Berichten

Succesvolle open bedrijvendag

Afgelopen zaterdag was het open bedrijvendag op bedrijventerrein Kreitenmmolen in Udenhout. Vanuit de dorpsraad hebben we de hele middag diverse bedrijven bezocht. Toen ik rond 11.00 per fiets arriveerde stonden er al minstens honderd auto’s op het ingerichte parkeerterrein, later in de middag waren er dat honderden. Bovendien liepen en fietsten er veel mensen rond met de plattegrond. Ik denk dat veel mensen verbaasd zullen zijn dat er zo’n grote diversiteit van bedrijven is in Udenhout. Grote en kleine bedrijven, productiebedrijven en meer dienstverlenende bedrijven. Het is ondoenlijk om al deze bedrijven in dit stukje voldoende eer aan te doen.
Er was een voortdurende stroom bezoekers maar doordat er zoveel bedrijven meededen was het nergens te druk. Ook de burgemeester kwam per fiets kijken en die trof ik rond 12.00 uur bij Dego, het interieursbedrijf van twee jonge enthousiaste ondernemers: Jelle Derks en Max van Gorp. Interessant was de uitleg bij Dyhex die een zeer innovatieve warmtewisselaar hebben ontwikkeld die het energieverbruik spectaculair omlaag brengt.
Overal had men er veel werk van gemaakt en waren mensen aanwezig die uitleg konden geven. Soms gebeurde dat al actief, soms naar aanleiding van een gestelde vraag.

Opvallend was de grote aandacht voor kinderen en jeugd. Bij heel veel bedrijven was er een speciale kinderhoek waar kinderen zich konden amuseren. Sommige bedrijven hadden speciale activiteiten voor kinderen die direct met de functie ven het bedrijf te maken hadden, Zo konden kinderen bij van de Bersselaar een pennenbakje in elkaar lassen, Bij Hoppenbrouwers een technisch opdracht doen en bij Weijtmans met behulp van touwen in een boom klimmen. Een vader van drie kinderen hoorde ik rond 15.00 uur zeggen: “we zijn hier al vanaf 11.00 uur en de kinderen hebben zich nog geenminuut verveeld”. Dan heb je het als gezamenlijke bedrijven goed gedaan om nieuwe generaties te boeien.

Een succesvolle dag!

 

Afspraken over cameratoezicht Kreitenmolen officieel

Op 9 januari 2018 tekenden Frank van Spaandonk, accountmanager ondernemerszaken, namens de gemeente Tilburg en Corné Cools, bestuursvoorzitter van de vereniging Kreitenmolen Vitaal een convenant over het cameratoezicht op het bedrijventerrein in Udenhout.

Gemeente en vereniging blij met toezicht
Gemeente Tilburg is blij met het initiatief van de ondernemers en het bestuur van Kreitenmolen Vitaal om cameratoezicht te organiseren. Dit vanuit de wetenschap dat camera’s de veiligheid op het bedrijventerrein ten goede komen. Niemand kan zich meer ongezien op het terrein bewegen.

Afspraken over inbreuk op persoonlijke levenssfeer
Vanwege de privacywetgeving kan men niet zomaar camera’s op openbare ruimten richten. Hier dienen afspraken over gemaakt te worden met de gemeente. Erwin Lichtenberg heeft vanuit de gemeente Tilburg meegekeken tijdens de voorbereidingen. De camerabeveiliging mag namelijk geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van bewoners rondom Kreitenmolen.

Een van de afspraken, beschreven in het convenant, is dat ook bezoekers op de hoogte zijn dat zij in de gaten worden gehouden. Vandaar dat de vereniging Kreitenmolen Vitaal binnenkort bij alle in- en uitgangen een bord plaatst waarop staat dat er cameratoezicht is. De camera’s zelf worden op strategische plekken op het bedrijventerrein gehangen. Voorzitter Cools: “we zien camerabewaking als een essentiële stap in het verhogen van de veiligheid. We prijzen ons gelukkig dat zowel de ondernemers als de gemeente zich hiervoor hard wilden maken.”

Privacywetgeving
Door de camerabeelden kunnen mogelijke incidenten tijdig worden uitgekeken en mogelijke daders sneller worden opgespoord. In verband met de privacywetgeving worden de beelden enkel door de beveiliging en bij verdachte omstandigheden door de Politie uitgekeken.

Evenementen

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op