een welvarende, invloedrijke stad, ook wel “het kleine Rome” genoemd.
De Tachtigjarige oorlog was voor Brabant een vreselijke tijd. Oisterwijk, waar Udenhout onder viel, werd meerdere malen platgebrand. In de analen van de Belastingdienst staat geschreven dat Udenhout in 1584 niet executabel was, geen inkomen, geen vermogen had. Kees vraagt zich af wat er met de families in Udenhout in die tijd gebeurde. Hoe overleefden ze, of zijn ze naar elders gevlucht?

Al met al heeft de jarenlange studie van Kees geresulteerd in een prachtig, vlot geschreven boek, rijk geïllustreerd door Kees van Baest. Jan van
Oevelen zorgde voor de inkleuring van oude zwart-wit foto’s, waardoor ze meer tot de verbeelding spreken. De mooie lay-out werd verzorgd door
Arjan Robben. Het boek is een aanrader voor iedereen, die geïnteresseerd is in de levens van onze voorouders in Udenhout en Biezenmortel. Het boek is te koop voor 25 euro bij ’t Schoor.

Bij de boekpresentatie (voor genodigden) heeft Kees, als inspirerende voorzitter van ’t Schoor, ook aandacht gevraagd voor “zijn” Erfgoedcentrum. ‘t Schoor is gevestigd in het monumentale pand Schoorstraat 2 op de eerste en tweede verdieping. Inmiddels is uit giften een traplift aangeschaft naar de eerste verdieping. Oudere bezoekers, die minder mobiel zijn, hebben moeite om de tweede verdieping te bereiken. Kees heeft zijn genodigden een bijdrage voor een traplift naar de tweede verdieping gevraagd. Kees helpt ’t Schoor met zijn bijdragen dus niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk “in de lift”.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer