Berichten

10-jarig bestaan van Dorpsloket-U

Het is ruim tien jaar geleden dat de gemeente Tilburg Loket-Z uit bezuinigingsoogpunt sloot. Loket-Z, was het loket waar iedere burger van Udenhout met vragen kon komen, laagdrempelig
dus. José de Groot, destijds lid van de dorpsraad kwam hiertegen in het geweer. Maar het besluit was definitief. De wethouder, destijds Erik de Ridder, gaf aan dat ze altijd een burgerinitiatief kon starten en dat heeft ze gedaan. Samen met Robert Hol uit Berkel-Enschot, want daar zaten ze met hetzelfde. Zij hebben dit ingediend bij de gemeenteraad en na het nodige trekken en sleuren en doordat de dorpsraad de kosten op zich nam, kon 10 jaar geleden Dorpsloket-U geopend worden. Een dorpsloket waar iedereen binnen kan lopen, zonder afspraak en vragen kan stellen op het terrein van zorg, welzijn& maatschappelijke diensten. Het loket is gehuisvest in de bibliotheek en iedere dinsdag van 13.00-15.00 uur geopend. Wekelijks komen zo’n 2 à 3 mensen met een vraag bij het loket. Vaak komt men met één vraag, maar blijkt in het gesprek dat zij op meerdere vlakken ondersteuning kunnen gebruiken.
Was het aanvankelijk twee keer in de week  open en later op donderdag, nu is deze dinsdagmiddag een goed tijdstip gebleken. Het is dezelfde openingstijd als de stadswinkel. Zijn mensen daar met een vraag op het terrein van het dorpsloket-U, kunnen ze meteen geholpen worden. In de loop der tijd hebben verschillende vrijwilligers het loket bemand. Op dit moment zorgen Fien van den Aker, Mia van Ingen en Lia Verschuren hiervoor en zij doen dit respectievelijk al 9, 5 en bijna 1.5 jaar.
Zij wijzen vooral de weg. Je hoort altijd verzuchten dat er zoveel instanties en regelingen zijn dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Fien, Mia en Lia kennen de bomen én het bos. Bij een vraag gaan ze bespreken wat mensen nodig hebben en helpen ze hen op weg. Dat kan zijn door ze aan te melden voor de WMO (voorzieningen in het kader van de Wet op Maatschappelijke ondersteuning), maar het kan ook zijn dat ze de juiste mogelijkheden wijzen. Wat voor vragen komen er zoal? Vragen over mobiliteit, over subsidie voor isolatie, aangepast vervoer en het laatste jaar ook de energietoeslag.
Zij vertellen dan waar mensen moeten zijn en wat zij moeten doen. Zij proberen vooral de mensen te helpen zonder alles over te nemen, zodat ze een volgende keer een dergelijke vraag zelf op kunnen lossen. Zij vertellen dat mensen ook vaak een beroep kunnen doen op Udenhoutse hulpverleningsmogelijkheden zoals de hulpcentrale, maar voor financiële problemen ook op stichting Vincentius. Dan merk je dat korte lijnen in een dorp tot snelle hulp  kunnen leiden. Het écht vooruit kunnen helpen van mensen is ook wat de vrijwilligers motiveert om dit te doen.

 

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer