Berichten

Ontwikkeling parkeerplaats Bosch en Duin Schoorstraat

De Loonse en Drunense Duinen worden jaarlijks met veel plezier door duizenden mensen bezocht. De populariteit leidt helaas ook tot parkeeroverlast op de Schoorstraat. Daarom werken de gemeente Tilburg, Natuurmonumenten en landgoed Bosch en Duin samen aan een plan voor een betere entree bij de Schoorstraat.

De huidige parkeerplaats van Landgoed Bosch en Duin heeft plek voor 211 auto’s. De gemeente wil de parkeerplaats vergroten zodat er plek is voor circa 235 auto’s met hierachter een  overloopterrein in de vorm van een grasveld. Door het vergroten van de parkeerplaats is het parkeren op de Schoorstraat niet meer nodig. Ook wordt er een nieuw centraal voorplein ingericht. De
Schoorstraat zelf wordt vanaf de Oude Bosschebaan versmald om het parkeren langs de Schoorstraat te ontmoedigen. Het ontwerp van de parkeerplaats kunt u bekijken op  www.tilburg.nl/schoorstraat.
Voor de aanleg van de parkeerplaats zal het bestemmingsplan worden gewijzigd. De procedure hiervoor wordt later dit jaar opgestart. De realisatie van de parkeerplaats en aanpassingen aan de Schoorstraat worden uitgevoerd na wijziging van het bestemmingsplan. Dit zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2023 zijn. 

Informatieavond
De gemeente wil het plan graag toelichten aan alle geïnteresseerden en in gesprek over de te nemen maatregelen op de Schoorstraat. U bent van harte welkom op de informatieavond waar de initiatiefnemers het plan toelichten.
Dinsdag 22 november 2022
Aanvang om 19.00 uur (tot ongeveer 21.00 uur)
Locatie: Landgoed Bosch & Duin, Schoorstraat 50

Uw reactie of vragen
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 065 337 06 57 en per e- mail marc.houter@tilburg.nl. Uw reactie op de plannen en/of het ontwerp kunt u tot uiterlijk zondag 4 december a.s. doormailen naar Marc Houter.