Berichten

Openbare vergadering Dorpsraad

Op 9 maart werden een kleine 200 dorpsgenoten, oud en jong, welkom geheten door Onno van de Ven (aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening en Milieu) en Wilma de Jong (voorzitter) van de Dorpsraad, voor een openbare vergadering in ’t Plein. Er werden opnames gemaakt van de bijeenkomst door Stichting Videogroep Udenhout, omdat de belangstelling voor de vergadering groter was dan het aantal beschikbare plaatsen.

Joris van den Aker, die samen met Jeroen Kleiberg het bestuur van Green Deal Udenhout vormt, gaf uitleg over de start van Green Deal, een samenwerking van Energiecoöperatie Udenhout, Woningbouwvereniging TBV, de Dorpsraad, Contact 50 en de Gemeente Tilburg. Green Deal heeft als doel de Energietransitie voor en door Udenhouters, zowel particulieren als bedrijven, te stimuleren. Door bewustwording, brede dialoog, en lokale kennisuitwisseling worden eerste stappen gezet om uiteindelijk te voldoen aan de doelstelling van de gemeente Tilburg om in 2045 CO2 neutraal te zijn. Op 26 maart wordt door Green Deal een Energiemarkt gehouden in ’t Plein met standjes en lezingen om inwoners te betrekken bij het project. Joris nodigde de toehoorders van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Daarna was het de buurt aan Martijn Kanters, Stadsontwikkelaar van de Gemeente Tilburg, om uitleg te geven over de integrale gebiedsontwikkeling “Pauwels Oost”, waarin de gemeente Tilburg en Oisterwijk samenwerken. In het proces van deze integrale gebiedsontwikkeling (in de komende 20 jaar) worden alle relevante thema’s in samenhang bekeken. Te denken valt hierbij aan (betaalbare) woningen, werkgelegenheid, natuurontwikkeling, recreatie/ toerisme, en bereikbaarheid. Omdat de druk op de ruimte in het gebied groot is, zullen er, in samenspraak met de bewoners, soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

De belangrijkste vragen op dit moment zijn de vragen rondom mobiliteit/ infrastructuur en mogelijke nieuwe woningbouwlocaties. Dit om de aantrekkelijkheid van de regio voor met name jonge mensen te vergroten. Hierbij wordt gedacht aan de bouw van een nieuw NS station,  mogelijk in gebied de Berkhoek, en aan de bouw van 2500 nieuwe betaalbare woningen in Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot, met aandacht voor behoud van natuur tussen de dorpen en versterking van de eigen dorpsidentiteit. In dat kader wordt ook gedacht aan vergroening van het dorpshart van Udenhout, wat nu nogal versteend is, ook om “hittestress”  tegen te gaan. Ook wordt gekeken naar “een aantrekkelijker winkel en horeca rondje” en een mogelijke intensivering van de dichtheid van woningen in het Dorpshart. Kasteel de Strijdhoef zou wellicht een mooie,  kleinschalige, toeristische locatie kunnen worden.

Wilma de Jong sloot de avond af met een dringende oproep aan alle dorpsgenoten om actief mee te denken over alle toekomstige ontwikkelingen
en zo veel mogelijk input te geven aan de Dorpsraad.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer.