Berichten

Wijziging bebouwde komgrens in Molenhoefstraat

Nieuwe grens bij huisnummer 20
Via deze brief wil de gemeente u informeren over een voorgenomen wijziging in de bebouwde komgrens die door uw straat loopt ter hoogte van huisnummer 18. De raad neemt hier 7 juni 2021 een beslissing over. U herkent de komgrens aan het bijbehorende blauwe bord en witte strepen op de grond.

Waarom aanpassing grens?
De bebouwde komgrens volgens de Wegenverkeerswet wordt geactualiseerd als gevolg van stedenbouwkundige en verkeerskundige ontwikkelingen zoals de bouw van nieuwe woningen en het hierdoor toegenomen verkeer. De nieuwe grens komt ter hoogte van huisnummer 20 (zie onderaan dit bericht). Het wijzigen van de bebouwde komgrens heeft geen gevolgen voor het in uw straat geldende bestemmingsplan of de juridische status van uw bedrijfsvoering. Als de raad de nieuwe grens heeft vastgesteld, heeft u de mogelijkheid om hiertegen bezwaar in te dienen. U vindt deze informatie op www.overheid.nl en via de gratis app Over uw Buurt.

Werkzaamheden
Met het wijzigen van de grens verplaatst de gemeente het blauwe kombord en de bijbehorende witte strepen op de rijbaan. De wijziging van de komgrens heeft gevolgen voor de geldende maximumsnelheid. Binnen de bebouwde kom is dat 50 km/uur en buiten de bebouwde kom is dat 60 km/uur.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Guido Dolné van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
06-31 67 03 36 en per e-mail: guido.dolne@tilburg.nl.