Berichten

Meerdere arrestaties in Udenhout

Dankzij strakke actie van wijkbewoners en politie en de WhatsApp-BuurtPreventie!

Dinsdagavond rond half negen, meldt een wijkbewoner op één van de Udenhoutse WhatsApp-BuurtPreventie-groepen (WABP), een onbekend persoon in zijn tuin te hebben aangetroffen, die zich na ontdekking snel uit de voeten maakte. Even later later komt het bericht dat de politie door de wijk rijdt en meerdere verdachte personen zoekt. Kort daarna volgt het bericht dat de politie een aanhouding heeft verricht. Een klein uurtje later volgt het slotbericht van de coördinator van de buurtapp. Het is een bedankje aan de wijkbewoners van hun wijkagent: “Heel veel dank dat u allen zo alert was. Er heeft een diefstal met geweld plaatsgevonden en door uw meldingen hebben meerdere aanhoudingen plaatsgevonden”. Veel duimpjes volgen.

Ik spreek wijkagent Harm Muntz enkele dagen na het incident. Hij is nog steeds vol lof over de alertheid van en communicatie met de wijkbewoners. De betrokkenheid van de wijkbewoners was cruciaal voor een trefzekere inzet van de politie. “Zonder dat samenspel was de kans op dit resultaat een stuk kleiner geweest” zegt Harm. Aanleiding was een uit de hand gelopen verkoopsituatie. De “kopers” bleken niet de intentie te hebben om de verkoper te betalen en dat mondde uit in een diefstal met geweld. Harm was zelf in dienst en dicht in de buurt toen hij een spoedmelding kreeg. Met het slachtoffer in de auto zocht hij de wijk af naar de verdachten. Heel veel mensen waren door de app-berichten naar buiten gekomen. Uiteindelijk kon de politie diverse verdachten in de wijk arresteren. De inzet van de politie bleef overigens niet alleen tot de wijk beperkt. Ze had alle invalswegen afgezet en voertuigen die Udenhout verlieten werden gecontroleerd. “Dit is zo’n situatie waar de WhatsApp Buurtpreventie voor bedoeld is en dus ook meteen zijn meerwaarde bewijst” zegt Harm. “De enorme alertheid van de buurt en de vele mensen die de straat op gingen, voelde als een grote steun en heeft vast ook indruk op de verdachten gemaakt”.

Het succes van Whatsapp-BuurtPreventie-groepen als deze, valt en staat met de discipline van de gebruikers, zeggen de beheerders van de vijf WABP-groepen van Udenhout. De groepen zijn alleen bedoeld voor alarmering van buurtgenoten in onveilige of verdachte situaties. De boodschappen moeten bondig en to the point zijn: wat, waar, wie? Deelnemers wordt gevraagd de SAAR-methode te gebruiken.

1 Signaleren. U signaleert een verdachte situatie
2 Alarmeren. U belt EERST 112
3 App versturen. Daarna een app binnen de groep versturen met duidelijke informatie over de verdachte situatie. (Wat ziet u, waar is het, wie zijn betrokken (signalement en voertuiginformatie)
4 Registreren. Alle berichten rond het incident worden door de coördinator aan de politie doorgespeeld.

Tilburg was in 2015 initiatiefnemer van de WABP-groepen en heeft landelijk het hoogste percentage deelnemers. In totaal telt Udenhout al 800 leden. Wat Harm betreft mag dat aantal nog verder groeien. Slecht nieuws voor criminelen die in Udenhout hun slag willen slaan.


Foto’s en tekst: Henny Schilders, De Wegwijzer

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Op initiatief van Wijkagent Harm Muntz, Beleidsadviseur Veiligheid en Cybercriminaliteit Gemeente Tilburg Benoît Hendriks, en Dorpsraad Udenhout, werd op 18 april in het Kruisgebouw een pilot informatie bijeenkomst “Echt nep” gehouden over Digitale /Cybercriminaliteit. Na een oproep in de Wegwijzer hadden zich 20 deelnemers aangemeld.
Volgens Harm Muntz staan woninginbraken volop in de belangstelling, maar staat digitale/cybercriminaliteit op nummer 1 in de misdaad lijst (digitale criminaliteit loont meer dan woninginbraken). Er wordt echter weinig over gemeld en gepraat omdat slachtoffers zich schamen, zich dom voelen dat ze “erin getrapt zijn”. Toch heeft cybercriminaliteit veel impact op de slachtoffers. Ze voelen zich overvallen en aangetast in hun veiligheid, ze ervaren verlies van vertrouwen en onrust. Dat er zo weinig over gepraat wordt is jammer, volgens Harm. Het zou waardevol zijn wanneer slachtoffers hun familieleden, vrienden en buren zouden waarschuwen. “Want het kan ons allemaal overkomen, zowel ouderen als jongeren. Een op de vijf Nederlanders krijgt er mee te maken”.
Benoît Hendriks legt uit welke vormen van digitale criminaliteit er bestaan. Via Whatsapp fraude kan een crimineel zich voordoen als een familielid. “Mam, ik app je met de telefoon van mijn vriend. Ik ben mijn telefoon en pasjes verloren en heb dringend geld nodig, zou je alsjeblief wat geld over willen maken?.” Welke liefhebbende moeder zou hier niet intrappen? Met een Phishing mail proberen criminelen u via een link geld te laten betalen voor een openstaande rekening bij een officiële instantie. Bij Spoofing wordt u gebeld door een persoon, die zich voordoet als een medewerker van een organisatie, die nog geld van u tegoed heeft. (Soms gaat dit ook per post). Dezelfde handelswijze wordt gebruikt bij Bankhelpdesk Fraude. Een zogenaamde bankmedewerker vraagt u om snel geld over te sluizen naar een andere bankrekening om uw geld veilig te stellen. Bij Datingfraude probeert een “geliefde” (gevonden via een datingsite) uw vertrouwen te winnen. Er worden soms ook intieme gegevens uitgewisseld, waar het slachtoffer later mee gechanteerd kan worden. Ook wordt er vaker geld gevraagd voor “een lover in nood”.
Bij al deze vormen van digitale/cybercriminaliteit wordt het slachtoffer meestal onder druk gezet om snel te handelen, omdat er anders sancties volgen of de gevolgen bij niet handelen desastreus kunnen zijn (bv veel verlies van geld). Harm en Benoît geven ons het advies om eerst drie keer na te denken alvorens te handelen, geen link aan te klikken in een mail die we niet helemaal vertrouwen, de desbetreffende organisatie of instantie te bellen om nadere informatie, onze banklimiet te verlagen voor overboekingen, wachtwoorden regelmatig te veranderen en geen “wachtwoordmanagers” te gebruiken, up dates automatisch te laten doorvoeren op de telefoon, hulp te vragen waar iets niet duidelijk is, en er over te praten.
De deelnemers hebben de bijeenkomst als erg nuttig ervaren. Door de zinvolle interactie tussen sprekers en deelnemers is de bijeenkomst in tijd wel wat uitgelopen. Nog meer praktische tips om cyber/digitale criminaliteit te voorkomen (preventie) zouden welkom zijn. Harm en Benoît gaan hiermee aan de slag voor vervolgbijeenkomsten.
Mijn advies: wees er als de kippen bij wanneer er weer een bijeenkomst georganiseerd wordt! Nu al kunt u op de computer via laat je geen h@ck zetten informatie krijgen. Het kan veel leed voorkomen.


Tekst : Nelleke Sträter, de Wegwijzer

Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Harm Muntz onze nieuwe wijkagent

Het is zijn tweede dag als wijkagent voor Udenhout en Biezenmortel als wij hem ontmoeten en hij is enthousiast. Harm is tien jaar bij het politieteam Groene Beemden, dat gevestigd is in de Brücknerlaan in Tilburg-Noord, waar wij onder vallen. Hij is geboren en getogen in Sprang-Capelle, woont nu met zijn vrouw en 3 kinderen: twee jongetjes van 8, 6 en een dochtertje van 3, in Waalwijk en wordt begin februari 36. Harm kent Udenhout omdat hij voor zijn carrière bij de politie gewerkt heeft bij Hoppenbrouwers Techniek. Hij heeft heel bewust gesolliciteerd naar de functie van wijkagent voor Udenhout en Biezenmortel. Het dorpse trekt hem meer dan de stad. Ook het verantwoordelijk zijn, de spin in het web voor onze dorpen spreekt hem aan. Hij vertelt ook enthousiast hoe tegenwoordig het werken als wijkagent is georganiseerd. Was vroeger vooral het beeld dat die wijkagent op zijn gemak vooral door het dorp fietste, tegenwoordig is het anders opgezet. In het team Groene Beemden werken wijkagenten die algemeen verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied, zoals Harm voor Udenhout en Biezenmortel.
Daarnaast zijn er wijkagenten die voor een bepaald thema werken en daarin gespecialiseerd zijn. Onze vorige wijkagent, Leon Metzke, is zo’n specialist geworden op het terrein van milieu. De algemeen verantwoordelijke wijkagent, dus Harm, ontvangt alle signalen van iedereen; burgers, meldingen, collega’s,
scholen enz. Hij selecteert, zet het op een rij en bepaalt dan of hij specialisten inschakelt, wat opgepakt moet worden, of er ergens extra surveillance moeten komen en welke prioriteiten er voor ons dorp zijn. Daarvoor vindt hij belangrijk dat iedereen altijd signalen door blijft geven. Soms lijkt het of daar niet direct iets mee gebeurt en dat kan ook niet altijd, maar achter de schermen is dat vaak toch het geval. Daarnaast is het voor het werk van de politie belangrijk om te weten wat er speelt. Geef bijzonderheden altijd door. En wat is dan verdacht? Ongebruikelijke verkeersbewegingen, synthetische luchtjes, anijsachtig of chemisch prikkelend, bezoekers op niet logische momenten, personen die telkens op en neer of rondjes om een huis lopen. Niet alleen in de wijk, maar ook in het buitengebied: verdachte situaties altijd melden via 112. De meldkamer maakt dan wel uit of het dringend is. Twijfel je erg kan ook altijd een melding
anoniem doorgegeven worden onder het gratis nummer 0800-7000.
De criminaliteit in Udenhout is niet bijzonder groot, maar toch gebeurt er regelmatig wat. Inbraken zijn, na corona, weer toegenomen. Afgelopen week vier maal. Deze week komt er ook een tekstkar bij de rotonde om mensen attent te maken op het risico van inbraken. Ook de zogenaamde babbeltrucs zijn actueel. Daarbij wordt vaak van oudere slachtoffers geld ontfutseld door oplichters. Daar komt Harm binnenkort op terug.
Wie geïnteresseerd is wat er allemaal in ons dorp gebeurt kan dat ook goed digitaal volgen op de site van de politie onder rubriek: “mijn buurt”.
Harm geeft ook educatieve lessen aan de groepen 8 van de scholen waarbij thema’s als pesten, goede en foute keuzes en drugs aan de orde komen. De komende tijd gaat Harm zich vooral verder oriënteren in Udenhout en Biezenmortel. Met veel mensen kennismaken. Hij houdt van korte lijntjes, snel met elkaar
contact leggen en zaken oppakken. Dus velen zullen hem de komende tijd zien of horen. Wil je contact met hem dan is een mail naar: wijkagenten- udenhout-berkel-enschot@politie.nl een goede weg of een telefoontje 0900-8844.
Harm heeft het voornemen om vele jaren te blijven als wijkagent en daar zijn we blij mee.

De Wegwijzer wenst hem veel succes en werkplezier.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto: Henny Schilders, de Wegwijzer

Inbrekers actief

Inbrekers zijn de laatste weken actief in Oisterwijk, Udenhout, Berkel-Enschot, Moergestel en Hilvarenbeek. De inbraken vinden vooral vroeg in de avond plaats. Vaak komen de inbrekers binnen via een raam of deur aan achterzijde van de woning. Wanneer je slachtoffer wordt van een woninginbraak raak je niet alleen geld, sieraden, elektronica en andere spullen van waarde kwijt; helaas doet een woninginbraak ook niet veel  goeds aan het veiligheidsgevoel in je eigen huis. Daarom vragen wij iedereen hun ogen en oren open te houden in deze donkere tijd van het jaar!

Tips om een woninginbraak te voorkomen:

  • Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.
  • Laat buurtbewoners een oogje in het zeil houden wanneer u van huis gaat.
  • Laat, als het donker is en u niet thuis bent, een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld
    een automatische lichtschakelaar in.
  • Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot.
  • Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin.
  • Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort gesnoeid zijn en blijven, zodat uw huis voor buren en voorbijgangers goed zichtbaar is.
  • Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
  • Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

Tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad
Raak geen spullen aan op de plaats delict. Bel direct alarmnummer 112 en wacht buiten op de politie.
Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van een eventueel voertuig en de richting waarin zij verdwenen.

Geen heterdaad
Bel het algemene nummer van de politie op 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen. 

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politi e.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto van de wijkagent uit uw wijk.

Twee nieuwe wijkagenten voor Udenhout en Biezenmortel

Niet lang geleden ging de vorige wijkagent voor Udenhout, Marcel Ooms, met pensioen. Hoe hij wordt opgevolgd en door wie, is onlangs bekend geworden. We krijgen maar liefst twee nieuwe wijkagenten, die allebei opgesteld staan voor Udenhout én Biezenmortel. Het betreft Kirsten Chranowski en Leon Metzke. Leon is ook belast met milieutaken in én buiten de wijk.
Zowel Kirsten als Leon opereren vanuit politiebureau Brücknerlaan 18, Tilburg. 
Kirsten werkte, na haar politieopleiding, vanaf 1995 bij Team Limburg-Zuid. Daar is ze voornamelijk “op straat” actief geweest; “in het blauw” zoals men dat bij de politie zegt. Sinds een tiental jaren werkt ze in Tilburg bij de recherche. Ze is blij met de nieuwe kans die ze heeft gekregen om zich verder te ontwikkelen als wijkagent. Leon werkt sinds 2003 bij de politie. Hij is begonnen als motorrijder en jeugdagent. Van 2010 tot 2015 was hij wijkagent in Berkel-Enschot. Daarna werd hij recherche-coördinator, alsmede wijkagent van Heikant/De Schans (Tilburg-Noord).
Leon blijkt Udenhout al enigszins te kennen. Hij was indertijd betrokken bij de oprichting van het Buurtpreventie-team Udenhout. Hij ziet overigens wel verschillen tussen Tilburg-Noord en Udenhout. “In Udenhout is er sprake van een lagere meldings-hoeveelheid”, aldus Leon. Dat kan betekenen dat er minder gebeurt, maar het kan ook zijn dat de mensen niet zo gemakkelijk melden.
De nieuwe wijkagenten benadrukken dat melden heel belangrijk is. “Als je iets ongewoons ziet of merkt; trek dan aan de bel”, is het advies. Dat kan bijvoorbeeld om overlast veroorzakende hangjeugd gaan of om vermoedens van huiselijk geweld. Daarnaast zijn drugscriminaliteit en lozingen van rotzooi in de natuur toenemende problemen. Datzelfde  geldt voor mogelijke witwaspraktijken, zoals: “Hoe komt iemand ineens onverklaarbaar aan een grote, dure auto?”
De wijkagenten zitten overigens beslist niet alleen op het bureau te wachten op meldingen. Ze gaan zo veel mogelijk de wijk in, soms ook bij nacht en ontij. “Belangrijk is”, aldus Kirsten en Leon, “dat we zo veel mogelijk informatie vanuit de wijk verzamelen en filteren. Soms komen we daarna zelf in actie en soms coördineren wij vervolgens de acti es van anderen (al dan niet collega- agenten).
Tevens zijn de contacten en de samenwerking met de buurtpreventie-teams heel belangrijk. Met het team Udenhout zullen die contacten verder worden uitgebouwd. Met het nog niet zo lang bestaande team Biezenmortel is het streven er op gericht om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen.

Tenslotte nog eens de mogelijkheden op een rij om met de wijkagenten in contact  te komen: telefoon: 0900-8844 (bij ernstige, dringende zaken: 112); www.politie.nl
Meld misdaad anoniem: telefoon:0800-7000; www.meldmisdaadanoniem.nl

Tekst: Jan de Kort
Foto: Hennie Schilders

Politie algemeen, geen spoed

Politie_logo

Politie

Wijkagent
Marcel Ooms
E: Marcel.Ooms@mw-brabant.politie.nl

Bezoekadres Bureau Tilburg Noord
Brucknerlaan 18
5011 DM Tilburg
T: 0900-8844
I: www.politie.nl

Locatie Bezoekadres

Alarm 112 Politie, Brandweer, Ambulance

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde. Dit gratis Europees noodnummer belt u in alle EU-lidstaten. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp, zoals brandweer, politie of ambulance.

Geen spoed, wel hulp nodig
Is een situatie niet-spoedeisend, maar heeft u wel hulp nodig? Voor de politie belt u dan het landelijke politienummer: 0900-8844 (lokaal tarief).

112

Pagina's

Politie algemeen, geen spoed

Politie_logo

Politie

Wijkagent
Marcel Ooms
E: Marcel.Ooms@mw-brabant.politie.nl

Bezoekadres Bureau Tilburg Noord
Brucknerlaan 18
5011 DM Tilburg
T: 0900-8844
I: www.politie.nl

Locatie Bezoekadres

Alarm 112 Politie, Brandweer, Ambulance

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde. Dit gratis Europees noodnummer belt u in alle EU-lidstaten. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp, zoals brandweer, politie of ambulance.

Geen spoed, wel hulp nodig
Is een situatie niet-spoedeisend, maar heeft u wel hulp nodig? Voor de politie belt u dan het landelijke politienummer: 0900-8844 (lokaal tarief).

112