Berichten

Inkijkje in Kindcentrum de Mortel

Vrijdagmiddag 24 maart zette het vernieuwde Kindcentrum de Mortel haar deuren open.
De rode loper is uitgelegd voor de hoofdingang, en de binnenruimten en tuin zijn feestelijk versierd met ballonnen en slingers. Na een jaar van bouwen, verbouwen, en inrichten kunnen ouders, opa’s, oma’s, buurtgenoten en andere belangstellenden komen kijken naar het prachtige resultaat van alle inspanningen.
Het Kindcentrum herbergt Basisschool de Mortel van Stichting Tangent en Peuteropvang, Kinderdagverblijf (sinds januari 2023) en BSO (Buitenschoolse Opvang) van Humankind. Een prachtige plek voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Basisschool de Mortel heeft 13 klassen. Deze zijn verdeeld in 3 onderdelen. De bovenbouw is gegroepeerd rondom de prachtig ingerichte aula, die als Leerplein dienst doet. Leerlingen kunnen hier zelfstandig werken. Het middengedeelte van de school is voor de middenbouw, die ook een mooi Leerplein heeft, waar leerthema’s uitgewerkt kunnen worden. In dit gedeelte bevinden zich ook de personeelsruimten, de bibliotheek, en de gymzaal voor de jonge kinderen. De onderbouw heeft een plek aan de andere kant van de nieuwe hoofdingang en deelt dit deel van het centrum
met de opvanglocaties van Humankind. De Kinderopvang vangt kinderen van 0-4 jaar op van ouders, die overdag werken. De Peuteropvang is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar die 2-3 keer per week samen komen spelen en lunchen. Omdat de peuteropvang ook gebruik maakt van een taalprogramma, kunnen kinderen met een taalachterstand een keer extra deelnemen, als voorbereiding op hun start in de basisschool. De Buitenschoolse opvang ontvangt basisschoolleerlingen buiten de schooluren om, zodat hun ouders een volle dag kunnen werken.
Stichting Humankind heeft als filosofie dat kinderen veel buiten zijn en spelen, en ook de basisschool hecht veel belang aan spelen en bewegen buiten. En juist dat kunnen de kinderen van het Kindcentrum naar hartenlust in de prachtig aangelegde schoolplein/tuin rondom de school. Met natuurlijke materialen zijn een prachtige zand-waterpartij, klimtoestel met glijbaan en tipi tenten aangelegd voor de jongen leerlingen aan de achterkant van de school. In het groots opgezette klimtoestel aan de voorkant kunnen de oudere leerlingen zich uitleven. En natuurlijk is er ook voorzien in een voetbal/basketbalveld. Toch moeten al deze mooie voorzieningen deze middag een hevige strijd om de aandacht van de kinderen voeren met de onweerstaanbare regenplassen, die een malse bui heeft achtergelaten.

De open dag trekt veel bezoekers. (Groot)ouders, die hun kinderen op komen halen uit school, lopen belangstellend het hele gebouw door. Een van de bezoekers geeft aan dat hij tegenover het Kindcentrum woont en het steen voor steen opgebouwd heeft zien worden. Hij vindt het fijn nu ook het eindresultaat te kunnen zien. Een mevrouw vertelt: “Je loopt hier zo vaak langs, leuk om te zien hoe het er van binnen uitziet”.
Al met al is het Kindcentrum een plek geworden waar alle mensen, die er hun steentje aan bij hebben bijgedragen, trots op mogen zijn. Voor hen en voor wijkwethouder Maarten van Asten wordt de middag afgesloten met een gezellige receptie.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Metamorfose schoolplein

Voor en door leerlingen van Kindcentrum de Mortel

Het schoolplein rondom Kindcentrum de Mortel was verouderd, bestond uit voornamelijk tegels en bood te weinig uitdaging. Kortom, het was hoog tijd voor vernieuwing! Daarom werd een
jaar geleden een brede projectgroep gestart met kinderen, leerkrachten, ouders, omwonenden, en RNewt (i.v.m. het gebruik van het plein door jongeren na schooltijd). Per klas werd een moodboard gemaakt en gepresenteerd met ideeën over het ideale schoolplein. Door Green&So werd uit alle ideeën een project plan gemaakt, wat op dit moment door Firma Vogels, met hulp van de leerlingen, wordt uitgevoerd.
Op 21 oktober werd een start gemaakt door duizenden “tegels te wippen” door leerlingen, ouders en vrijwilligers. Een activiteit die door veel leerlingen enthousiast opgepakt werd. Even enthousiast gingen de leerlingen van alle leeftijden afgelopen vrijdag aan de slag met de aanplant van nieuwe planten aan de voorkant van de school. Dit onder begeleiding van ouders Aukje van Ingen en Kim van der Meijs. In totaal moesten er honderden planten de grond in, gelukkig hielpen de medewerkers van Vogels ook mee .
Leerling Tom vertelt dat hij het heel leuk vindt om te doen, Jip vindt het wel wat koud aan de handen. Hugo wil niet stoppen en Maud vertelt dat ze thuis ook helpt in de tuin. “Eigenaarschap krijg je door mee te doen”. Dat is de reden dat de leerlingen veelvuldig bij het project betrokken worden.
Aan de achterkant van het Kindcentrum heeft het plein al “speelse vormen” aangenomen met een waterpartij, een klimparcours, en houten Tipitenten. “Geweldig” volgens Fenna, “en het wordt nog veel vetter!” Aan de zijkant van de nieuwbouw is nog een voetbal/basketbalveld voorzien. Het grote speeltoestel aan de voorkant wacht nog op officiële goedkeuring, voordat het in gebruik kan worden genomen.
Het schoolplein is een openbare ruimte, vandaar dat ook de Gemeente participeert. Voor het onderhoud moeten nog concrete afspraken gemaakt worden. Wellicht dat hier ook de kinderen een rol kunnen hebben in de vorm van een stukje educatie. Leerlingen, leerkrachten, ouders, vrijwilligers mogen trots zijn op wat gerealiseerd is en nog wordt rond het Kindcentrum. Het schoolplein is een aanwinst voor het hele centrum en voor de buurt. Het is geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Daarna is het uit met de pret. 

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer