Berichten

Groen extra

In uw omgeving ligt het prachtige natuurpark ter Roomley. Het park vormt een mooie uitvalsbasis voor ontspanning en recreatie. Het groen in het park sluit zoveel mogelijk aan bij de plantsoorten die van nature in de omgeving voortkomen (populieren, meidoorn, sleedoorn etc.). Daarnaast komen er ook ecologische voorzieningen om de biodiversiteit te bevorderen. Om met het beheer en onderhoud van het groen meer rekening te houden met de natuur en biodiversiteit, zullen er door Groen Xtra vanaf week 24 schapen voor het beheer in gezet gaan worden.

Welke voordelen heeft het inzetten van schaapskudde:
Met de introductie van schapenbegrazing brengt men een proces van natuurontwikkeling op gang.
Natuurgrasland komt tot ontwikkeling. De soortenrijkdom neemt toe. Dit komt omdat door de begrazing de strooiselophoping en de vervilting van de graszode verdwijnt. Hierdoor ontstaan volop kiemingsmogelijkheden voor wilde bloemen en kruiden.

Boomopslag wordt tegen gegaan
Het beheer krijgt een duurzaamheidsimpuls. Schapen gebruiken immers geen minerale brandstoffen.
Schaapskuddes zijn rondtrekkende zaadverspreiders. Omdat de kudde ook andere natuurlijke terreinen bezoekt is verspreiding van zaden van wilde planten mogelijk.
Belevenis: Een kudde in het terrein is gewoon ook leuk om te zien en spreekt tot de verbeelding.

In het deel ten oosten van Park ter Roomley wordt er een flexibele omheining (schrikdraad) ingezet waarachter de schapen kunnen grazen. Doordat het deel ten westen van Park ter Roomley smalle stroken en versnipperd groen heeft, zal hier een herder ingezet worden. De herder is de hele dag bij de schapen om ze met behulp van een hond te sturen naar de plekken die begraasd dienen te worden.

Omdat de schapen de hele dag lekker kunnen grazen en zo hun voeding binnen krijgen, wordt u vriendelijk verzocht geen voedsel in het groen te gooien voor te schapen.

Meer informatie
Bent u nieuwsgierig naar de precieze werkwijze en de inzet van het soort schapen, kijk dan op www.delachendeooi.nl