Berichten

Een wandeling met Nico Hilgers

Met vieren hebben we een mooie natuurwandeling gemaakt rond “d’n Oven” onder begeleiding van Nico Hilgers. Als correspondent en fotograaf van de wegwijzer hebben we onze partners meegenomen. Nico is lid van de Vogelwerkgroep Midden Brabant.
We zijn vertrokken vanaf het Heerkenshuis waar de vogelwerkgroep ook haar basis heeft . Het enthousiasme van Nico voor de natuur blijkt gedurende de hele wandeling. Hij vertelt enthousiast over de ontwikkeling van het totale terrein waar de oude steenfabriek stond en de Leemputten. Van jongs af aan heeft hij interesse gehad voor de natuur en hij wijst dan ook voortdurend op bomen, planten en vogels die we onderweg tegenkomen. Daarbij vertelt hij meteen wat zij allemaal doen als  werkgroep om de biodiversiteit te vergroten. Zo komen we hopen zand tegen die Brabants Landschap daar heeft opgeslagen omdat het grond was van een poel die elders is gegraven. De Vogelwerkgroep zorgt ervoor dat een kant van die berg een mooie verticale wand heeft. Daardoor nestelen zich jaarlijks oeverzwaluwen in die berg. Hij wijst op uilen nestkasten die zij hebben gehangen en geeft uitleg over de natuurmuur bij het Heerkenshuis. In deze natuurmuur vinden allerlei insecten hun plek, maar ook daar weer mogelijkheden voor vogels om te nestelen. Bij deze natuurmuur is ook een voedselbos aangelegd. Voedsel niet alleen voor mens, maar ook voor dieren. In het voedselbos heeft men ook veel oude fruitrassen geplaatst. Leden van de vogelwerkgroep houden voor een aantal gebieden ook bij wélke broedvogels er nestelen en hoeveel nesten er zijn. Daar maken ze een rapport van en geven tegelijk een advies over het gebied en hoe de biodiversiteit vergroot kan worden. Voorbeelden van dergelijke adviezen zijn: riet op een bepaalde plek laten staan, een toplaag afgraven of ergens een sloot dichtgooien. Op die manier leveren ze een hun bijdrage aan de natuur. Tijdens onze wandeling zien we  grauwe ganzen, witte en blauwe reigers. Daarvan weet Nico te vertellen dat tot voor tien jaar er in onze omgeving geen witte zilverreigers waren, maar door het veranderende klimaat zien we deze steeds vaker. Hij wijst ons op de plekken waar kolonies blauwe reigers en aalscholvers
nestelen. We zien de kuifeenden die al paartjes hebben gevormd en enkele meerkoeten.
De eerste brembloemetjes ontluiken en het eerste speenkruid begint te bloeien. Hij laat ook zien dat de Japanse Duizendknoop als exoot heel snel een hele oever en berm bij een sloot overwoekert.
Alle vier kenden we dit gebied wel en alle vier vinden we dat door de bezielende uitleg van Nico we een bijzondere wandeling hebben gemaakt. We hebben heel veel over het gebied gehoord wat we niet wisten en dat maakte de wandeling heel bijzonder. Nico bedankt.

Tekst: Wilma de Jong, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de wegwijzer